Doradztwo Biznesowe

  • Podziel się

Crowdsourcing


Ekonomia współdzielenia

Ekonomia współdzielenia to jeden z megatrendów, który będzie miał przełomowy wpływ na sposób, w jaki wiele organizacji będzie funkcjonować w przyszłości. Równocześnie mamy do czynienia z niespotykaną do tej pory dynamiką generowania przełomowych innowacji. Dotyczą one już nie tylko pojedynczych podmiotów gospodarczych, ale całych gałęzi przemysłu. Jedna z odpowiedzi na nowe wyzwania, to rozwiązania z zakresu crowdsourcingu. Według firmy badawczej Gartner, do 2018 roku 75% najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw będzie korzystać z rozwiązań crowdsourcingowych*.

Czym jest crowdsourcing?

Crowdsourcing to angażowanie w określone działanie szerokiej grupy ludzi. Umożliwia to pozyskanie znacznie większej ilości informacji, wiedzy lub treści niż przy tradycyjnym zleceniu zadania małemu, zamkniętemu zespołowi. Dzięki crowdsourcingowi otrzymujemy elastyczne, efektywne i skalowalne rozwiązania, które pomagają realizować wiele potrzeb organizacji, dostarczając wymierne wyniki.

W zależności od potrzeb, w działanie crowdsourcingowe mogą być zaangażowane różne grupy społeczne. Jasno sprecyzowane cele i starannie dobrani użytkownicy pozwalają na skuteczne realizowanie różnorodnych zadań i projektów na dedykowanych platformach internetowych.

Możliwości crowdsourcingu

1. Dedykowane sieci ekspertów

Budowanie dedykowanych klientowi grup ekspertów o określonych kompetencjach, które poprzez platformę podejmują się zadań o różnym stopniu trudności.

2. Współpraca z konsumentami

Wielostopniowy proces angażowania społeczności konsumentów w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań lub pozyskiwania nowych pomysłów na rozwój marki.

3. Poszukiwanie talentów

Otwarty proces rekrutacyjny umożliwiający dotarcie do szerokiego grona potencjalnych kandydatów, weryfikujący jednocześnie ich kompetencje w praktyce.

4. Generowanie contentu video dla marek

Społeczność kreatywna realizuje produkcje filmowe i tworzy scenariusze. Efektem są treści o potencjale wiralowym, angażujące konsumentów.

5. Platforma partycypacji dla mieszkańców

Angażowanie mieszkańców w konsultacje społeczne, w proponowanie rozwiązań na zmiany w miastach oraz zgłaszanie projektów w ramach budżetów obywatelskich.

6. Angażowanie pracowników w innowacje

Korzystanie z kapitału wiedzy zgromadzonej w organizacji, wyłanianie talentów i podnoszenie efektywności pracowników.

7. Angażowanie interesariuszy w ramach CSR

Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań włączających różne środowiska - pracowników, konsumentów, wolontariuszy w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.


O zespole

Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów angażujących konsumentów, ekspertów, pracowników i twórców kreatywnych w proces innowacji. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie projektu - od strategii, poprzez kreację i zarządzanie społecznościami, po technologię.


*Predicts 2015: Sourcing Strategies Shift From ‘Built to Last’ to ‘Built to Adapt, Gartner

 

Kontakt

Jan Kasprzycki-Rosikoń
Dyrektor
EY Crowdsourcing

jan.kasprzycki-rosikon@pl.ey.com
tel. +48 22 557 70 00
tel. kom. +48 789 407 472

Eliza Skotnicka
Starszy Menedżer
People Advisory Services

eliza.skotnicka@pl.ey.com
tel. +48 22 557 75 03
tel. kom. +48 502 690 335

Antonina Przybyszewska
Account Leader
EY Crowdsourcing

antonina.przybyszewska@pl.ey.com
tel. +48 22 557 82 60
tel. kom. +48 789 407 479

Ireneusz Ładygin
Account Leader
EY Crowdsourcing

ireneusz.ladygin@pl.ey.com
tel. +48 22 557 81 90
tel. kom. +48 573 339 411