Masz na to papiery?

Coraz więcej firm wymaga od swoich kontrahentów spełniania wymagań społecznych i etycznych oraz posiadania stosownych certyfikatów. Doradcy EY przygotują Cię do spełnienia tych wymagań i certyfikacji.

  • Podziel się

Dlaczego warto wdrożyć standardy etyczne i mieć certyfikat świadczący o etycznym i społecznie odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu?

Już ponad 38 000 firm na świecie poddało się audytowi etycznemu SMETA, a ponad 3700 posiada certyfikat SA8000, który jest dla nich przepustką do współpracy z międzynarodowymi koncernami. Coraz więcej dużych firm wymaga od swoich dostawców spełniania konkretnych standardów społecznych i etycznych. Mało tego – dziś już nie wystarczą deklaracje, że wymagania są spełnione. Należy mieć na to papiery. SA8000, BSCI, SMETA, EcoVadis, ISO 19600 – przejście audytu, a dla niektórych standardów uzyskanie certyfikatu pozwoli Ci na spełnienie najsurowszych wymogów etycznych, społecznych czy środowiskowych stawianych coraz częściej przez zamawiających.

Czy mnie to dotyczy – jakie firmy powinny się certyfikować?

W pierwszej kolejności o certyfikację w zakresie standardów etycznych powinny ubiegać się firmy produkcyjne, szczególnie te współpracujące z międzynarodowymi koncernami. To właśnie międzynarodowe organizacje najczęściej wymagają od swoich dostawców potwierdzenia, że ci działają w sposób etyczny i odpowiedzialny. Niekiedy brak spełnienia wymogów kończy współpracę dostawcy z zamawiającym.

Dla wielkich koncernów jest to kwestia reputacji, która może przełożyć się na cenę ich akcji. Coraz częściej również polskie firmy zlecają audyty swoich dostawców, które mają na celu weryfikację czy dana firma spełnia normy społeczne, etyczne i środowiskowe.

Co oznacza spełnianie wymogów etycznych, społecznych lub środowiskowych?

SA8000, BSCI, SMETA, EcoVadis, ISO 19600 – to najczęściej stosowane normy w obszarze etyki oraz społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Firma, która przeszła audyt lub jest w posiadaniu certyfikatów świadczących o spełnianiu wymienionych norm ma dowód na to, że:

  • SA8000 – wdożyła kompleksowy system zarządzania ryzykami w zakresie standardów pracy, nie pracują w niej dzieci, nie ma w niej pracy przymusowej, są zachowane odpowiednie standardy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracownicy nie są dyskryminowani, pracownicy nie są wykorzystywani i pracują w wymiarze godzin zgodnym z prawem pracy oraz są wynagradzani za nadgodziny
  • BSCI – firma spełnia 11 zasad etyki biznesu w tym działań antykorupcyjnych oraz ochrony środowiska
  • SMETA – w firmie są odpowiednie warunki zatrudnienia pracowników, panuje odpowiedni poziom Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, firma zachowuje się w sposób odpowiedzialny w stosunku do środowiska naturalnego
  • EcoVadis – firma działa w sposób odpowiedzialny względem pracowników, partnerów biznesowych oraz środowiska naturalnego.

Dlaczego warto spełniać wymagania standarów etycznych i się certyfikować?

Odpowiedź jest prosta – bo etyczne i społecznie odpowiedzialne postępowanie ma realny wpływ na Twój biznes. Warto się certyfikować ponieważ:

  • Bez dokumentów świadczących o etycznym działaniu, odpowiedzialności społecznej i poszanowaniu środowiska naturalnego możesz stracić zlecenia od firm, które wymagają spełniania surowych norm
  • Zyskujesz wizerunek etycznego i społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa
  • Posiadanie formalnych dokumentów, udokumentowanych działań i certyfikatów przyspiesza audyty etyczne i społeczne, które mogą zlecać Twoi zamawiający
  • 44% Polaków woli kupować produkty i usługi firm działających w sposób odpowiedzialny (Raport Millward Brown: Reputacja firm w Polsce, Listopad 2015, n-1517).

Zobacz także

Więcej o standardach etycznych piszemy na naszym blogu.