Usługi Audytorskie

 • Podziel się

Outsourcing księgowości. Usługi księgowe i płacowe

EY Usługi Księgowe to ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku, ponad 100 specjalistów w 5 miastach w Polsce i więcej niż 200 zadowolonych klientów.

Oferujemy outsourcing księgowości - prowadzenia ksiąg rachunkowych i list płac. W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższym, światowym poziomie.

Zapewniamy spokój. Dzięki nam, klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Jednocześnie, pomagamy oszczędzić cenny czas i zminimalizować koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i list płac poprzez własny zespół księgowo-płacowy.

EY usługi płacowe i kadrowe posiadają międzynarodowy certyfikat ISAE3402 Typ II, wydany przez zewnętrznego audytora, potwierdzający najwyższe standardy stosowanych procesów przy wykorzystaniu zaawansowanej infrastruktury informatycznej oraz wdrożonych mechanizmów kontroli.

Oto usługi, które dopasowujemy do potrzeb każdego klienta:

Portal Pracowniczy

Portal Pracowniczy umożliwiający bezpieczny dostęp do wybranych danych przez pracowników spółki oraz dostęp osób upoważnionych w spółce do danych płacowych, przetwarzanych przez system kalkulacji wynagrodzeń. Doskonałe narzędzie umożliwiające pracownikom m.in.:

 • Drukowanie pasków płacowych i dokumentów RMUA.
 • Weryfikacje i korekty swoich danych osobowych.
 • Dołączenie skanów np. certyfikatów ukończenia kursów.
 • Złożenie wniosku urlopowego i inne.

Dzięki Portalowi Pracowniczemu wyznaczone osoby posiadają możliwość:

 • Prowadzenia akt osobowych pracowników w formie elektronicznej.
 • Tworzenia wymaganych raportów z list płac.
 • Wykorzystania narzędzi do rozliczania czasu pracy, ewidencji urlopowej.
 • Pozwala na automatyczne wystawianie wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy czy umowami cywilnoprawnymi.

HR Biznes Partner

HR Biznes Partner to zdalny ekspert w dziedzinie HR zatrudniony w naszej firmie będący do „wynajęcia” przez naszych klientów. Jest ekspertem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wsparciem w procesach zmian i Państwa operacyjnym kontaktem.

W trosce o najwyższą jakość usług przy zastosowaniu Procesu Excellence oferujemy:

 • Obsługę administracji płacowej i kadrowej
 • Przegląd procedur w zakresie szkoleń oraz systemów ocen pracowników
 • Dedykowany adres e-mail umożliwiający pracownikom firmy dodatkowy, monitorowany kanał składania pytań oraz wniosków dotyczących określonych zagadnień z zakresu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych  
 • Call-centre, czyli dostępna w określonych terminach linia telefoniczna umożliwiająca kontakt pracownikom firmy ze specjalistami w zakresie płac i ubezpieczeń.

Bieżące usługi księgowe

W ramach bieżących usług księgowych oferujemy naszym klientom między innymi:

 • Usługi księgowe dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • Dostęp do danych 24 godziny na dobę
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie raportów zgodnie z wymogami klienta
 • Przygotowanie raportów do GUS/NBP
 • Usługi związane z zamknięciem roku obrotowego i przygotowaniem Sprawozdania Finansowego

Administracja płacowo-kadrowa

Kalkulujemy wynagrodzenia, rozliczamy podatki, prowadzimy sprawy pracownicze – zachowując poufność danych i bezpieczny obieg informacji. Jesteśmy w stanie w pełni zastąpić wewnętrzny zespół płacowo-kadrowy firmy świadcząc takie usługi jak:

 • Administrowanie wynagrodzeniami personelu – w tym: miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, rozliczanie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, przygotowanie płatności wynagrodzeń, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu pracodawcy, przygotowanie rejestru /ewidencji płac, przygotowanie i przekazanie klientowi pasków wynagrodzeń etc.
 • Sporządzanie deklaracji dla celów ZUS (miesięczne DRA, RCX, RSA, RZA i roczne dla pracodawcy - ZUS IWA), US (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, IFT-1 oraz sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C), GUS i PFRON
 • Obsługa w zakresie przyjęcia pracowników, zmian warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy (rejestracja i wyrejestrowanie z ZUS, obsługa w zakresie sporządzenia świadectw pracy i rozliczeń z pracownikiem)
 • Administrowanie aktami personalnymi pracowników – w tym kontrola ważności badań lekarskich, kursów BHP, wykorzystania urlopów i innych nieobecności pracowników itd.
 • Szkolenia z zakresu problematyki kalkulacji płac i administracji kadrowej
 • Wsparcie w kontrolach organów administracji państwowej
 • Przygotowanie raportów na potrzeby klienta

Usługi Premium

Oprócz standardowych usług księgowych i płacowo-kadrowych oferujemy też:

 • Przegląd akt osobowych pracowników
 • Przygotowanie korekt ZUS na podstawie dokumentacji ZUS WDR
 • Przekształcenia ksiąg według przepisów MSSF/US GAAP
 • Pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych
 • Pomoc przy wdrażaniu systemów zintegrowanych
 • Wdrażanie automatycznych rozwiązań wymiany informacji przy użyciu narzędzia Event Manager
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Optymalizację i poprawienie efektywności działów księgowych i płacowych

Personel tymczasowy

Jeżeli Twój dział księgowości lub płac liczy za mało osób skorzystaj z naszej usługi wypożyczania personelu.

Zapewniamy, na określony czas, pracowników zajmujących się wprowadzaniem danych, doświadczonych specjalistów oraz  kontrolerów.

Accounting Online

Accounting Online umożliwia zdalne przeglądanie danych finansowych na różnych poziomach agregacji, od pojedynczych księgowań, aż po sprawozdania finansowe i zestawy raportów przygotowanych zgodnie z życzeniem klienta. Dla zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa i poufności danych, każdy użytkownik posługuje się identyfikatorem, kodem PIN oraz kartą SecurID.

Accounting Online  przydaje się w przypadku międzynarodowego zasięgu firmy. Zarząd i/lub właściciele podmiotu w Polsce uzyskują dostęp do bieżącej informacji księgowej, niezależnie od swojej lokalizacji.

Elektroniczne paski wynagrodzeń

 Każdy pasek z wynagrodzeniem składa się z wielu powiązanych ze sobą pozycji. W celu ułatwienia poprawnego odczytania paska z wynagrodzeniem wystarczy najechać kursorem na aktywne składniki paska. Znajdziesz tam niezbędne objaśnienia oraz sposoby kalkulacji poszczególnych składników.

Zobacz pasek płacowy z objaśnieniami

Personal Assistant

Personal Assistant poprzez ustawienie zadań w księgowej, płacowej czy podatkowej bazie danych pomaga uporządkować ważne terminy, kontroluje zachodzące procesy, przypomina o podjęciu istotnych działań i dostarcza informacji ważnych dla efektywności pracy. Niebezpiecznie niski poziom środków na koncie, termin zapłaty zobowiązań podatkowych, upływająca ważność badań lekarskich pracowników, lista największych transakcji w miesiącu – to tylko przykłady spraw, które z łatwością pomoże kontrolować Personal Assistant.

Dowiedz się więcej o naszych usługach i skontaktuj się ze specjalistami.

Kontakt

Marcin Jurczak
Partner
tel. +48 22 557 65 06

Pobierz raport: Paradoksy outsourcingu (PDF)

EY Paradoksy outsourcingu


Outsourcing: Pobierz artykuł z Harvard Business Review (PDF)

EY Accounting

Chcesz podnieść jakość procesów w swojej firmie i zwiększyć nad nimi kontrolę? Oddaj je w outsourcing!