• Podziel się

Jak wiele może wielu?

Milion ludzi to co najmniej milion rozwiązań. Różne punkty widzenia, inna perspektywa, świeże myślenie sprawiają, że dostrzegamy nowe drogi i innowacyjne rozwiązania. Poznaj siłę, która drzemie w crowdsourcingu, nowych usługach EY.

Doradztwo biznesowe

Firma doradcza EY przejęła MillionYou. MilionYou to pierwsza w Polsce i jedna z najdłużej działających spółek w Europie zajmująca się crowdsourcingiem, tematyką otwartych innowacji i smart cities. Nowe kompetencje i technologie pozwolą pomóc klientom w dostarczeniu unikalnych rozwiązań konsumentom, pracownikom czy dostawcom na podstawie badań ich potrzeb i wygenerowanych wspólnie z nimi pomysłów. MillionYou jako EY Crowdsourcing jest częścią EY Polska.

Crowdsourcing

Crowdsourcing to sposób na zaangażowanie w określone działanie szerokiej grupy ludzi. Umożliwia pozyskanie znacznie większej ilości informacji, wiedzy lub treści niż przy tradycyjnym oddelegowaniu zadania do małego, wyspecjalizowanego zespołu. Dzięki crowdsourcingowi otrzymujemy elastyczne, efektywne i skalowalne rozwiązanie, które pomaga zrealizować wiele potrzeb organizacji dostarczając wymierne wyniki.

Możliwości crowdsourcingu

EY - Możliwości crowdsourcingu
EY - Crowd Labour

Dedykowane sieci ekspertów

Budowannie dedykowanych klientowi grup ekspertów o określonych kompetencjach, które poprzez platformę podejmują się zadań o różnym stopniu trudniości.

EY - Crowd Activation

Współpraca z konsumentami

Wielostopniowy proces angażowania społeczności konsumentów w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań lub pozyskiwania nowych pomysłów na rozwój marki.

EY - Crowdsourcing Recruitment

Poszukiwanie talentów

Otwarty proces rekrutacyjny umożliwiający dotarcie do szerokiego grona potencjalnych kandydatów, weryfikujący jednocześnie ich kompetencje w praktyce.

EY - Creative Community

Generowanie contentu video dla marek

Społeczność kreatywna realizująca produkcje filmowe i tworząca scenariusze. Efektem są treści angażujące konsumentów o potencjale wiralowym.

EY - Civic Engagement / Platforma Partycypacji

Platforma partycypacji dla mieszkańców

Angażowanie mieszkańców w konsultacje społeczne, proponowanie rozwiązań na zmiany w miastach oraz zgłaszanie projektów w ramach budżetów obywatelskich.

EY - Employee Participation

Angażowanie pracowników w innowacje

Korzystanie z wiedzy zgromadzonej w organizacji, wyłanianie talentów i podnoszenie efektywności pracowników.

EY - Crowdsourcing CSR

Angażowanie interesariuszy w ramach CSR

Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań angażujących różne środowiska - pracowników, konsumentów, wolontariuszy w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

EY - Dedykowane sieci ekspertów

Dedykowane sieci ekspertów

To dedykowane, zorientowane na cele grupy eksperckie, które realizują konkretne zadania. Mogą one polegać na zbieraniu informacji, przetwarzaniu danych, analizie dokumentów, ich digitalizacji lub przygotowywaniu opracowań. W zależności od potrzeb klienta, dobieramy grupę użytkowników zapewniających zakres kompetencji niezbędny do realizacji danego celu. Dedykowane sieci ekspertów pozwalają na szybkie uzupełnienie kompetencji istniejącego zespołu w firmie o specjalistyczne zasoby projektowe lub o nowe umiejętności z rynku.

Korzyści:

 • sprawne pozyskiwanie informacji z rynku
 • działanie w oparciu o aktualne informacje z rynku
 • szybko dostępna pomoc różnych specjalistów
EY - Współpraca z konsumentami

Współpraca z konsumentami

To wielostopniowy proces współpracy ze społecznością konsumentów w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań lub pozyskania nowych pomysłów. W ramach współpracy z marką możliwe jest włączenie aktualnych konsumentów lub grupy docelowej bezpośrednio w tworzenie i testowanie produktów lub kampanii komunikacyjnych. Użytkownicy platform mogą pod kontrolą organizacji doskonalić produkty przed ich upublicznieniem, prezentować swoje pomysły na komunikację i współtworzyć z działem marketingu dopracowane kampanie komunikacyjne zanim poniesione zostaną duże nakłady na działania reklamowe.

Korzyści:

 • bliska i angażująca współpraca z konsumentami
 • optymalizacja kosztów działań reklamowych marki
 • pozyskiwanie wartościowych pomysłów, świadectw i insightów od setek osób z grupy docelowej
EY - Poszukiwanie talentów

Poszukiwanie talentów

Otwarty proces rekrutacyjny umożliwia dotarcie do szerokiego grona potencjalnych kandydatów, weryfikując jednocześnie ich kompetencje w praktyce. Narzędzie odpowiada zmianom na rynku pracy, pozwala na dotarcie do ludzi o określonych kompetencjach bądź zdefiniowanych umiejętnościach i buduje zaangażowanie. Poszukiwanie talentów to platforma wspierająca rekrutację, dzięki której firma może dotrzeć do specjalistów w atrakcyjny, niestandardowy i efektywny sposób, o który trudno w tradycyjnym procesie rekrutacyjnym.

Korzyści:

 • stworzenie procesu kierującego wyselekcjonowane osoby do kontaktu z organizacją klienta
 • weryfikacja kompetencji i konkretnych umiejętności użytkowników bez konieczności ich uprzedniego zatrudniania
 • możliwość zmierzenia się użytkowników z realnymi wyzwaniami organizacji
EY - Generowanie contentu video dla marek

Generowanie contentu video dla marek

Społeczność kreatywna może realizować produkcje filmowe i tworzyć scenariusze. Dzięki temu powstają treści o potencjale wiralowym, silnie angażujące konsumentów. Społeczność daje dostęp do tysięcy utalentowanych jednostek i zespołów kreatywnych w Polsce. Dzięki efektowi skali i ciągłej współpracy skupiamy wokół siebie społeczność artystów filmowców, grafików i autorów treści, do których nie da się dotrzeć w tradycyjnym procesie produkcji. Podczas realizacji zadania, aktywnie angażujemy twórców, moderujemy nadesłane treści, analizujemy wskazówki, zapewniając klientowi autentyczną i oryginalną treść oraz doradztwo. Odpowiadamy za cały proces, łącznie z prawami autorskimi, przekazując klientowi gotowe realizacje.

Korzyści:

 • tworzenie dużej ilości autentycznej treści w dowolnej formie (filmu, grafiki, czy tekstu) o wysokim potencjale wiralowym
 • autentyczne zaangażowanie społeczności w komunikację marki
 • możliwość zbierania prawdziwych potrzeb informacji o postrzeganiu produktu lub marki przez konsumentów
EY - Platforma partycypacji dla mieszkańców

Platforma partycypacji dla mieszkańców

Platforma partycypacji pozwala na angażowanie społeczne mieszkańców w proponowanie rozwiązań i pomysłów na zmiany i rozwój samorządów. To połączenie technologii i filozofii angażowania mieszkańców w rozwiązywanie spraw lokalnych. Realizowane przez nas projekty mają na celu budowanie społeczności aktywnych mieszkańców. Korzystamy z kreatywności i wiedzy lokalnej społeczności, pozyskując pomysły mieszkańców na rozwiązywanie lokalnych problemów, usprawniania funkcjonowania danych obszarów i ich instytucji. Realizowane działania korzystają zarówno z platformy online jak i wachlarza wspierających działań offline. Produkt posiada strukturę modułową, dzięki której może zostać dopasowany do potrzeb zamawiającego. Odpowiadamy za cały proces angażowania mieszkańców od zaprojektowania wyzwań, po analizę wyników i opracowanie rekomendacji. Proces projektowany jest pod konkretne cele i potrzeby samorządu.

Korzyści:

 • umożliwienie angażowania mieszkańców w dialog z administracją
 • zapewnienie innowacji i informacji płynących ze społeczności lokalnych do administracji
 • budowanie wizerunku samorządów otwartych na pomysły mieszkańców
EY - Angażowanie pracowników w innowacje

Angażowanie pracowników w innowacje

Angażowanie pracowników pozwala na integrację zespołów w firmie uruchamianie innowacji na wszystkich poziomach organizacji a także pomaga w wyłanianiu talentów i podnoszeniu efektywności pracowników. Wewnętrzna platforma umożliwia pracownikom i partnerom biznesowym współpracę przy wyzwaniach stojących przed ich firmą oraz wspólne wypracowanie rozwiązań. Projektujemy długoterminowe programy angażowania pracowników, w ramach których stawiamy przed nimi zadania o różnym stopniu trudności. Pracownicy to najbliższe środowisko ekspertów i ambasadorów firmy. Dzięki crowdsourcingowi i otwartej innowacji można zwiększyć ich motywację i skorzystać z know-how, którym dysponują. Umożliwiając pracownikom dzielenie się pomysłami i opiniami, nasi klienci tworzą transparentne środowisko, w którym pracownicy wspólnymi siłami rozwiązują problemy, przed jakimi stoi ich firma. To rozwiązanie, które pozwala firmom skorzystać z potencjału tkwiącego w ich pracownikach, wprowadza urozmaicenie codziennej pracy i buduje relacje pomiędzy zespołami.

Korzyści:

 • pozyskanie pomysłów w obrębie zasobów wewnętrznych
 • budowanie zaangażowania i relacji pomiędzy pracownikami
 • odkrywanie talentów w strukturach organizacji
EY - Angażowanie interesariuszy w ramach CSR

Angażowanie interesariuszy w ramach CSR

To rozwiązanie pozwala na zaangażowanie interesariuszy z różnych środowisk - pracowników, konsumentów, partnerów, wolontariuszy w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Crowdsourcing odgrywa znaczną rolę w podnoszeniu świadomości i zwiększaniu zaangażowania w takie działania.. Istotą działań CSR-owych jest dotarcie do interesariuszy i wsparcie tych obszarów, które się dla nich liczą. Crowdsourcing stanowi w tym ujęciu narzędzie umożliwiające skuteczne dotarcie do zainteresowanych grup, pozyskanie ich opinii i pomysłów, a następnie zaangażowanie ich w realizację. Pozwala ono włączyć społeczności w decydowanie o tym, jakiego typu projekty będą realizowane oraz jakie instytucje i beneficjenci zostaną nimi objęci. Tak przeprowadzone działania CSR są niezwykle skuteczne, gdyż autorzy i współtwórcy pomysłów stają się jednocześnie ambasadorami marki. Otwiera to pole do dalszych skutecznych działań PR-owych. Budujemy specjalistyczne społeczności, które dzielą się swoją wiedzą, pomysłami, doświadczeniami lub świadectwami historycznymi.

Korzyści:

 • pozyskanie pomysłów i angażowanie interesariuszy
 • budowanie społeczności autentycznie zaangażowanych w projekt
 • wsparcie działań promocyjnych

Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu

EY - Consulting strategiczny

Consulting strategiczny

EY - Community management

Community management

EY - Technologia

Technologia

EY - Wsparcie prawne

Wsparcie prawne

EY - Content marketing

Content marketing

EY - Analiza wyników i rekomendacje

Analiza wyników i rekomendacje

W zależności od potrzeb, w działania crowdsourcingowe mogą być zaangażowane różne grupy społeczności. Jasno sprecyzowane cele i starannie dobrani użytkownicy pozwalają na skuteczne realizowanie różnorodnych zadań i projektów na dedykowanych platformach internetowych.

EY - Więcej o rozwiązaniach

Crowdsourcing oferuje milion możliwości. Zobacz, co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami.

EY - Jan Kasprzycki-Rosikoń

Jan Kasprzycki-Rosikoń
Associate Partner
EY Crowdsourcing
jan.kasprzycki-rosikon@pl.ey.com
tel. +48 22 557 70 00
tel. kom. +48 789 407 472
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

EY - Eliza Skotnicka

Eliza Skotnicka
Starszy Menedżer
People Advisory Services
eliza.skotnicka@pl.ey.com
tel. +48 22 557 75 03
tel. kom. +48 502 690 335
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa