Usługi Audytorskie

  • Podziel się

Doradztwo w sprawie zmian klimatu i zrównoważonego wzrostu

Akcjonariusze spółek z całego świata deklarują coraz większe przywiązanie do społecznej odpowiedzialności i kwestii ekologicznych. Dlatego w EY stworzyliśmy międzynarodową komórkę składającą się z ekspertów – audytorów i doradców – zajmujących się kwestiami zmian klimatu i CSR.

Nasze usługi to między innymi:

  • Tworzenie raportów Economic Impact Assessment – szacowanie wpływu firmy na gospodarkę regionu i kraju według własnej metodologii EY
  • Doradztwo w sprawie wpływu strategii zrównoważonego rozwoju (bądź jej braku) na reputację firmy
  • Tworzenie strategii i doradztwo w zakresie Corporate Responsibility
  • Ocena gotowości audytorskiej pod kątem zrównoważonego rozwoju
  • Doradztwo w zakresie tworzenia systemu sprawozdawczości niefinansowej 
  • Doradztwo w sprawie raportowania na temat zrównoważonego rozwoju
  • Audyt sprawozdań niefinansowych (na temat zrównoważonego rozwoju)
  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Kontakt

Rafał Hummel
Partner
tel. +48 22 557 84 23

Tomasz Michalak
Senior Manager
tel. +48 22 557 84 62

Jakub Szczepaniak
Manager
tel. +48 22 557 61 09

Strona internetowa: Raportowanie niefinansowe

EY Raportowanie niefinansowe

Kliknij i przejdź na dedykowaną stronę poświęconą CSR oraz raportowaniu niefinansowemu.


Publikacja

EY Sustainability reporting

Pobierz publikację w języku angielskim Sustainability reporting - the time is now (pdf, 1mb).