The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Skoro przepisy zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, czy podejście do zarządzania ryzykiem nie powinno też być inne?

Zarządzanie ryzykiem dla sektora finansowego

Jako wiodący dostawca usług z zakresu kompleksowego zarządzania ryzykiem i regulacji na rzecz sektora bankowego, rynków kapitałowych, sektora ubezpieczeniowego, zarządzania aktywami, rynku energii oraz sektora przedsiębiorstw, możemy Cię wesprzeć w odpowiedzi na szereg wyzwań związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Dysponujemy dedykowanym zespołem doradców specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem dla sektora finansowego Financial Risk & Analytics (FRA) o szerokich kompetencjach jakościowych, ilościowych, regulacyjnych i technicznych, jak również bogatym doświadczeniu branżowym. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z doświadczeniem w pracy na rzecz instytucji finansowych, jak również organów regulacyjnych oraz analitycy ilościowi, którzy świadczą specjalistyczne usługi z zakresu zintegrowanego pomiaru i zarządzania ryzykiem na rzecz wiodących instytucji finansowych na całym świecie.

Nasze zrozumienie problematyki ryzyka – tego, które jest widoczne gołym okiem i tego, które pozostaje ukryte – inspiruje nas do zadawania coraz to nowych pytań. Podejmując z współpracę, dzięki zaangażowaniu specjalistów z naszej globalnej sieci, możemy znaleźć innowacyjne odpowiedzi, które pomogą Ci dostrzec w zarządzaniu ryzykiem sposób na wzrost efektywności.

Współpraca z nami pozwoli osiągnąć lepsze i trwałe wyniki Twojej organizacji na każdym etapie - od planowania strategii aż po jej realizację.

Jak możemy pomóc

FSRM pomaga instytucjom finansowym osiągać lepszą wydajność, efektywność i zrównoważoną ochronę przed ryzykiem w obszarze ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z przepisami, wspierając interesariuszy w realizacji szerokiego programu zarządzania ryzykiem.

Wspieramy klientów, którym przyszło działać w całkowicie zmienionym środowisku ryzyka i środowisku regulacyjnym, w nowym otoczeniu konkurencyjnym, w świecie nowych i wciąż zmieniających się modeli biznesowych.

Pomagamy zaspokajać potrzeby w zakresie zarządzania ryzykiem i zmian regulacyjnych, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów w zakresie strategicznego zarządzania zmianą, świadcząc kompleksowe usługi z uwzględnieniem kluczowych wyzwań aktualnych dla sektora finansowego.

Ryzyko biznesowe

Zespół ds. usług doradztwa w zakresie ryzyka biznesowego wspomaga podmioty sektora finansowego w tworzeniu, usprawnianiu, wdrażaniu i weryfikowaniu zintegrowanych modeli identyfikacji, pomiaru, ograniczenia i monitorowania wszelkiego rodzaju ryzyka.

W skład naszego zespołu wchodzą eksperci specjalizujący się w zagadnieniach biznesowych specyficznych dla danego sektora rynku finansowego, kwestiach regulacyjnych i technologicznych, którzy na podstawie swoich kompetencji i doświadczenia wypracowują kompleksowe i praktyczne rekomendacje spełniające wymogi regulacyjne, oczekiwania branży i kierownictwa oraz zgodne z wymogami infrastrukturalnymi.

Ryzyko płynności

Grupa ds. zarządzania ryzykiem płynności udziela klientom strategicznych rekomendacji i kompleksowego wsparcia w zakresie identyfikacji i pomiaru ryzyka płynności oraz zarządzania nim, umożliwiając pomiotom sektora finansowego z jednej strony wypełnianie obowiązków regulacyjnych, z drugiej zaś – umocnienie pozycji i utrzymanie przewagi w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku.

Ryzyko kredytowe

Zespół ds. ryzyka kredytowego świadczy usługi z zakresu ryzyka kredytowego, pomagając klientom, w tym przede wszystkim bankom, rozpoznawać i mierzyć ryzyko, zarządzać nim i je raportować.

Ryzyko operacyjne

Zespół ds. usług doradztwa w zakresie ryzyka operacyjnego wspomaga podmioty sektora finansowego w tworzeniu, usprawnianiu, wdrażaniu i weryfikowaniu modeli ryzyka operacyjnego.

Ryzyko braku zgodności

Zespół ds. zgodności z przepisami pomaga naszym klientom w wypełnianiu wymogów regulacyjnych i prawnych, świadcząc wsparcie w zakresie projektowania skutecznych, elastycznych i odpornych programów zapewniania zgodności, pozwalających wypełniać specyficzne wymogi w zakresie prowadzenia działalności, regulacji, tolerancji na ryzyko, technologii i modeli operacyjnych.

Zarządzanie kapitałem

Zespół ds. zarządzania kapitałem oferuje usługi w zakresie procesów planowania i zarządzania kapitałowego, pomagając naszym klientom przygotować się na nadchodzące zmiany regulacyjne i dostosować się do nich, a także ocenić ich wpływ na modele biznesowe.

Mamy świadomość, że zdolność do skutecznego reagowania na nowe wymogi regulacyjne to jedno z największych wyzwań, z którym dziś zmagają się nasi klienci.

Ryzyko rynkowe

Zespół ds. ryzyka rynkowego i rynków kapitałowych (Traded Products & Capital Markets, TPCM) zajmuje się przede wszystkim identyfikacją, pomiarem, ograniczaniem, monitorowaniem oraz raportowaniem ryzyka stóp procentowych, cen surowców, instrumentów finansowych i kursów walutowych.

Finansowanie strukturyzowane

Zespół ds. doradztwa w zakresie finansowania strukturyzowanego jest uczestnikiem krajowego i globalnego rynku finansowania strukturyzowanego i świadczy kompleksowe usługi w przeprowadzaniu transakcji finansowania.

Usługi ilościowe

Zespół ds. usług doradztwa ilościowego (Quantitative Advisory Services, QAS) stosuje techniki ilościowe do wspierania instytucji w opracowywaniu i walidacji metodologii pomiaru i wyceny ryzyka.

Skontaktuj się z nami

EY - Biuletyn ryzyka