The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jak zmienić kapryśnych klientów w lojalnych ambasadorów marki?

Relacje z klientami

Technologie zmieniają doświadczenia i oczekiwania klientów w każdej branży. Dzieje się to coraz szybciej. W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii cyfrowych, przedsiębiorstwa muszą zrewolucjonizować swoją strategię relacji z klientami.

Oprócz wdrożenia nowych technologii, konieczne jest przyjęcie całkowicie nowego sposobu myślenia, zgodnie z którym zaufanie klienta stanowi centralny element dla całej organizacji, umożliwiając budowanie relacji z klientami, które zapewnią przedsiębiorstwu niezachwianą lojalność i trwałe zyski.

Różnorodność kompetencji naszych zespołów wraz z globalnym zasięgiem i znajomością specyfiki poszczególnych sektorów motywują nas do tego, by zadawać lepsze pytania. We współpracy z naszymi klientami tworzymy nowatorskie odpowiedzi, które budują doświadczenia oparte na przejrzystości, autentyczności i uczciwości, sprawiając, że nasi klienci wyróżniają się na tle konkurencji.

Wspólnie możemy pomóc Państwu stworzyć relacje oparte na zaufaniu, które umożliwią osiąganie lepszych wyników i zrównoważony wzrost.

img01

Ile jest dla Państwa warte znakomite doświadczenie klienta?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności wiodącej firmy motoryzacyjnej, pomagając jej zbudować zaufanie klientów do procesu aukcji internetowych, co pozwoliło jej zwiększyć konkurencyjność.

Skontaktuj się
img02

Skąd mieć pewność, że klienci nas pamiętają?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności globalnego wytwórcy, pomagając mu utrzymać pozycję lidera na rynku dzięki opracowaniu wyjątkowego doświadczenia w salonie sprzedaży na miarę wytwarzanych przez niego produktów luksusowych.

Skontaktuj się z nami
img03

Jak umieścić klienta w centrum modelu operacyjnego?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności wiodącej firmy wydawniczej i edukacyjnej, pomagając jej przekształcić dotychczasowy model operacyjny w model klientocentryczny, którego podstawę stanowią potrzeby klientów, a nie sprzeczne interesy wewnętrzne.

Skontaktuj się z nami
img03

Jak zadowolić pacjenta?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia działalności ośrodka medycznego, pomagając zmienić doświadczenie pacjentów w bardziej „klientocentryczne” w oparciu o analizę spostrzeżeń klientów, opracowanie i rozpowszechnienie treści elektronicznych na temat zdrowia oraz restrukturyzację szpitala.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy poczucie celowości może sprawić, że plażowicze pójdą na plażę?

Przyczyniliśmy się do usprawnienia pracy władz pewnej wyspy, pomagając im ożywić główne źródło przychodów, jakim jest turystyka. Pomogliśmy określić strategie oparte na poczuciu celu w zakresie sprzedaży i marketingu, komunikacji, współpracy i technologii cyfrowych.

Skontaktuj się z nami
 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

 • Jak to robimy

  Działamy w ramach jednego, globalnego zespołu, by tworzyć nowatorskie rozwiązania dla naszych klientów. Wyjątkowa współpraca doradców EY z naszymi klientami przekłada się na sprawniejszą pracę przedsiębiorstw.

  Głównym elementem naszego podejścia jest wsparcie w tworzeniu niezrównanego doświadczenia klienta. Wspólnie z Państwem budujemy lepsze doświadczenia bezpośrednio z klientami, aby zwiększyć ich lojalność i zaangażowanie.

  Korzystamy z narzędzi analitycznych w celu lepszego poznania klientów i ich oczekiwań oraz wykorzystujemy technologie, aby spełniać ich oczekiwania podczas każdego kontaktu z marką.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy poważne, złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację procesów i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Świat marketingu, sprzedaży, doświadczeń i usług jest zdominowany przez zmiany. Technologie cyfrowe dają klientom więcej możliwości komunikowania się z markami i ze sobą nawzajem. Klienci mają również większe oczekiwania wobec oferowanych usług, a także wobec wartości organizacji.

  Wierzymy, że w dzisiejszym świecie wymagających konsumentów stale podłączonych do globalnej sieci, przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa odnoszącego sukcesy na rynku opiera się na czymś więcej, niż tylko na produkcie, cenie czy funkcji. To relacja oparta na zaufaniu – przekonaniu klientów, które trudno jest konkurentom skopiować i którego nie da się ukraść.

  Wykorzystujemy rygorystyczną metodologię opartą na faktach umożliwiającą analizę interakcji i transakcji będących częścią DNA indywidualnego doświadczenia klienta. Pomagamy lepiej słuchać klientów i odpowiadać im we wszystkich kanałach komunikacji oraz wykorzystywać pojawiające się możliwości przy każdym kontakcie.

  Możemy pomóc zmienić model biznesowy w model klientocentryczny, zgodnie z którym każdy klient traktowany jest jako osoba posiadająca wyjątkowe pragnienia, potrzeby, marzenia i cele. Pomożemy stworzyć zintegrowane doświadczenie klienta we wszystkich kanałach kontaktu z zaangażowaniem całej organizacji.

  Wspólnie stworzymy spójne doświadczenie klienta w każdej interakcji, umożliwiając zbudowanie marki i relacji z klientem wyłącznie w oparciu o zaufanie.

Zależy Ci na zbudowaniu wartości klientów?
Chcesz zostawić konkurencję w tyle?

Jesteśmy przekonani, że relacje oparte na zaufaniu stanowią podstawę organizacji odnoszących sukcesy, a te z kolei zmieniają świat.

Pomagamy przedsiębiorstwom budować oparte na zaufaniu relacje z osobami, które liczą się dla nich najbardziej, czyli z klientami, pracownikami, partnerami i udziałowcami, wykorzystując w tym celu każde doświadczenie, każdy kontakt z klientem i każde spostrzeżenie.

 • Organizacja ciesząca się zaufaniem
  Gdy przeważają relacje oparte na zaufaniu
 • Relacje z klientami oparte na zaufaniu
  Wypracowane z czasem dzięki spójnym interakcjom opartym na uczciwości i autentyczności
 • Spójne doświadczenia klientów
  Każde doświadczenie tworzy wartość dzięki spełnieniu lub przekroczeniu oczekiwań klientów
 • Optymalne interakcje z klientami
  Każda interakcja jest szansą na zbudowanie zaufania

Zbudowanie organizacji cieszącej się zaufaniem wymaga od przedsiębiorstw dostosowania się do szybko zmieniającego się i stale ewoluującego otoczenia marketingowego, sprzedaży, doświadczeń i obsługi klientów.

Jak pomagamy przedsiębiorstwom osiągać lepsze wyniki

Strategia i efektywność działań marketingowych:

Marketing

Zarządzanie cenami, aktywnościami promocyjnymi, dystrybucją i kształtem portfela oferowanych produktów

 • Strategia produktowa i cenowa
 • Optymalizacja narzędzi polityki marketingowej (we wszystkich kanałach cyfrowych i społecznościowych)
 • Ekonomia klienta, kanału i produktu
 • Innowacyjna strategia rynkowa

Strategia i efektywność usług:

Service

Zarządzanie wszystkimi funkcjami odpowiedzialnymi za obsługę klientów i usługi wsparcia

 • Przekształcenie w usługi wielokanałowe
 • Udostępnienie samoobsługi (w kanałach elektronicznych, mobilnych i społecznościowych)
 • Wybór i udostępnienie technologii

Strategia i efektywność sprzedaży:

Sales

Zarządzanie procesem sprzedaży, pracownikami, technologiami i strategią

 • Efektywność zespołów i kanałów sprzedaży
 • Transformacja elektronicznych kanałów sprzedaży, w tym procesu „lead-to-order”
 • Integracja sprzedaży i dostosowanie zasięgu
 • Strategia CRM i mapa drogowa dotycząca technologii

Strategia i efektywność doświadczenia klientów:

Experience

Zarządzanie doświadczeniem klientów angażujących się w interakcje z przedsiębiorstwami

 • Projektowanie doświadczenia według modelu „outside-in” w oparciu o informacje od klienta
 • Projektowanie kompetencji, kultury i zarządzania zmianą według modelu „inside-out” w celu ulepszenia doświadczeń klientów
 • Osiąganie założonych celów biznesowych

Jak zdobyć zaufanie klientów, którzy mają poczucie siły i kontroli?

EY pomaga zrewolucjonizować relacje z klientami, stawiając zaufanie na pierwszym miejscu. Nasza kompleksowa oferta może pomóc przedsiębiorstwom rozwiązać poważne, złożone problemy, umożliwiając osiągnięcie lepszych wyników i zdobycie większego zaufania klientów.

Łączymy nasze najlepsze metody, doświadczenie i nowatorski sposób myślenia, by pomagać organizacjom odpowiadać na potrzeby współczesnych konsumentów.

Oferta w obszarze relacji z klientami

Transformacja w oparciu o doświadczenia klientów
Projektujemy najnowocześniejsze doświadczenia klientów z perspektywy „outside in”, zgodnie z którą klient stanowi centralny element strategii.

Transformacja technologii
Opracowujemy skuteczne plany działania uwzględniające priorytetowe cele przedsiębiorstwa, wykorzystując kluczowe trendy w technologii.

Projektowanie strategii dotyczącej relacji z klientem i modelu operacyjnego
Tworzymy możliwe do zrealizowania strategie umożliwiające nawiązanie, rozwijanie i utrzymanie opłacalnych relacji z konsumentami i klientami biznesowymi.

Analizy i poznanie zachowań klientów
Poznajemy potrzeby i oczekiwania klientów i tworzymy strategie umożliwiające przyciąganie, angażowanie i utrzymanie zyskownych klientów.

Strategia cenowa i optymalizacja zysków
Pomagamy przedsiębiorstwom osiągnąć optymalną rentowność poprzez budowanie, wdrażania i utrzymywanie zaawansowanych kompetencji w zakresie strategii cenowej, analiz i ustalania cen.

Strategia wielokanałowa
Synchronizujemy komunikację z klientami w różnych kanałach, aby zapewnić klientom spójne doświadczenie odzwierciedlające markę oraz spójne prowadzenie działalności.

Oferta dla sektora „customer inside”

Transformacja oparta na celu
Wspólnie możemy opracować Purpose Platform™ – deklarację opisującą powody istnienia firmy i jej przekonania – aby pobudzić do działania i zainspirować interesariuszy oraz zapoczątkować transformację kultury, działalności i doświadczeń przedsiębiorstwa.

Systemy informacji o klientach dla sektora energetyki i usług użyteczności publicznej
Możemy pomóc w transformacji kompleksowych systemów fakturowania i informacji o klientach, począwszy od określenia strategii i wpływu biznesowego poprzez wdrożenie IT aż po zastosowanie go w codziennej działalności.

Produkty konsumenckie – transformacja komercyjna
Możemy pomóc na nowo ożywić wzrost i poprawić wyniki handlowe poprzez zrównoważenie przychodów i zysków firmy.

Globalne usługi dla przedsiębiorstw
Możemy udzielić wsparcia w rozwijaniu wewnętrznych centrów usług wspólnych dla wszystkich funkcji.

Sektor ochrony zdrowia - Komercyjny Pakiet Analityczny (CASE™)
Możemy pomóc osiągnąć realny zwrot z inwestycji, udostępniając zaawansowane, praktyczne informacje uzyskane przy pomocy CASE™, naszego kompleksowego komercyjnego pakietu analitycznego dla sektora ochrony zdrowia.

Transformacja cyfrowa mediów i rozrywki
Możemy przeprowadzić cyfrową transformację mediów w obszarze treści, reklamy i klientów.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług wsparcia na rzecz różnej wielkości przedsiębiorstw w zakresie wdrażania zmian umożliwiających obsługę klientów, którzy za sprawą nowych technologii są coraz lepiej poinformowani i mają poczucie siły i kontroli.

Rozumiemy problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Pytania takie jak:

 • Kto może zaburzyć istniejący porządek w Państwa branży?
 • Jak stworzyć całkowicie nową koncepcję doświadczenia klienta, aby zostawić konkurencję w tyle?
 • Czy jesteś w stanie przekształcić każdy kontakt z klientem w okazję do zbudowania zaufania?
 • Czy doświadczenia Twoich klientów są spójne we wszystkich kanałach?
 • Jak przejść od konkurowania produktem i ceną do budowania relacji opartych na zaufaniu?
 • Jak przekształcić klientów w lojalnych, pełnych pasji ambasadorów firmy?

Skontaktuj się z nami