Usługi Audytorskie

Audyt i usługi audytorskie EY

Naszą markę w dziedzinie audytu budujemy blisko 30 lat. Współpracowaliśmy z firmami z praktycznie każdej branży w Polsce. Nasi eksperci ds. audytu nie tylko doradzają, lecz także edukują rynek, w szczególności w zakresie wdrażania MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej).

Od lat cieszymy się czołową pozycją na „rynku zaufania”, jak przyjęło się nazywać rynek audytu i doradztwa. W rankingach Rzeczpospolitej oraz Parkietu, na podstawie danych za 2018 rok, firma EY zajęła 1. miejsce w kategorii głównej Najlepsza firma audytorska 2018 oraz 1. w kategoriach giełdowych: Najbardziej aktywna firma audytorska na giełdzie 2018 i Najlepsza firma audytorska badająca spółki giełdowe 2018. Została także wyróżniona tytułem Prospołecznej Firmy Audytorskiej

Więcej niż badanie sprawozdań

Audyt finansowy rozumiany jako potwierdzenie rzetelności i prawidłowości sprawozdań finansowych firmy to tylko jedna z usług oferowanych przez nasz dział audytu. W miarę upływu lat zmieniają się oczekiwania naszych klientów. Zawsze staraliśmy się do nich dostosować modyfikując naszą ofertę usług. W ten sposób powstały specjalne zespoły w ramach działu audytu. Ich specjalizacje to:

Bez względu na usługę jednak, naszym ostatecznym celem jest zawsze przedstawienie rekomendacji, które pomogą klientom wygrywać w ich biznesie.


Zachęcamy do odwiedzenia serwisu dedykowanego Komitetom Audytu. Jest to przestrzeń w sieci stworzona przez firmę doradczą EY, dedykowana członkom Komitetów Audytu i Radom Nadzorczym.

 
  Kontakt

  Artur Żwak
  Partner Zarządzający Działem Audytu

  tel. +48 22 557 72 08

   

  Bądź w kontakcie

  Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
  Dołącz do naszych społeczności!

  Konferencja 2018: Dlaczego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to ciągłe wyzwanie?

  EY Services

  Partnerzy EY zapraszają do wzięcia udziału w 12. edycji konferencji poświęconych zmianom w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dowiedz się więcej.


  EY zwycięzcą XVIII Rankingu Audytorów "Rzeczpospolitej" oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych "Parkiet"!

  EY Services

  Na podstawie danych za 2018 rok, firma EY zajęła 1. miejsce w kategorii głównej Najlepsza firma audytorska 2018 oraz 1. w kategoriach giełdowych: Najbardziej aktywna firma audytorska na giełdzie 2018 i Najlepsza firma audytorska badająca spółki giełdowe 2018. Została także wyróżniona tytułem Prospołecznej Firmy Audytorskiej.


  EY - Marka Godna Zaufania 2018 w kategorii: Audyt finansowy

  Czytelnicy "My Company Polska" przyznali EY tytuł Marki Godnej Zaufania w kategorii "Audyt finansowy". Dowiedz się więcej.


  Domena Komitetów Audytu

  Dowiedz się więcej, korzystając z bazy wiedzy dedykowanej Komitetom Audytu.

  Sprawozdanie z przejrzystości działania

  Sprawozdanie z przejrzystości działania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. za rok zakończony 30 czerwca 2018 roku jest publikowane zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.