Usługi Audytorskie

 • Podziel się

Doradztwo w sprawie zmian klimatu i zrównoważonego wzrostu

Akcjonariusze spółek z całego świata deklarują coraz większe przywiązanie do społecznej odpowiedzialności i kwestii ekologicznych. Dlatego w EY stworzyliśmy międzynarodową komórkę składającą się z ekspertów – audytorów i doradców – zajmujących się kwestiami zmian klimatu i CSR.

Nasze usługi to między innymi:

 • Tworzenie raportów Economic Impact Assessment – szacowanie wpływu firmy na gospodarkę regionu i kraju według własnej metodologii EY
 • Doradztwo w sprawie wpływu strategii zrównoważonego rozwoju (bądź jej braku) na reputację firmy
 • Tworzenie strategii i doradztwo w zakresie Corporate Responsibility
 • Ocena gotowości audytorskiej pod kątem zrównoważonego rozwoju
 • Doradztwo w zakresie tworzenia systemu sprawozdawczości niefinansowej 
 • Doradztwo w sprawie raportowania na temat zrównoważonego rozwoju
 • Audyt sprawozdań niefinansowych (na temat zrównoważonego rozwoju)
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie transakcji na rynku uprawnień CO2
 • Doradztwo związane z emisją gazów cieplarnianych
 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Kontakt

Rafał Hummel
Dyrektor
tel. +48 22 557 84 23

Robert Sroka
Menedżer
tel. +48 22 557 72 14

Strona internetowa: Raportowanie niefinansowe

EY Raportowanie niefinansowe

Kliknij i przejdź na dedykowaną stronę poświęconą CSR oraz raportowaniu niefinansowemu.


Publikacja

EY Sustainability reporting

Pobierz publikację w języku angielskim Sustainability reporting - the time is now (pdf, 1mb).