The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Jak dokonać przełomowych zmian bez zakłócania płynności?

Łańcuch dostaw i działalność operacyjna

W obszarze łańcucha dostaw i operacji zachodzą radykalne zmiany, które związane są ze stałym poszukiwaniem poprawy efektywności w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Równocześnie wyzwania są coraz większe wraz z pojawiającymi się nowymi możliwościami. Ten obszar odpowiedzialny jest za równoważenie w organizacjach potrzeby szybkiego reagowania i zwinności z dążeniem do redukcji kosztów i poprawą przepływów pieniężnych.

Dział Doradztwa EY wierzy, że tworzenie lepiej funkcjonującej rzeczywistości oznacza sprawniejsze rozwiązywanie złożonych problemów przedsiębiorstw oraz pomaga dostrzec możliwości wspomagające wzrost, optymalizację i ochronę biznesu. Pomagamy przeprowadzić fundamentalne zmiany w działalności operacyjnej, które prowadzą do wzrostu sprzedaży, zwiększenia konkurencyjności poprzez redukcję kosztów, ograniczenia ryzyka oraz zwiększenia elastyczności procesów operacyjnych.

Łańcuch dostaw wraz z procesami operacyjnymi może być źródłem przewagi konkurencyjnej, a EY pomaga w identyfikacji i wzmocnieniu odpowiedniego modelu operacyjnego, który wykorzysta pełnię możliwości wynikających z posiadanych zasobów.

Nasz globalny zasięg, doświadczenie oraz bliska współpraca z liderami różnych branż, takim jak Procter & Gamble, daje możliwość korzystania z profesjonalnego doradztwa połączonego z praktyczną wiedzą zaczerpniętą z wielu gałęzi przemysłu. Potrafimy projektować i wdrażać rozwiązania przynoszące trwałe korzyści dla organizacji i biznesu.

img01

Czy można spełniać indywidualne wymogi klientów i rozwijać bardzo rentowne produkty?

Pomogliśmy globalnemu producentowi wyrobów medycznych odnieść korzyści z realizacji indywidualnych zamówień klientów na innowacyjne produkty, wspomagając go we wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania PLM-ERP wspierającego zarządzanie cyklem życia i wydajną realizację projektów rozwoju produktów.

Skontaktuj się z nami
img02

Czy można zwiększyć wydajność produkcji, ograniczając złożoność?

Pomogliśmy globalnemu producentowi produktów przemysłowych wdrożyć modułowe podejście do produktów w całym łańcuchu wartości, wspierające znaczną indywidualizację podejścia do poszczególnych klientów przy wykorzystaniu wysokich marż. Powstałe w ten sposób silne połączenie funkcji projektowania, produkcji i logistyki co pozwoliło zwiększyć wydajność i ograniczyć złożoność.

Skontaktuj się z nami
img03

Czy obniżenie kosztów działalności operacyjnej może doprowadzić do wzrostu przychodów?

Pomogliśmy wiodącemu wytwórcy produktów konsumpcyjnych z branży zdrowia i wellness ograniczyć koszty operacyjne i poprawić zasięg dystrybucji, doprowadzając do wzrostu przychodów o 33%. Wszystko dzięki zastosowaniu opartego na popycie podejścia typu route-to-market (RTM) i wykorzystania spersonalizowanych rozwiązań technologicznych do wprowadzenia zmian.

Skontaktuj się z nami
img03

Czy ograniczenie kosztów może zwiększyć przyszłe zrozumienie kosztów?

Pomogliśmy globalnej firmie z branży produktów konsumpcyjnych, ograniczyć koszty łańcucha dostaw w regionie europejskim o ok. 10%. Wsparliśmy rozwijając trwałe zdolności w zakresie analizy kosztów obsługi przepływów towarowych i pomagając w modelowaniu złożonych hipotetycznych scenariuszy przydatnych przy opracowywaniu strategii wejścia na rynek („route to market”) i podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących cen.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy obniżenie kosztów działalności operacyjnej może doprowadzić do wzrostu przychodów?

Pomogliśmy wiodącemu wytwórcy produktów konsumpcyjnych z branży zdrowia i wellness ograniczyć koszty operacyjne i poprawić zasięg dystrybucji, doprowadzając do wzrostu przychodów o 33%, Wszystko dzięki zastosowaniu opartego na popycie podejścia typu route-to-market (RTM) i wykorzystania spersonalizowanych rozwiązań technologicznych do wprowadzenia zmian.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy zamknięcie zakładów na rynkach rozwiniętych może otworzyć nowe możliwości na rynkach wschodzących?

Pomogliśmy globalnemu producentowi żywności uwolnić nadwyżkę zdolności produkcyjnych w krajach rozwiniętych, opracowując strategię kompleksowej poprawy wydajności i skuteczniejszej obsługi kluczowych rynków wschodzących. Strategia ta obejmowała przeniesienie linii produkcyjnych, likwidację zakładów i przemodelowanie sieci logistycznej.

Skontaktuj się z nami
img04

Czy ograniczenie zmienności produkcji może pomóc zwiększyć szybkość reakcji klienta?

Pomogliśmy globalnemu producentowi żywności przeprowadzić synchronizację i segmentację procesów z zakresu łańcucha i realizacji dostaw, ograniczając złożoność i poprawiając wydajność poprzez zmianę konfiguracji stosowanych przez klienta rozwiązań IT. Równocześnie rozwiązaliśmy problemy związane z funkcjonalną organizacją. W rezultacie udało się ograniczyć zmienność produkcji o 48% i poprawić szybkość reakcji na potrzeby klienta o 15%.

Skontaktuj się z nami

 • Po co jesteśmy

  Celem EY jest budowanie lepiej funkcjonującej rzeczywistości dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Zależy nam, by efektem naszej współpracy były lepsze wyniki przedsiębiorstwa, pewność i zaufanie.

 • Jak to robimy

  Działamy w ramach jednego, globalnego zespołu, by tworzyć nowatorskie rozwiązania dla naszych klientów. Wyjątkowa, bieżąca współpraca doradców EY z klientami przekłada się na sprawniejsze działanie przedsiębiorstw.

  Stanowimy silny zespół złożony z doświadczonych konsultantów branżowych i stowarzyszonych partnerów, którzy wnoszą ze sobą wiodące praktyki operacyjne, osadzony w realiach rynkowych pragmatyzm i doświadczenie, odnosząc je do problemów Państwa organizacji.

  Wybieramy właściwych ludzi, którzy pomogą wprowadzić z powodzeniem wymierne zmiany transformacyjne. Przechodzimy płynnie od zdefiniowania strategii w zakresie łańcucha dostaw do wsparcia firm we wdrażaniu zmian w strukturze łańcucha dostaw.

 • Co robimy

  Rozwiązujemy poważne, złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw naszych klientów, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

  Zapoznajemy się z celem działalności i ogólną strategią handlową Państwa organizacji, aby pomóc przeorganizować łańcuch dostaw i działalność operacyjną.

  Wnosimy do firmy zrozumienie poszczególnych aspektów biznesowych związanych z klientami i produktami. Następnie pomagamy przedefiniować cały łańcuch dostaw lub działalność operacyjną, aby wesprzeć przy użyciu dobranych indywidualnie rozwiązań usługowych, kosztowych, gotówkowych i nakładów inwestycyjnych.

  Nasze podejście oparte jest na czterech wymiarach:

  • Ogólnej architekturze strategicznej
  • Zintegrowanej doskonałości operacyjnej
  • Zarządzaniu ryzykiem i odporności łańcucha dostaw
  • Wsparciu rozwoju talentów i zdolności operacyjnych

  Pomagamy biznesowi radzić sobie z różną dynamiką panującą na rynkach dojrzałych i wschodzących, tak aby zwiększyć przewagę konkurencyjną na przestrzeni całego łańcucha dostaw lub działalności operacyjnej.

  Wnosimy wyjątkowy zestaw aktywów strategicznych i operacyjnych, łącząc rozległe kompetencje z zakresu doradztwa operacyjnego z umiejętnościami i wiedzą innych ekspertów EY specjalizujących się w obszarach takich jak: handel, finanse, podatki, cło, ryzyko i zrównoważony rozwój, aby pomóc osiągnąć jak najlepsze rezultaty. W swojej pracy stosujemy wiodące praktyki operacyjne związane z daną branżą i wykorzystujemy powiązania z organizacjami, które są liderami w swoich branżach, dzięki czemu możesz korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

  Jeden z najważniejszych sposobów na zwiększenie wydajności operacyjnej polega na wyzwoleniu potencjału drzemiącego w ogromnej liczbie danych na temat klientów i funkcjonowania łańcucha dostaw. Możemy pomóc w tym zakresie, oferując usługi światowej klasy zespołu ds. badań operacyjnych, który może opracować złożone koncepcje analityki danych dotyczących łańcucha dostaw.

  Siła naszego podejścia polega na przekształceniu dużej liczby wewnętrznych i zewnętrznych danych, którymi dysponuje firma, w praktyczne wnioski dotyczące łańcucha dostaw, tak aby pomogły osiągnąć lepsze rezultaty.

Jak możemy pomóc

Wspólnie z Państwem opracowujemy innowacyjne odpowiedzi na Państwa pytania. Nasz globalny zasięg umożliwia nam łączenie rozległych kompetencji w zakresie doradztwa operacyjnego z wiodącymi praktykami mającymi zastosowanie w konkretnych branżach. Dzięki temu mają Państwo dostęp do specjalistów EY z takich dziedzin jak handel, finanse, podatki, cła, ryzyko i zrównoważony rozwój. Stała współpraca może Państwu pomóc zaprojektować lepsze rozwiązania i zapewnić długofalowe wyniki.

Łańcuchy dostaw w branży produkcyjnej

Jak Państwa sprawnie zarządzany łańcuch dostaw może przyczynić się do przełomowego wzrostu wydajności koniecznego do sukcesu Państwa firmy?

Tradycyjne firmy prowadzące intensywną działalność produkcyjną muszą sobie radzić z coraz większą liczbą czynników zakłócających ich działalność. Na mocno konkurencyjnych rynkach wzrost jest trudny do osiągnięcia, lecz niezbędny do wygenerowania wartości dla udziałowców.

Zachowania konsumentów zmieniają się, powodując konieczność otwierania nowych kanałów dotarcia do rynku. Ograniczanie kosztów i poprawa marż mają wciąż kluczowe znaczenie, a zrozumienie złożonych danych w celu zwiększenia wydajności stanowi konieczny warunek sukcesu.

Konieczna jest fundamentalna zmiana koncepcji łańcucha dostaw, bazująca na filozofii sieci reagowania na popyt i prowadząca do powstania łańcucha dostaw, który łączy w sobie w zrównoważony sposób zwinność funkcjonowania, wydajność, odporność oraz zapewniająca zarządzanie ryzykiem wraz z ochroną wartości dla udziałowców.

Wracamy do ogólnej strategii biznesowej i celu Państwa organizacji. Zadajemy fundamentalne pytania dotyczące strategicznych wymogów łańcucha dostaw i działalności operacyjnej, przeprowadzając segmentację i sugerując sposoby reorganizacji różnych łańcuchów dostaw prowadzące do optymalizacji usług, kosztów, przepływów pieniężnych i nakładów inwestycyjnych.

Główne elementy naszej oferty:

Architektura strategiczna

 • Zintegrowany model operacyjny łańcucha dostaw – Przeprojektowanie modeli operacyjnych z regionalnych na globalne
 • Sieć i przepływy w łańcuchu dostaw – Sformułowanie globalnej strategii logistycznej wspierającej globalną doskonałość handlową oraz optymalizację kosztów obsługi i dostawy

Zintegrowana doskonałość operacyjna

 • Segmentacja i synchronizacja łańcuchów dostaw – Ukierunkowana na klientów segmentacja sieci dostaw z synchronizacją kluczowych planistycznych danych wejściowych i zarządzaniem zmianą
 • Niezawodność i złożoność inicjatyw – Holistyczne podejście wspierające zarządzanie innowacjami i redukowanie złożoności z zastosowaniem Metody Rozwoju Produktów P&G
 • Doskonałość handlowa – Wsparcie w zakresie działalności zakupowej i tworzenie wartości poprzez opracowanie i realizację umów
 • Produkcja typu „prosto do celu” (Run-to-Target) – Dzięki naszej współpracy z P&G możemy udostępnić kompleksowe rozwiązanie z zakresu Zintegrowanych Systemów Pracy (Integrated Work Systems, IWS), odpowiadające na potrzeby łańcuchów dostaw dla szybko zbywalnych artykułów konsumpcyjnych
 • Optymalizacja dotarcia na rynek – Wsparcie dla firm w sprzedawaniu większej liczby produktów właściwym konsumentom, we właściwych miejscach, po właściwej cenie, z zapewnieniem właściwych działań.

Ryzyko

 • Ryzyko, zrównoważony rozwój i odporność łańcuchów dostaw – Projektowanie odpornych i odpowiedzialnych programów zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami, a także projektowanie odpowiedzialnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Sektor energetyki i usług użyteczności publicznej

Jak możemy Państwu pomóc zrównoważyć zwiększone zapotrzebowanie na doskonalenie usług, zwinność działania i szybkość reakcji działalności operacyjnej z potrzebą ograniczenia kosztów i zwiększania wydajności?

Spółki mierzą się ze złożonymi wyzwaniami: spadającą wydajnością, nowymi konkurentami, starzeniem się aktywów i wpływem na zarządzanie nakładami inwestycyjnymi, eskalacją kosztów i większą liczbą regulacji.

Współpracujemy z firmami z branży energetycznej, aby pomóc im zrównoważyć zapotrzebowanie na nowe struktury operacyjne dotyczące nowo odkrytych złóż przy jednoczesnym generowaniu znacznych oszczędności kosztów bieżących operacji w celu zaradzenia zmiennym cenom ropy.

Główne elementy naszej oferty:

Doskonałość kapitałowa

Współpracujemy z firmami, pomagając im identyfikować, finansować, rozwijać, konstruować, włączyć do eksploatacji i likwidować duże aktywa kapitałowe. Zajmujemy się m.in. analizami biznesowymi i przeglądami planów kryzysowych, projektowaniem modeli operacyjnych dotyczących wspólnych przedsięwzięć i działalności kapitałochłonnej, pomocą przy wdrażaniu modeli operacyjnych, pozyskiwaniem kapitału, realizacją i sprawozdawczością w zakresie programów oraz usługami zabezpieczającymi.

Doskonałość operacyjna

Możemy Państwu pomóc wydobyć wartość z różnych aktywów i pracowników terenowych oraz pomóc w wydajnym i skutecznym zarządzaniu pracą. Zajmujemy się m.in. doradztwem w zakresie doskonalenia produkcji i odzysku, poprawą niezawodności aktywów, zarządzaniem informacjami o aktywach, gotowością do przekazania operacyjnego i usługami zabezpieczającymi w odniesieniu do łańcuchów dostaw (w tym wdrażaniem treści lokalnych).

Doskonałość przedsiębiorstw

Możemy pomóc przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność i efektywność, w tym wydajność i efektywność ich funkcji zakupowych, finansowych, technologicznych/IT i kadrowych. Zajmujemy się m.in. doradztwem w zakresie redukcji kosztów, doskonałością handlową, zwiększaniem efektywności finansowe, zwiększaniem wydajności IT, przeglądami wartości outsourcingu i doskonałością w zakresie zarządzania ryzykiem.

Doskonałość w zakresie relacji z klientami

Świadczymy usługi, które pomogą Państwu zwiększyć przychody, ograniczyć koszty i poprawić doświadczenia klientów oraz przestrzeganie przepisów przez funkcje mające bezpośrednią styczność z klientami. Zajmujemy się m.in. doradztwem w zakresie strategii wzrostu B2B i B2C, w tym segmentacją i kanałami, ograniczaniem kosztów obsługi klientów / poprawą doświadczeń klientów, poprawą przestrzegania przepisów w relacjach z klientami, projektowaniem kompleksowych procesów oraz realizacją transformacji.

Administracja publiczna i usługi

Jak możemy Państwu pomóc zrównoważyć zwiększone zapotrzebowanie na doskonalenie usług, zwinność działania i szybkość reakcji działalności operacyjnej z potrzebą ograniczenia kosztów i zwiększania wydajności?

Wyzwania związane z redukcją kosztów i ograniczaniem budżetów, w połączeniu ze starzejącą się infrastrukturą, która nadweręża do granic możliwości nakłady inwestycyjne, często hamują innowacyjność i kreatywność. W ramach współpracy z naszymi klientami skupiamy się najpierw na jasnym zdefiniowaniu oczekiwań ich klientów, a następnie pomagamy im zarządzać ograniczonymi zasobami, aby osiągnąć doskonałe wyniki.

Na przykład w sektorze administracji publicznej możemy Państwu pomóc osiągnąć oszczędności w wyniku zwiększenia wydajności operacyjnej, aby mogli Państwo sprostać wymogom coraz ściślejszych środków oszczędnościowych bez ograniczania usług świadczonych na rzecz obywateli.

W bankowości pomagamy Państwu w zwiększaniu wydajności operacyjnej prowadzącej do większej rentowności przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z rozmaitymi nowymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi.

Mamy duże doświadczenie z metodologią Lean Six Sigma, a nasze zespoły korzystają z tych umiejętności, aby pomóc organizacjom osiągnąć stan nieustannego doskonalenia wydajności.

Główne elementy naszej oferty:

Nieustanne doskonalenie dzięki metodologii Lean Six Sigma

Programy doskonałości operacyjnej i nieustannego doskonalenia wciąż cieszą się ogromną popularnością, prowadząc do poprawy wyników przy użyciu metod i filozofii takich jak Lean i Six Sigma. Sytuacja ta odzwierciedla prawdopodobą sytuację gospodarczą i naciski, jakich doświadczają organizacje w związku z ograniczaniem kosztów lub zwiększaniem konkurencyjności poprzez poprawę jakości usług lub produktów.

Podejście EY łączy własne doświadczenie z metodologią Lean Six Sigma oraz naszym bogatym doświadczeniem w zakresie transformacji, odzwierciedlając przekonanie, że zmiana mentalności i rozwój odpowiednich kompetencji przywódczych ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia trwałego powodzenia takich inicjatyw.

Transformacja realizacji usług

Kompleksowy przegląd zakupowych modeli operacyjnych i strategii w zakresie zarządzania kategoriami, pozyskiwaniem surowców, zarządzaniem ryzykiem związanym z dostawcami i zawieraniem złożonych umów.

Transformacja zakupów

Przeglądamy i rewidujemy cały operacyjny model zakupowy wraz ze strategią zarządzania kategoriami, pozyskaniem materiałów, oceną ryzyka dostawców i kontraktowania.

Zarządzanie zapasami

Rozwój strategii zarządzania zapasami ukierunkowany na poprawę zgodności z wymogami w zakresie obsługi kapitału obrotowego i kontrolę kosztów.

Działania związane z technologiami cyfrowymi

Dostosowane do potrzeb klientów oferty cyfryzacji treści i tworzenia wirtualnych łańcuchów dostaw w celu poprawy zgodności z wymogami usługowymi. Na przykład strategie tworzenia operacji cyfrowych, wykorzystywanie analityki łańcuchów dostaw i big data do osiągnięcia poprawy jakości obsługi.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają globalną perspektywę i działają w oparciu o kulturę współpracy.

W naszej pracy wykorzystujemy zaawansowaną wiedzę operacyjną dotyczącą łańcuchów wartości z różnych branż, zarówno kapitałochłonnych branż produkcyjnych, takich jak sektor ropy naftowej, gazu i usług użyteczności publicznej, jak i usługowych, takich jak sektor usług finansowych, administracji publicznej itp.

Wytrwale pracujemy, aby zrozumieć problemy naszych klientów i dążymy do tego, by stawiając lepsze pytania, pomóc usprawnić pracę ich przedsiębiorstw.

Kluczowe pytania:

 • Co tak naprawdę zwiększa przewagę konkurencyjną i czy Twój łańcuch dostaw jest optymalny pod tym kątem?
 • Czy chcesz nawiązać bliskie relacje z klientami?
 • Czy świadczych usługi po niskich kosztach?
 • Czy potrzebujesz elastycznego i szybko reagującego łańcucha dostaw?
 • Jak możemy fundamentalnie zmienić działalność, aby zwiększyć konkurencyjność organizacji?

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne myślenie