Usługi Audytorskie

 • Podziel się

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Nasz zespół pomaga w rozwiązaniu skomplikowanych problemów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

Świadczymy usługi wymagające wiedzy o złożonych kwestiach związanych z zastosowaniem w praktyce:

 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
 • Polskich Zasad Rachunkowości (zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami).

Jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu ekspertów w ramach globalnych struktur EY.

Nasze usługi obejmują:

 • ekspertyzy i analizy księgowe obejmujące interpretację standardów rachunkowości,
 • wsparcie we wdrożeniu MSSF oraz w przekształcaniu sprawozdań stosownie do wymogów tych standardów,
 • wsparcie przy identyfikacji zmian zasad rachunkowości, które mają wpływ na sprawozdania finansowe jednostki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy,
 • wsparcie przy zastosowaniu nowych i zmienionych standardów i interpretacji,
 • doradztwo transakcyjne MSSF,
 • wsparcie w procesach sporządzania sprawozdań finansowych (w tym pomoc w opracowaniu i implementacji wykorzystywanych do tego narzędzi, np. arkuszy konsolidacyjnych),
 • analizy zgodności polityk rachunkowości ze standardami rachunkowości,
 • aktualizację polityk rachunkowości i/lub planów kont,
 • opracowanie dostosowanego do specyfiki działalności wzoru użytecznych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF,
 • identyfikację obszarów, w których sprawozdania finansowe nie odpowiadają wymogom standardów i/lub odbiegają od wiodących praktyk przygotowania sprawozdań finansowych,
 • wsparcie przy projektowaniu procesów księgowych,
 • specjalistyczne szkolenia.

Odpowiadamy również za opracowywanie specjalistycznych publikacji  informujących o najnowszych zmianach w zasadach rachunkowości mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

 


Zobacz także

   
Webcast EY: Jak sprostać wyzwaniom XBRL?

Dowiedz się więcej

   
Sprostać wzywaniom XBRL

Dowiedz się więcej

   
Webcast EY: E-Sprawozdania Finansowe. Jak poprawnie sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Zobacz nagranie

   
EY Tax Express: wypowiedź naszych ekspertów komentujących najważniejsze kwestie dotyczące e-Sprawozdania Finansowego

Zobacz nagranie

   
Generator e-Sprawozdań Finansowych: stwórz sprawozdanie w 3 prostych krokach

Sprawdź

Kontakt

Mikołaj Rytel
Partner
Szef Działu Doradztwa w zakresie Rachunkowości
tel. +48 22 557 84 50

Anna Sirocka
Partner
Dział Audytu, Grupa MSSF
tel. +48 22 557 79 36


How FAAS can help

EY - How FAAS can help


Hot topics

Bądź w kontakcie

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.