The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Dlaczego strategia wygranej już nie wystarcza?

Strategia

Nasi klienci wiedzą, że prace nad strategią nie mają sensu, jeżeli wypracowane cele i podejście nie przekładają się na rzeczywistość w jakiej żyjemy. Dopiero faktyczne działania, wdrożenie koncepcji w życie, przynoszą rzeczywiste korzyści.

Jesteśmy świadomi, że tworzenie lepiej funkcjonującej rzeczywistości, wymaga ciągłego rozwiązywanie złożonych problemów. Wspieramy biznes w przekształcaniu koncepcji w realizację, przyspieszaniu wprowadzania innowacji i ekosystemów cyfrowych, wdrażaniu przełomowych strategii, wspieraniu wzrostu i zarządzaniu ryzykiem.

Różnorodność kompetencji naszych zespołów wraz z globalnym zasięgiem i znajomością specyfiki poszczególnych sektorów pomagają nam stawiać właściwe pytania dotyczące Twojego biznesu. Bazując na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu tworzymy innowacyjne rozwiązania. Współpraca z nami pozwala osiągnąć lepsze i bardziej trwałe wyniki we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa – od długoterminowej strategii po jej realizację dzień po dniu.

img02

Którą drogę wybrać, kiedy stoi się na rozstaju?

Chuck Sykes, prezes i dyrektor generalny Sykes Enterprises, opowiada o wartości i wpływie kulturowym współpracy z EY na innowacyjność i rozwój modelu biznesowego. Obejrzyj film.

Skontaktuj się z nami
img04

Jak można promować przedsiębiorczość wśród swoich pracowników?

Ben Breier, prezes i dyrektor generalny Kindred Healthcare, opowiada o swoich doświadczeniach ze współpracy z EY i o tym, jak wpłynęła ona na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa. Obejrzyj film.

Skontaktuj się z nami
img01

Jak odnieść korzyści z innowacji?

Zespół EY skutecznie zastosował ustrukturyzowany proces planowania strategicznego na potrzeby opracowania nowej strategii, która położyła nacisk na elementy wyróżniające organizację non-profit i pozwoli jej osiągnąć sukces w przyszłości.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy jesteś przygotowany do realizowania ambitnej strategii?

Zespół EY pomógł przekształcić model funkcjonowania banku, zapewniając klientowi pełny zakres usług: od projektu docelowego modelu operacyjnego, po strategię i architekturę IT przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest tworzenie lepiej funkcjonującego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczności.

  Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność funkcjonowania w dynamicznym otoczeniu i zaufanie.

 • Jak to robimy

  Jesteśmy globalnym zespołem, co pozwala nam tworzyć innowacyjne rozwiązania wspólnie z naszymi klientami. Bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Do opracowania rozwiązania wybieramy najwłaściwszych ludzi i stosujemy najlepsze i najbardziej nowoczesne koncepcje, aby przełożyć strategię na realne działanie.

 • Co robimy

  Współpracujemy z wyższą kadrą zarządzającą dużych organizacji, koncentrując się na czterech głównych platformach strategicznych:

  • Wzrost i innowacyjność
  • Transformacja skoncentrowana na celu
  • Cyfrowa strategia przedsiębiorstwa
  • Szybka poprawa wyników

  Możemy poprawić wyniki osiągane przez Twoją organizację, realizując szeroki zakres usług związanych z tymi platformami:

  • Rozwój innowacyjnych modeli produktowych, usługowych, biznesowych i związanych z doświadczeniami klientów
  • „Zwinne” innowacje
  • Proces wprowadzania i aktywizowania innowacji
  • Strategia cyfrowa i wdrażanie rozwiązań cyfrowych
  • Strategia wzrostu
  • Planowanie strategiczne
  • Realizacja i transformacja strategii
  • Wydajność modelu operacyjnego przedsiębiorstwa
  • Projektowanie strategii i programu integracji w następstwie fuzji
  • Strategiczna poprawa wyników

  EY ma silne kompetencje i zasoby oraz rozległe doświadczenie wynikające z obecności w wielu sektorach i udziału w niezliczonych projektach realizowanych dla klientów. Nasze silne strony umożliwiają nam zaprojektowanie i przeprowadzenie skutecznej transformacji organizacji. Strategiczne myślenie łączymy z podejściem projektowym, opartym na rozważaniu hipotetycznych opcji, co pozwala nam zidentyfikować kluczowe kwestie biznesowe, przeanalizować je i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Zapewniamy obsługę całego procesu, od analizy aż po realizację.

Jak możemy pomóc

Pomagany rozwiązać złożone problemy i wykorzystać pojawiające się możliwości, dążyć do osiągania lepszych wyników.

Wzrost i innowacyjność

Strategie wzrostu pomagają klientom zdecydować, w co powinni zaangażować swoje zasoby i w jaki sposób osiągnąć sukces. Pomagamy zdobyć przewagę nad konkurencją dzięki połączeniu:

 • Agile innovation – sztuki przekształcania rzeczy trudnych w proste i szybszego tworzenia nowych, opłacalnych składników oferty biznesowej
 • Opracowywania innowacyjnych modeli biznesowych – określania celów rozwoju i opcji dotyczących inicjatyw rozwojowych w celu opracowania zdefiniowanej pod kątem priorytetów strategii wzrostu oraz wsparcia w określeniu modelu biznesowego wymaganego w celu realizacji tej strategii i dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych
 • Opracowanego przez EY narzędzia do analizy danych służącego do oceny możliwości globalnego wzrostu (Growing Beyond Borders)

Przykładowe projekty

Transformacja oparta na celu

Transformacja oparta na celu (Purpose-Led Transformation) pomaga organizacji określić jasną strategię, skoordynować działania kierownictwa, zaangażować całą organizację w efektywną realizację projektu oraz zdobyć i utrzymać przewagę w zakresie innowacji.

Transformacja oparta na celu to oferta, metodyka i forum wspierające organizacje w prowadzeniu ukierunkowanej na cel transformacji strategicznej. Cel służy jako fundament, który motywuje do przeprowadzenia transformacji organizacji i ukierunkowuje podejmowane w ramach takiej transformacji działania.

Badania pokazują, że organizacje, które działają w oparciu o cel, osiągają istotne, wymierne rezultaty.

 • Pracownicy są 1,7 raza bardziej zadowoleni i 3 razy mniej skłonni do odejścia z firmy, która działa w oparciu o cel
 • 89% klientów uważa, że firma kierująca się w swojej działalności celem, dostarcza najwyższej jakości produkty/usługi

W naszej metodyce w pierwszej kolejności określamy wizję strategiczną opartą na celu, a następnie wykorzystujemy "agile innovations" i programy pilotażowe, aby wprowadzić organizacje na nową ścieżkę strategicznego wzrostu. EY założyła Beacon Institute, którego celem jest transformacja działalności biznesowej poprzez promowanie postępu naukowego i realizacji działań opartych na celu.

Nasza podróż ukierunkowana na cel: Wierzymy w moc transformacji opartej na celu, ponieważ żyjemy nią każdego dnia. W ciągu ostatnich 2 lat przedefiniowaliśmy nasz cel z wąsko pojętej koncentracji na jakości na budowanie lepszego środowiska pracy. Nasz cel wpływa na każdy obszar naszej działalności – od sposobu, w jaki angażujemy własnych pracowników, aż po nasz sposób myślenia o globalnych możliwościach.

Źródła:
1. The Energy Project, What Is Your Quality of Life at Work, 2013
2. Edelman, The goodpurpose study, 2013
3. Raj Sisodia, Firms of Endearment, 2007

Cyfrowa strategia przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo cyfrowe wykorzystuje w sposób strategiczny media społecznościowe, technologie mobilne, zaawansowane narzędzia analityczne, chmury obliczeniowe i inne nowoczesne technologie.

W EY łączymy nasze rozległe doświadczenie handlowe z doświadczeniem w zakresie technologii cyfrowych, które zdobyliśmy w ciągu 50 lat pracy z firmami z całego świata wprowadzającymi przełomowe rozwiązania technologiczne. Możemy Państwu pomóc:

 • Spojrzeć z biznesowego punktu widzenia na wyzwania i szanse związane z technologiami cyfrowymi
 • Opracować opartą na uwarunkowaniach sektora strategię wspierającą przeprowadzenie transformacji na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Wykorzystać nasze rozległe doświadczenie branżowe w obszarach takich jak innowacje, analityka, ryzyko i cyberbezpieczeństwo, doświadczenia klientów, strategia, działalność operacyjna, technologia, finanse i podatki

Przykładowe projekty

 • Globalna spółka z branży nauk biologicznych
 • EY określiła atrakcyjne opcje rynkowe dla druku 3D i zaprojektowała alternatywne modele biznesowe pozwalające zgłębić tę przełomową technologię.

Szybka transformacja zysków

EY wprowadziła w tym obszarze innowację pod nazwą Szybka Transformacja Zysków (Rapid Profit Transformation, RPT), która ma na celu bardzo szybkie poprawienie rentowności w okresie od 1 do 6 miesięcy. RPT umożliwia firmom szybkie wejście na ścieżkę transformacji zysków, przeorientowanie kultury i kierunku działania na poprawę zysków oraz uzyskanie szybkich zwrotów, które mogą zostać wykorzystane do finansowania długoterminowych inwestycji zmierzających do poprawy zysków.

EY współpracuje z klientami nad radykalnym zwiększeniem rentowności, m.in. poprzez:

 • Reorganizację modelu operacyjnego
 • Pośrednią i bezpośrednią restrukturyzację kosztów
 • Restrukturyzację działalności handlowej z naciskiem na optymalizację polityki cenowej, promocji i warunków handlowych
 • Racjonalizację programu inwestycyjnego
 • Portfel biznesowy
 • Metody realizacji korzyści

Studia przypadków klientów

Ogólnokrajowa firma ubezpieczeniowa - EY opracowała nowy model operacyjny uwzględniający poprawę wydajności i zidentyfikowanie obszarów synergii na poziomie regionalnym, jako pomoc w przeprowadzeniu 3-letniego programu transformacji strategicznej

Lokalna instytucja finansowa - EY pomogła przekształcić działalność i zrealizować strategię banku, świadcząc szeroki zakres usług, od projektu docelowego modelu operacyjnego po strategię IT i architekturę przedsiębiorstwa

Kindred Healthcare - Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Ben Breier, prezes i dyrektor generalny Kindred Healthcare, opowiada o swoich doświadczeniach ze współpracy z EY i o tym, jak wpłynęła ona na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

Przedstawiamy nowe perspektywy i podejścia łączące w sobie strategię biznesową z kreatywnym myśleniem.

Intensywnie pracujemy, by zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by – stawiając lepsze pytania – usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Pytania takie jak:

 • Jak będzie wyglądała przyszłość handlu detalicznego, kiedy drukarki 3D znajdą się w każdym domu?
 • Jaką rolę będą pełnili lekarze, kiedy pacjenci będą mogli sami się zdiagnozować?
 • Czy ubezpieczenie motoryzacyjne będzie potrzebne w świecie samochodów bez kierowców?

Skontaktuj się z nami

Latest thinking