The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Zmienić ludzi czy zmieniać ludzi?

Tworzymy ludzkie strategie.

People Advisory Services

Niezależnie od presji cięcia kosztów, budowanie zaufania, rozwój i zdobywanie nowych rynków, poprawa sprawności operacyjnej są w kręgu zainteresowania każdego przedsiębiorstwa. Firmy chcą wiedzieć, jak uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki swoim pracownikom – odpowiednim ludziom z odpowiednimi kompetencjami w odpowiednim miejscu i czasie, którzy wykonują swoje zadania we właściwy sposób w zamian za stosowne wynagrodzenie.

Dla firmy EY, lepiej funkcjonujący świat to pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów oraz wykorzystywanie możliwości, dzięki którym klienci mogą się rozwijać, ulepszać swoją działalność i zapewniać ochronę swoich interesów, niezależnie od branży, w której są aktywni. Traktowanie pracowników jako część zintegrowanej strategii biznesowej – pomaga przedsiębiorstwom zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku. Współpracujemy z innymi zespołami EY na całym świecie, by Twoja firma mogła się rozwijać, zwiększała wartość swoich pracowników oraz wzmacniała pełnione przez nich role i karierę zawodową. Żadna skuteczna zmiana nie jest możliwa, jeśli niezbędne umiejętności, nastawienie i gotowość do zmiany w działaniu i myśleniu nie leży w naturze każdego pracownika.

Stworzyliśmy globalny „ekosystem” konsultantów i niezależnych specjalistów – nasza kultura współpracy i wymiany innowacyjnych koncepcji może być dla Twojej firmy źródłem wiedzy i kopalnią pomysłów. A wszystko po to, by Twoja firma mogła lepiej prognozować wyniki i realizować je w długoterminowej perspektywie.

img01

Jak sprawić aby dział HR był wartościowym partnerem biznesowym?

Pomagamy naszym klientom budować wartość przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kapitału ludzkiego. Tworzymy i rozwijamy procesy, systemy, narzędzia HR, które umożliwiają wyższe zwroty z inwestycji w kapitał ludzki.

img02

Jak szybko i efektywnie zarządzać polityką mobilności w firmie?

Podpowiadamy, jak wprowadzać lub uporządkować zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowych. Pomagamy prawidłowo rozliczać składki PIT/ZUS w sytuacjach, kiedy wypłacane świadczenia przekraczają limity określane w przepisach.

img03

Jak skutecznie zarządzać procesem delegowania pracowników?

Pomagamy wprowadzać korporacyjne polityki mobilności oraz ułatwiamy ich odpowiednie zastosowanie. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji przed oddelegowaniem oraz zapewniamy obsługę podatkową oraz ZUS w obu krajach. Dzięki naszemu doświadczeniu zaufało nam ponad 2 tys. klientów, dzięki czemu w skali globalnej pomogliśmy ponad 130 tys. oddelegowanym pracownikom.

img03

Jak dostosować wynagrodzenia kadry menadżerskiej do celów biznesowych firmy?

Naszym klientom pomagamy osiągnąć istotne oszczędności finansowe, dzięki dostosowaniu wynagrodzeń kadry menadżerskiej do charaktery pracy wykonywanej przez te osoby. Dzięki temu nasi klienci otrzymują zaprojektowaną specjalnie dla nich strukturę wynagradzania członków zarządu, która przynosi oszczędności dla firmy, odpowiednio motywuje kadrę menedżerską.

img04

Jak oszczędzać na składach ZUS?

Naszym klientom oferujemy rozwiązania, które generują oszczędności w obszarze obciążeń ZUS ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez pracodawców na poczet składki wypadkowej. Nasze rozwiązania są zgodne z utrwalonym orzecznictwem – stąd są bezpieczne. W zależności od liczby zatrudnianych pracowników firmy mogą liczyć na oszczędności od kilkuset do nawet kilku milionów złotych.

img04

Jak oszczędzić na wpłatach na rzecz PFRON i poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa?

Wspieramy naszych klientów w weryfikacji i zbudowaniu takiego modelu wpłat na PFRON, dzięki któremu wpłaty mogą zostać istotnie obniżone lub wyeliminowane. Pomagamy w uzyskaniu odpisów z tytułu współpracy z dostawcami zewnętrznymi, uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON dla pracowników a także w odzyskaniu kwot nadpłaconych za wcześniejsze okresy.

img04

Jak podwyższać pensje pracowników bez zwiększania kosztów personalnych?

Firmom zatrudniającym pracowników, których specyfika pracy wskazuje na jej twórczy charakter pomagamy wdrożyć nowe struktury wynagrodzeń opartej na możliwości zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. Wdrożenie takiej struktury wynagradzania pozwala zwiększyć wynagrodzenie netto oraz satysfakcję pracowników. Po stronie pracodawcy nie powoduje to powstania dodatkowych kosztów.

img04

Jak skutecznie dbać o kwestie usług imigracyjnych?

Nasze doświadczenie oraz globalna sieć kontaktów umożliwia rozwiązać problemy klientów związane z międzynarodowymi transferami pracowników. Zapewniamy pełną obsługę kwestii związanych z procedurami imigracyjnymi, eliminując tym samym dodatkowe koszty i ryzyko z jakimi wiąże się zatrudnianie cudzoziemców.

img04

Jak crowdsourcing może pomóc Twojej firmie?

Crowdsourcing jest sposobem na zaangażowanie w określone działanie szerokiej grupy ludzi przy wykorzystaniu przełomowych narzędzi i innowacyjnych metod do komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym oraz w ramach organizacji. Dzięki zastosowaniu crowdsourcingu firmy otrzymują większą ilość informacji, wiedzy i treści. Pracodawcy zmieniają tradycyjne podejście do realizacji projektów dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu interesariuszy. Zastosowanie crowdsourcingu pomaga naszym klientom m.in.: tworzyć nowoczesne i atrakcyjne procesy rekrutacji oraz komunikacji z przyszłymi pracownikami; rozwijać kreatywność, zaangażowanie, współpracę oraz lojalność wśród pracowników; pozyskiwać inspiracje do rozwoju nowych produktów; wyszukiwać talenty wewnątrz organizacji (ongoing assesment center); angażować pracowników w wyzwania dot. komunikacji wewnętrznej.

img04

Co zrobić jeśli technologia nie nadąża za rozwojem firmy?

Naszemu klientowi pomogliśmy usprawnić pracę dzięki opracowaniu ram operacyjnych i modelu zarządzania zmianą, co doprowadziło do obniżenia kosztów i zapewniło poparcie interesariuszy dla projektu dotyczącego zmian finansowych systemów komputerowych.

img04

Jak wchodząc na globalny rynek, nadążyć ze zmianami w dziale HR?

Klientowi ubezpieczeniowemu pomogliśmy usprawnić pracę dzięki opracowaniu uzasadnienia biznesowego dla usług wspólnych, standaryzacji procesów i konsolidacji systemów w ramach projektu reorganizacji HR dostosowanego operacyjnie i kulturowo do globalnej ekspansji firmy.

img04

Jak wiedzieć gdzie są pracownicy?

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy system online do monitorowania w czasie rzeczywistym podróży służbowych pracowników za granicę oraz szacowania związanego z tym potencjalnego ryzyka w podatku dochodowym i ubezpieczeniach społecznych. Dzięki temu spółka może odpowiednio wcześnie przygotować plan wycofania pracownika oddelegowanego z danego miejsca zanim zostaną przekroczone ustawowe progi wyznaczające nowe obowiązki w zakresie rozliczeń lub podjąć działania w celu niedopuszczenia do eskalacji sytuacji. System generuje alerty z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by zminimalizować ryzyko w PDOF i/ lub PDOP związane z podróżą służbową/ oddelegowaniem pracownika.

img04

W jaki sposób dzielić się sukcesami firmowymi z pracownikami?

Pomagamy klientom wdrożyć i zarządzać planami opcji na akcje, dokonywać rozliczeń w skali globalnej i generować oszczędności podatkowe. Dodatkowo pracujemy z klientami nad opracowywaniem efektywnego planu komunikacji jako narzędzia motywacyjnego i wzmacniamy pozytywny przekaz dotyczący wdrożenia planu opcji na akcje.

img04

W jaki sposób monitorować i rozliczać podatki od udziału w kapitale w różnych krajach?

Pomagamy klientom, którzy przyznali długoterminowe wynagrodzenie motywacyjne swoim pracownikom ze stażem pracy w różnych krajach. Gromadzimy dane z różnych źródeł (przepisy prawa, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dane dotyczące pracowników oddelegowanych) i na tej podstawie dokonujemy szczegółowej kalkulacji podatku u źródła zgodnie ze ścisłym harmonogramem świadczenia usług ustalonym z klientem.

img04

Jak pozyskać i zatrzymać u siebie najlepszych pracowników?

Instytucji bankowej pomogliśmy usprawnić pracę dzięki przeprojektowaniu strategii ścieżki zawodowej i wzmocnieniu w ten sposób możliwości rozwoju pracowników oraz zbudowaniu potencjału do pozyskania, zatrzymania i skutecznego motywowania odpowiednich oraz kompetentnych pracowników.

img04

W jaki sposób spółka przygotowuje przedstawicieli sektora farmaceutycznego do zmiany?

Pomogliśmy klientowi farmaceutycznemu usprawnić pracę dzięki przygotowaniu personelu do restrukturyzacji w HR i zwiększeniu w ten sposób efektywności operacyjnej firmy.

img04

Jak dopasować model, kiedy zmieniają się parametry?

Klientowi z sektora usług finansowych pomogliśmy usprawnić pracę dzięki opracowaniu modelu oceny pracowników jako narzędzia umożliwiającego wskazanie liderów posiadających odpowiednie kompetencje niezbędne do pełnienia ról po wdrożeniu nowej strategii i modelu operacyjnego.

 • Dlaczego my?

  Naszą misją jest tworzenie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności lokalnych. Dokładamy wszelkich starań w celu realizacji zadań polegających na budowaniu trwałych wartości opartych na zaufaniu i lepszych wynikach finansowych.

 • W jaki sposób pracujemy?

  Pracujemy w ramach globalnego zespołu, by dzięki temu opracowywać bardziej innowacyjne rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorców. Wyjątkowy model współpracy konsultantów EY i naszych klientów umożliwia prowadzenie działalności w sposób bardziej efektywny. Prawdziwą wartością, którą wnosimy w oferowane usługi, jest nasza zdolność do łączenia szerokiej gamy umiejętności i wiedzy pochodzącej z doświadczenia i najlepszych praktyk w poszczególnych branżach, krajach oraz kulturach.

 • Co robimy?

  Pomagamy rozwiązywać skomplikowane problemy i wykorzystywać możliwości, dzięki którym nasi klienci mogą się rozwijać, ulepszać swoją działalność i skutecznie chronić swoje interesy gospodarcze, zarówno teraz jak i w długoterminowej perspektywie. Firmy muszą się zmieniać zgodnie z tym, jak zmieniają się ich modele biznesowe. Traktowanie pracowników jako część zintegrowanej strategii biznesowej – pomaga przedsiębiorstwom zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, EY uwzględnia również kwestie związane z łańcuchem dostaw, technologiami, finansami czy podatkami - nadając realizowanym celom biznesowym wymiar osobowy.

  Różnorodność naszych pracowników, komunikacja globalna i filozofia oparta na współpracy – to wszystko pozwala nam formułować lepsze pytania i dzięki temu zapewniać klientom możliwość prognozowania lepszych wyników, realizacji trwałych osiągnięć oraz zyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jak możemy pomóc?

Nasza oferta obejmuje usługi doradztwa w różnych kategoriach: funkcji HR jako partnera biznesu, wynagrodzeń członków zarządu, oszczędności na składkach ZUS i wpłatach na PFRON, podwyżek dla pracowników, opodatkowania akcji pracowniczych, rozliczeń podróży służbowych, delegowania pracowników, usług imigracyjnych, świadczeń pracowniczych, używania samochodów służbowych na cele prywatne, crowdsourcingu oraz robotyki - co gwarantuje naszym klientom uzyskanie najlepszej i najpełniejszej oferty. Budujemy i rozwijamy trwałe kompetencje i umiejętności i dzięki temu skutecznie rozwiązujemy problemy, które stoją przed nami dziś i które jutro będą stanowić dla nas wyzwanie. Świadczymy kompleksowe usługi dostosowane do specyfiki branży, kryteriów geograficznych i odmienności kulturowej. Dzięki istniejącym powiązaniom biznesowym nasi klienci otrzymują najlepsze podejście i najlepsze rozwiązania swoich problemów. W każdym realizowanym przez nas projekcie wykorzystujemy szeroką wiedzę, doświadczenie, metody, narzędzia i autorskie rozwiązania opracowane dla poszczególnych branż, krajów i kultur.

Pracownicy

Pomagamy opracowywać strategie i programy zarządzania talentami w ramach strategii HR. Projektujemy systemy motywacji i zaangażowania pracowników oraz tworzymy i zmieniamy systemy ocen okresowych pracowników.

Systemy

Pomagamy klientom w tworzeniu i rozwijaniu procesów, systemów i narzędzi HR, które zwiększają zwrot z inwestycji w kapitał ludzki. Udzielamy wsparcia w zakresie zmieniających się strategii merytorycznych HR, integrujemy i wspieramy systemy informacji/ oprogramowanie HR, które z kolei stanowią narzędzia wsparcia dla szerszych inicjatyw biznesowych.

Wynagrodzenia

Pomagamy usprawnić i udoskonalić podejście firmy do polityki wynagradzania, świadczeń pracowniczych i systemów motywacyjnych, a także zapewnić wypełnienie przez klienta wszystkich wymogów w zakresie rozliczeń podatkowych.

Mobilność pracowników

Wspieramy klientów we wszystkich aspektach związanych z realizacją planów mobilności. Opracowujemy zintegrowane oferty poczynając od wypracowania strategii, a kończąc na wypełnieniu wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa.

Analityka i wiedza

Korzystamy z zaawansowanej analityki, tak by klient mógł uzyskać przewagę w obszarze „ludzkim” dzięki wyznaczeniu i porównaniu wskaźników, wsparciu zaawansowanej sprawozdawczości i wdrożeniu odpowiedniego podejścia do kosztów pracowniczych i procesów HR.

Usługi imigracyjne

Wspieramy klientów w rozwiązywaniu trudności związanych z międzynarodowymi transferami pracowniczymi. Nasza pomoc w zakresie spraw imigracyjnych obejmuje między innymi: planowanie i opiniowanie konkretnych oddelegowań, uzyskanie odpowiednich dokumentów (rejestracja pobytu, wizy, pozwolenia na pracę) oraz monitorowanie i informowanie o zmieniających się przepisach.

Crowdsourcing

Crowdsourcing to sposób na zaangażowanie w określone działanie szerokiej grupy ludzi. Umożliwia pozyskanie znacznie większej ilości informacji, wiedzy lub treści niż przy tradycyjnym oddelegowaniu zadania do małego, wyspecjalizowanego zespołu. Dzięki crowdsourcingowi otrzymujemy elastyczne, efektywne i skalowalne rozwiązanie, które pomaga zrealizować wiele potrzeb organizacji dostarczając wymierne wyniki.

Dowiedz się więcej na temat usług EY z zakresu crowdsourcingu, otwartych innowacji i smart cities. Kompetencje i technologie z tego obszaru pomagają klientom w dostarczeniu unikalnych rozwiązań konsumentom, pracownikom czy dostawcom na podstawie badań ich potrzeb i wygenerowanych wspólnie z nimi pomysłów.

Dowiedz się więcej

Crowdsourcing wewnątrz organizacji to również nowoczesny benefit pracowniczy, który pozwala na ciągły dialog, interakcję i angażowanie pracowników. Jest to szczególnie ważne w dużych organizacjach, gdzie współdziałają ze sobą osoby reprezentujące wiele pokoleń w tym millenialsi.

Dla zespołów HR to skuteczne narzędzie rekrutacyjne i budujące wizerunek pracodawcy (employer branding) pozwalające długoterminowo wiązać się ze studentami jako przyszłymi kandydatami do pracy.

Pobierz broszurę:

Publikacje

Pobierz publikację:

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania EY. Osoby decydujące o przyszłości działów płacowych na całym świecie wskazują, w jaki sposób przygotowują się na zmiany w zakresie zarządzania systemem płac.

Pobierz publikację:

Trendy związane z uelastycznianiem się rynku pracy i tzw. alternatywnymi metodami zatrudniania, wpisujące się w szersze zjawisko „uberyzacji” rynku pracy i ekonomii współdzielenia, zaczynają być coraz powszechniej zauważalne na całym świecie, a w szczególności w Unii Europejskiej i w Polsce. EY szacuje, że wyzwania, które stoją przed polskimi firmami dotyczące trudności w pozyskaniu pracowników będą przyczyniać się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju tego zjawiska i umacniania się jego przejawów na rynku w kolejnych latach.

Przed zarządami i działami HR w polskich firmach ważne, ale i wymagające zadanie – jak rozpoznać ten nieuchronny trend i przełożyć go na strategię operacyjną, w sposób efektywny, ale również bezpieczny dla firmy. Niewątpliwe wymaga to refleksji nad rolą nowoczesnego działu HR, którego klientem wewnętrznym nie będą już tylko pracownicy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

Nowoczesny HR to taki, który inspiruje biznes i jest propagatorem zmiany kulturowej wspierającej innowację. Odpowiada na potrzeby i oczekiwania biznesu proponując również alternatywne do tradycyjnych procesów rekrutacyjnych możliwości, będąc jednocześnie partnerem merytorycznym do rozmowy o sposobach zaadresowania potencjalnych ryzyk prawnych i podatkowych.

Pobierz publikację:

Raport EY „Wzrost przedsiębiorstw przez wzrost płac” został przygotowany na podstawie badania preferencji, nastrojów oraz opinii polskich pracodawców z sektora średnich i dużych firm. Głównym celem była analiza w zakresie kosztów pracy, barier administracyjnych i finansowych uniemożliwiających zwiększanie płac, strategii wynagradzania i premiowania oraz aktualnych relacji na poziomie pracownik-pracodawca.

 

“Oddziaływanie projektu wykracza daleko poza granice finansów i technologii – dzięki niemu nasza firma zyskała model zarządzania zmianą, który będziemy stosować w miarę ekspansji na rynku amerykańskim i innych rynkach na całym świecie.”
— Wiceprezes i Dyrektor Finansowy jednego z największych globalnych funduszy wzajemnych i podmiotów finansowych

Kim jesteśmy?

Tworzymy różnorodny globalny zespół liczący 10 tys. konsultantów i specjalistów zorientowanych na kulturę współpracy. Wśród nas są inżynierowie, psychologowie, osoby z tytułem magistra i doktora, prawnicy i chemicy. Dokładamy wszelkich starań, by zrozumieć specyfikę klienta i formułować lepsze pytania w dążeniu do zapewnienia klientowi możliwości rozwijania i udoskonalania prowadzonej działalności.

 • Jak odnaleźć i zatrzymać najlepszych pracowników?
 • Jak budować wizerunek firmy zatrudniającej najlepszych specjalistów?
 • W jaki sposób zapewnić zgodność i konkurencyjność wynagrodzeń?
 • Jak zmienne wynagrodzenie może wspierać strategię rozwoju firmy i odzwierciedlać się w wynikach finansowych/biznesowych?
 • Jak skuteczniej zarządzać kosztami pracowniczymi/zatrudnienia?
 • Jak można obniżać koszty zatrudnienia nie ingerując w ich zgodność z prawem?
 • Jak poprawnie spełniać nowe wymogi prawne z zakresu prawa pracy?
 • Jak działać zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi w krajach prowadzenia działalności gospodarczej?
 • Jak efektywnie planować pozyskanie najlepszych specjalistów, sposób i koszty ich pracy?
 • Jak prawidłowo rozwijać ścieżkę kariery pracowników?
 • Jak szybko i efektywnie zarządzać polityką mobilności w firmie?
 • Jak być pewnym posiadania zawsze aktualnej wiedzy na temat pracowników delegowanych?
 • Jak sprawić, że dział HR jest cenionym partnerem biznesowym?
 • Jak zyskać pewność, działy HR profesjonalnie zarządzają potrzebami pracowników?
 • Jak właściwie wykorzystywać technologie do rozwoju firmy?
 • Jak budować sukces firmy dzięki dynamice pracy tworzonej przez różne pokolenia pracowników?
 • Jak możemy skutecznie zarządzać różnorodnością w organizacji?
 • Jak z sukcesem wspierać różne predyspozycje wszystkich pracowników?
 • Jak sprawić, że firma będzie miejscem w którym pracownicy czują się komfortowo?
 • Jak zadbać o pracowników i kompetencje firmowe potrzebne do osiągania sukcesów w przyszłości?
 • Czy zatrudniam odpowiednich pracowników, którzy spełniają swoją rolę?
 • Czy wiem, jakich pracowników potrzebuję dzisiaj i jakich będę potrzebował w przyszłości?
 • Jaką spuściznę chce zostawić prowadząc firmę?
 • Jak już dzisiaj rozwijać kariery przyszłych liderów?
 • W jaki sposób firma powinna się rozwijać?

Skontaktuj się z nami

Latest thinking