Usługi Audytorskie

  • Podziel się

Audyt finansowy - badanie sprawozdań finansowych

Audyt finansowy i badanie sprawozdań spółek to jedna z kluczowych kompetencji EY na całym świecie.

Nasi audytorzy przeprowadzają badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Nasz zespół w dziale audytu liczy ponad 600 osób, w tym kilkudziesięciu biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badania, przeglądy oraz inne usługi poświadczające przeprowadzamy stosownie do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej  ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Nasze przywiązanie do jakości audytu sprawiło, że na nowo zdefiniowaliśmy kluczowe wyzwania stojące przed audytorami. W trakcie badania sprawozdań koncentrujemy się na procesach zachodzących w firmie i ciągłym pogłębianiu wiedzy o kliencie.

Od potrzeb do wzrostu efektywności – czyli audyt finansowy w 6 etapach:

  1. Dokładne poznanie potrzeb klienta
  2. Zrozumienie branży i ocena ryzyk działania
  3. Analiza procesów zachodzących w organizacji i sprawności kontroli wewnętrznej
  4. Przygotowanie planu audytu i przeprowadzenie testów
  5. Przygotowanie dokumentów formalnych dotyczących badania
  6. Ocena badania i współpracy

Mamy bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami publicznymi i rozbudowanymi grupami kapitałowymi. Od lat jesteśmy liderem w świadczeniu audytu finansowego i innych usług audytorskich dla spółek publicznych, w tym grup kapitałowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasze doświadczenie oraz niezależne obserwacje przekładamy na praktyczne rekomendacje wzrostu efektywności procesów raportowania finansowego. Pomagamy również organom nadzoru (w tym komitetom audytu jednostek zainteresowania publicznego) zrozumieć najnowsze trendy i ryzyka związane ze środowiskiem kontroli wewnętrznej w spółkach - Domena Komitetów Audytu.

 

Kontakt

Artur Żwak
Partner Zarządzający Działem Audytu

tel. +48 22 557 72 08

 

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!

Domena Komitetów Audytu

Dowiedz się więcej, korzystając z bazy wiedzy dedykowanej Komitetom Audytu.


Rozwiązania dla Centrów Usług Wspólnych

Nasz dedykowany zespół współpracuje ze spółkami zarówno z międzynarodowych grup kapitałowych jak również krajowych podmiotów, które działają w oparciu o Centra Usług Wspólnych. Nasze bogate doświadczenie i wiedza o sektorze umożliwia efektywne przeprowadzanie prac audytowych w tym środowisku CUW. Dodatkową wartością dla klientów są nasze rekomendacje dotyczące działania CUW i możliwych usprawnień w procesach. Skontaktuj się:

Piotr Kuźniar
Associate Partner, Dział Audytu
tel. +48 12 424 32 002