Doradztwo Biznesowe

 • Podziel się

Poprawa efektywności

Przekształcenia w spółkach to stały proces, którego celem jest wzrost wartości, efektywności oraz jakości oferowanych produktów i usług.

W dzisiejszych czasach praca zarządów, a zwłaszcza kierowanie przekształceniami, nie jest łatwa ze względu na stale zmieniające się warunki zewnętrzne i globalną konkurencję. Zmiany te przede wszystkim dotyczą finansów przedsiębiorstw, a to oznacza większe obowiązki członków zarządów.

Dlatego coraz cenniejsza jest wiedza i doświadczenie pozwalające zwiększyć szanse spółki na konkurencyjnym rynku. Taka przewaga umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystywanie pojawiających się szans i minimalizowanie ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń.

Obszary, na których koncentrujemy swoje wysiłki:

Wyznaczanie kierunków strategicznych organizacji

 • Kompleksowe badania otoczenia rynkowego - raporty, analizy, ekspertyzy
 • Strategiczne doradztwo w zakresie budowania pozycji rynkowej - rekomendacje kierunków i strategii rozwoju, tworzenie dokumentów strategicznych  

Finanse

 • Efektywność procesów finansowych – projekt osiągania poprawy, ukierunkowany na konkretne procesy finansowe wymagające przeglądu, przebudowy oraz trwałego usprawnienia. Nasze usługi zmierzają do osiągnięcia poprawy w obszarze funkcjonowania działu finansów, skuteczności systemów finansowych, a także pokrewnych procesów i systemów/aplikacji operacyjnych oraz związanych z nimi instrumentów kontrolnych;
 • Szybka ocena działu finansów – diagnostyka procesów finansowych, obejmująca ocenę zarówno ilościową (mierniki efektywności), jak i jakościową (ocena dojrzałości procesów). We współpracy z klientami analizujemy bieżące rezultaty i efektywność w porównaniu z wiodącymi praktykami;
 • Przemiana obszaru finansów – począwszy od pełnego przekształcenia działu finansów, aż po transformację współzależnych procesów, takich jak sporządzanie budżetów i opracowywanie prognoz.

Łańcuch dostaw

 • Efektywność procesów w obszarze łańcucha dostaw – opracowanie mierników przyczyniających się do poprawy efektywności i skuteczności procesów;
 • Szybka ocena łańcucha dostaw – diagnostyka procesów realizowanych w ramach łańcucha dostaw zarówno z ilościowego (mierniki efektywności), jak i jakościowego (ocena dojrzałości procesów) punktu widzenia. We współpracy z klientami analizujemy bieżące rezultaty i efektywność w porównaniu z wiodącymi praktykami;
 • Przemiana łańcucha dostaw – kompleksowy zestaw usług zorientowanych na zmianę i poprawę efektywności łańcucha dostaw klienta, począwszy od pełnej transformacji łańcucha dostaw, aż po przekształcenie współzależnych procesów.
 • Lean Management - to metodologia stosowana obecnie przez większość wiodących koncernów międzynarodowych, która pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, gwarantuje wzrost elastyczności organizacji oraz redukcję kosztów. Dowiedz się więcej.

Klienci

 • Efektywność procesów w obszarze klienta – pomoc organizacjom w określeniu i opracowaniu usług, które mogą przyczynić się do poprawy podstawowych procesów i podprocesów w obrębie docelowego obszaru relacji z klientem;
 • Szybka ocena klienta – ocena jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za bezpośrednie kontakty z klientem oraz określenie obszarów wymagających znaczącej poprawy pod względem wartości, efektywności, skuteczności i jakości realizowanych usług;
 • Przemiana relacji z klientem – kompleksowa operacyjna i organizacyjna transformacja całego działu obsługi klienta.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Kontakt

Piotr Piela
Partner Zarządzający Działem
tel. +48 22 557 77 06