Usługi Audytorskie

 • Podziel się

Forensic & Integrity Services

Audyt śledczy, dochodzenia gospodarcze, informatyka śledcza, doradztwo w zakresie compliance, zapobieganie praniu pieniędzy – świadczymy szeroki wachlarz usług z zakresu zapobiegania nadużyciom.

Badania ACFE (Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych) wykazują, że światowa gospodarka może tracić nawet do 5-6% przychodów w wyniku nadużyć i przestępstw. W skrajnych przypadkach zignorowanie wczesnych sygnałów o nieprawidłowościach może zagrozić dalszej działalności organizacji.

Spory z kontrahentami, nieuczciwość czy działania nieetyczne pracowników są elementami gospodarki rynkowej. Każda firma może się znaleźć zarówno w sytuacji poszkodowanego, jak i posądzonego o nieuczciwość czy spowodowanie strat. Wszędzie tam gdzie pojawiają się nadużycia, albo ryzyko ich zaistnienia nasz zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć może świadczyć takie usługi jak:

Audyt śledczy

Nasze usługi z zakresu audytu dochodzeniowego to między innymi:

 • Wykrywanie nieprawidłowych zachowań, nieuczciwości i nadużyć
 • Przeprowadzanie audytów dochodzeniowych dotyczących podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników, menedżerów czy kontrahentów firmy
 • Weryfikacja nieprawidłowości związanych z działaniem rynku finansowego (np. pranie pieniędzy, manipulacje instrumentami finansowymi, wykorzystywanie informacji poufnych, konflikt interesów)
 • Postępowania wyjaśniające dotyczące naruszenia kodeksu etycznego oraz kodeksu dobrych praktyk
 • Badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych pod kątem np. fałszowania danych finansowych, manipulacji w księgach rachunkowych, sprzeniewierzenia majątku oraz korupcji
 • Przeprowadzanie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem
 • Badanie powiązań i działalności pracowników oraz kontrahentów
 • Weryfikowanie podejrzanych wyników finansowych raportowanych przez oddziały, spółki zależne oraz spółki typu joint-venture
 • Badanie naruszenia praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej  

Informatyka śledcza

W przypadku podejrzenia występowania nadużyć korzystamy z najnowszych technologii aby zdobyć dane potrzebne do przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia. Nasze usługi w zakresie informatyki śledczej to między innymi:
 • Stworzenie planu i zarządzanie procesem zabezpieczenia dysków twardych, taśm i dowodów cyfrowych, zgodnie z zasadami zabezpieczania materiału dowodowego
 • Odszukanie i gromadzenie danych elektronicznych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują
 • Odtwarzanie historycznego stanu danych – przywracanie bazy danych systemu finansowego do stanu z przeszłości w poszukiwaniu dowodów popełnienia nadużyć
 • Przeanalizowanie materiału dowodowego w celu zlokalizowania, identyfikacji i wydobycia informacji posiadającej wartość dla dochodzenia lub sporu

Identyfikacja nieprawidłowości za pomocą analizy danych finansowych

Dane oraz informacje gromadzone w systemach informatycznych, w szczególności finansowo księgowych, są kopalnią wiedzy o Spółce. Posiadamy dedykowany zespół specjalizujący się w analizie danych pod kątem nadużyć. Nasze usługi to między innymi:
 • zautomatyzowana ocena dostawców pod kątem ryzyka nadużyć , w tym identyfikacja powiązań pomiędzy pracownikami, dostawcami oraz klientami
 • wsparcie przy wdrożeniu rozwiązań wspomagających ciągłą kontrolę ryzyka oraz wykrywanie nadużyć w kluczowych procesach biznesowych
 • analiza danych dla sektora ubezpieczeniowego pod kątem wyłudzeń odszkodowań oraz wypłat nienależnych prowizji dla agentów
 • analiza prawidłowości raportowania transakcji AML przez instytucje obowiązane
 • analiza danych z systemów geolokacji oraz monitoringu pod kątem podejrzanych zdarzeń
 • weryfikacja skuteczności oraz opracowanie algorytmów i metod predykcyjnych wykorzystywanych w funkcjonujących u klienta rozwiązaniach wspomagających wykrywanie wyłudzeń oraz nadużyć
 • ocena i monitorowanie ryzyka FCPA na podstawie danych z systemów ERP, CRM i innych
 • outsourcing zadań analizy danych na potrzeby działów audytu oraz kontroli wewnętrznej
 • projektowanie rozwiązań klasy BI dla raportowania z procesów kontroli oraz monitorowania ryzyka nadużyć

Doradztwo w sprawach spornych i ekspertyzy finansowe

Niezależnie od tego, czy spór wynika z przejęcia lub połączenia firm, bankructwa, znacznego roszczenia ubezpieczeniowego czy procesu sądowego – pomagamy w każdej sytuacji.
Nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

 • Doradztwo w sporze o cenę zakupu
 • Doradztwo w zakresie ochrony marki
 • Wsparcie w sporze o koszty
 • Wsparcie w sporze z biurem rachunkowym
 • Doradztwo w zakresie naruszenia praw patentowych
 • Doradztwo przy sporze o naruszenie warunków umowy

Zapobieganie działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom

Zapobiegamy korupcji i nadużyciom zanim te zjawiska pojawią się w organizacji.
Nasza pomoc obejmuje między innymi:

 • Identyfikację i ocenę ryzyka nieprawidłowości
 • Analizę i poprawę środowiska etycznego w organizacji
 • Projektowanie programów zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom
 • Przygotowywanie planów działania w sytuacji kryzysowej
 • Szkolenia zwiększające świadomość nieprawidłowości
 • Szkolenia z zakresu przeprowadzania dochodzeń gospodarczych
 • Wprowadzenie kanałów informowania kierownictwa o zachowaniach nieetycznych

Doradztwo w zakresie zapewniania zgodności z regulacjami (compliance)

Skuteczny i zintegrowany system zapewniania zgodności pozwala na identyfikację przypadków niezgodności działania firmy lub organizacji z przepisami i zapobieganie ich powstawaniu.
Zapewniamy naszym klientom wsparcie w zakresie:

 • Oceny ryzyka zgodności
 • Oceny systemu i procedur zapewniania zgodności
 • Usprawniania systemu i procedur zapewniania zgodności
 • Monitorowania prawidłowości działania systemu oraz procedur zapewniania zgodności, a także procedur kontrolnych.

EY jest założycielem i członkiem Open Compliance & Ethics Group (OCEG). Jesteśmy członkiem Komitetu Doradczego i Rady Liderów OCEG. Bierzemy udział w pracach nad wytycznymi OCEG w zakresie zgodności i etyki.

Doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wzrastające wymagania regulatorów i ciągle zmieniające się zasady walki z praniem pieniędzy spowodowały, że PPP (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) stało się jednym z najważniejszych elementów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Doradzamy klientom w zakresie PPP świadcząc takie usługi jak:

 • Przeprowadzanie oceny ryzyka w zakresie PPP
 • Przeprowadzanie niezależnych testów zgodności
 • Opracowywanie nowych lub ulepszanie istniejących programów
 • Ocena stosowanego oprogramowania i technik IT
 • Przeprowadzanie szczegółowych testów transakcji w odpowiedzi na wymogi organów regulacyjnych lub organów nadzorczych

Jeżeli masz obawy, że w Twojej organizacji mogło albo może w przyszłości dojść do nadużyć skontaktuj się z naszymi ekspertami i sprawdź jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Pobierz broszurę:

 FIDS 15. Światowe Badania Nadużyć Gospodarczych (pdf)  FIDS Global Forensic Data Analytics Survey 2018 (pdf)  FIDS Bezpieczny handel w internecie (pdf)

 

Kontakt

Mariusz Witalis
Mariusz.Witalis@pl.ey.com
Partner
+48 22 557 79 50

Tomasz Dyrda
Tomasz.Dyrda@pl.ey.com
Partner
+48 22 557 87 46

Marcin Bizoń
Marcin.Bizon@pl.ey.com
Associate Partner
+48 22 557 62 60

Jarosław Grzegorz
Jaroslaw.Grzegorz@pl.ey.com
Associate Partner
+48 22 557 6252

Integrity Agenda

Integrity Agenda

Integrity Agenda to podejście, które ma na celu dostosowanie rzeczywistych działań do intencji.

Dowiedz się więcej