The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Czy kontrolujesz sytuację, gdy pojawiają się nowe wyzwania?

Audyt wewnętrzny

W dzisiejszym świecie zmiany następują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – i to tempo będzie się wciąż zwiększać. Nowa technologia czy podejście marketingowe może całkowicie przeorganizować rynek, na którym działa przedsiębiorstwo i wymusić zmianę modelu biznesowego czy operacyjnego sposobu działania, a co za tym idzie procesów biznesowych oraz systemów informatycznych.

Organizacje muszą dynamicznie rozpoznawać, oceniać i reagować na nowe zagrożenia, nie tracąc z oczu swojego otoczenia biznesowego, zapewniając, by systemy kontroli wewnętrznej były dopasowane do strategii i kluczowych ryzyk identyfikowanych przez organizacje.

Audyt wewnętrzny dostarcza menedżerom, Komitetom Audytu i członkom Zarządów wiedzy o skuteczności działania procesów i mechanizmów kontrolnych przedsiębiorstwa, jednocześnie udzielając wsparcia w zakresie doskonalenia procesów biznesowych i zarządzania ryzykiem.

Nasze usługi wspierają klientów w przeprowadzaniu strategicznej oceny systemu kontroli wewnętrznej organizacji oraz formułowaniu planów naprawczych i propozycji usprawnień wobec zidentyfikowanych wyzwań w jego funkcjonowaniu.

W przypadku, gdy w organizacjach nie funkcjonuje audyt wewnętrzny, a Zarząd czy Komitet Audytu ma potrzebę oceny działania procesów organizacji, jako zewnętrzny, niezależny podmiot prowadzimy takie analizy wskazując zarówno obszary zagrożeń, jak i szanse a także sposoby radzenia sobie z ryzykiem.

Dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu, które zdobywamy od wielu lat prowadząc projekty audytowe i doradcze w polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstwach i organizacjach z różnych branż, sektorów i o różnej skali, pomagamy klientom uzyskiwać wartość dodaną z działalności audytu wewnętrznego, proponując innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyfiki branży i przedsiębiorstwa. Pomagamy również wydajnie wykorzystywać budżety audytowe dzięki oferowaniu usług w formie outsourcingu lub co-sourcingu.

Jak możemy pomóc

W naszym podejściu do audytu wewnętrznego integrujemy wszystkie aspekty ryzyka biznesowego i finansowego. Patrzymy na przedsiębiorstwo, jako całość, koncentrując się na jego strategii i modelu biznesowym. Jesteśmy liderami rynku usług audytu wewnętrznego w obszarach procesów zakupowych, sprzedażowych, kadrowych, sprawozdawczości finansowej oraz nieustannie rozwijamy naszą wiedzę i umiejętności w innych obszarach ryzyka, takich jak aspekty nadzoru czy zgodności z przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi, a także zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Prowadzimy również projekty oceny funkcji audytu wewnętrznego, dostarczając klientom rekomendacji ukierunkowanych na rozwój i budowanie wartości działów audytu.

Prowadząc projekty, opieramy się na standardach audytu wewnętrznego, takich jak Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA.

Jako wiodący dostawca usług audytu wewnętrznego, współpracujemy ściśle z naszymi klientami – firmami różnej wielkości i działającymi w różnych branżach – angażując naszą wiedzę i doświadczenie.

Ponieważ naszym priorytetem jest jakość, stale inwestujemy w nasz zespół, metodykę i technologię. Wprowadzamy innowacje, wykorzystując w naszej pracy narzędzia i usprawnienia, takie jak osadzona analityka danych i optymalizacja mechanizmów kontrolnych, aby zapewnić wydajność i opłacalność funkcji audytu wewnętrznego.

Na naszą globalną metodykę audytu wewnętrznego składają się:

  • Sprawdzone, konsekwentne, globalne podejście, oparte na rozwiązaniach metodologicznych i technologicznych
  • Koncentracja na obszarach największego ryzyka dzięki doświadczeniu naszego zespołu
  • Komunikacja i realizacja zadań w ścisłej współpracy z zespołem klienta

Współpraca w prowadzeniu projektów audytu wewnętrznego poprzez co-sourcing i outsourcing

Pomagamy firmom w tworzeniu i realizacji planu audytu wewnętrznego.

Usługa co-sourcingu/outsourcingu audytu wewnętrznego ma na celu pomoc menedżerom działów audytu w realizacji planu audytu wewnętrznego i dostarczeniu dodatkowej wartości dla organizacji. Możemy w ten sposób pomóc funkcji audytu wewnętrznego zrealizować jej zadania oraz w razie potrzeby wprowadzić trwałe zmiany w sposobie działania funkcji audytu wewnętrznego i jej relacjach z całą organizacją. Nasi eksperci mają doświadczenie w prowadzeniu audytów dotyczących wszelkich obszarów działalności organizacji i różnych rodzajów ryzyka, w tym ryzyka operacyjnego, zgodności z przepisami, reputacji i finansowego.

Diagnostyka audytu wewnętrznego

Diagnostyka audytu wewnętrznego ma na celu pomóc naszym klientom dokonać obiektywnej oceny ich funkcji audytu wewnętrznego i obejmuje rekomendacje dotyczące tego, w jaki sposób audyt wewnętrzny może lepiej osiągać swoje cele, poprawić swoją wydajność i zapewniać rezultaty zgodnie z kartą audytu wewnętrznego oraz oczekiwaniami menedżerów i zarządu. W ramach takiej oceny weryfikujemy również przestrzeganie przez funkcję audytu wewnętrznego standardów IIA czy wymogów branżowych (np. dla sektora bankowego).

Transformacja audytu wewnętrznego

Usługa transformacji audytu wewnętrznego została pomyślana jako wsparcie dla firm, które chcą dokonać przebudowy struktury i procesów w swojej funkcji audytu wewnętrznego.

Dzięki naszej pomocy, funkcja audytu wewnętrznego zapewni Twojej firmie:

  • Większą wartość strategiczną dla Zarządu i kierownictwa firmy
  • Lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem
  • Optymalne wykorzystanie budżetów audytowych i oszczędności dla całej firmy

Oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

Pomagamy firmom przeprowadzać oceny skuteczności operacyjnej mechanizmów kontrolnych i systemu kontroli wewnętrznej pod kątem standardów regulacyjnych, w tym SOX 404, J-SOX i innych. Ponadto pomagamy kierownictwu usprawniać i doskonalić środowisko kontroli wewnętrznej, aby osiągnąć optymalną ochronę przed ryzykiem przy jak najniższych nakładach.

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne myślenie