Doradztwo Biznesowe

 • Podziel się

Usługi aktuarialne - Doradztwo

Nasze usługi aktuarialne pomagają klientom rozwiązywać problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych, światowych wzorców, dostosować się do wymogów prawnych i zyskać przewagę konkurencyjną. Nasze usługi obejmują:

Sprawozdawczość Finansową

 • Sporządzamy oraz weryfikujemy wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych według Polskich Zasad Rachunkowości, MSSF oraz US GAAP.
 • Sporządzamy oraz weryfikujemy wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z IAS 19 i FAS 87.

Usługi aktuarialne - optymalizacja

 • Doradzamy przy optymalizacji procesów aktuarialnych, w tym dotyczących tworzenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych oraz dotyczących rozwoju produktów.
 • Wspieramy firmy ubezpieczeniowe przy implementacji wymagań SOX.

Wyceny wartości portfela

 • Sporządzamy oraz weryfikujemy wyliczenia Embedded Value portfela ubezpieczeniowego, w tym zgodnie z metodologią zalecaną przez CFO Forum.

Zarządzanie kapitałem

 • Sporządzamy oraz weryfikujemy wyliczenia Economic Capital oraz pomagamy przy wdrożeniu odpowiednich rozwiązań.
 • W zakresie usług aktuarialnych asystujemy przy wdrażaniu wymogów Solvency II, w tym w zakresie opracowania tzw. modeli wewnętrznych lub modeli standardowych.

Produkty ubezpieczeniowe i taryfikacja

 • Doradzamy przy tworzeniu, taryfikacji oraz wprowadzaniu na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych.
 • Usługi aktuarialne obejmują sporządzanie analizy rentowności nowych oraz istniejących produktów ubezpieczeniowych.

Transakcje

 • W ramach usług aktuarialnych wykonujemy finansowe due diligence, w ramach których sporządzamy bądź weryfikujemy wyceny wartości firm ubezpieczeniowych oraz wyceny zobowiązań z tytułu umów ubezpieczeniowych i długoterminowych świadczeń pracowniczych.

Marcin Sadek
Partner
tel. +48 22 557 88 72