The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Dlaczego dobre intencje nie wystarczą?

Integrity Agenda

Integrity Agenda to podejście, które ma na celu dostosowanie rzeczywistych działań do intencji.

Większość firm chce działać uczciwie, ale nie zawsze zachowania ich pracowników odpowiadają tym zamierzeniom. Niezgodność deklaracji etycznych i praktyki biznesowej staje się szczególnie dotkliwa, kiedy dochodzi do nadużyć i skandali gospodarczych.

Często okazuje się, że problemom można było zapobiec wsłuchując się i zawczasu reagując na sygnały ostrzegawcze, płynące z wewnątrz organizacji. Te pojawiają się na poziomie danych finansowych czy przebiegu procesów.

Niejednokrotnie najcenniejszym źródłem informacji o nieprawidłowościach są ludzie, którzy jako pracownicy, współpracownicy, kontrahenci – widzą i słyszą najwięcej. Jednocześnie, jeśli nieetyczne zachowania wychodzą na jaw zbyt późno, ich koszty finansowe i reputacyjne bywają dla organizacji druzgocące.

Kluczowe elementy

Integrity Agenda pomaga firmom działać w oparciu o ich wartości i wyznaczoną misję, w ramach właściwych przepisów i przyjętych norm etycznych.

Idea Integrity Agenda zastosowana w biznesie buduje percepcję uczciwej organizacji oraz wspiera zaufanie do systemu gospodarczego opartego na swobodzie działalności i przedsiębiorczości.

Na Integrity Agenda składają się cztery główne elementy. Firmy powinny budować jasny przekaz etyczny oparty na wypracowanej Kulturze (Culture) i Ładzie organizacyjnym (Corporate governance), a ich działalność operacyjna powinna podlegać skutecznym Mechanizmom Kontrolnym (Controls), uwzględniającym Perspektywę Analityczną (Data Insight).

Integrity Agenda Graph

Integrity Agenda w praktyce

Lukę pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością można wypełnić poprzez rzeczową ocenę kultury korporacyjnej, inwestycję w poprawę skuteczności programów compliance oraz zarządzanie z perspektywy zaufania i uczciwości, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Istotną rolę w tym procesie odgrywa dążenie do spójności celów i wartości organizacji z zachowaniem jednostek (pracowników i współpracowników). Warto wsłuchać się w ich głos (także poprzez dedykowane narzędzia, dające im poczucie bezpieczeństwa), ponieważ całe przedsięwzięcie ma szansę na powodzenie wyłącznie wtedy, gdy pracownik pozna oraz zaufa celom i wartościom, na jakich opiera się jego organizacja. Jej rolą z kolei jest stworzenie warunków i atmosfery sprzyjającej etycznemu zaangażowaniu pracowników.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w środowisku biznesowym, konkurencję, różnorodność kulturową i geograficzną pracowników oraz kontrahentów, a także galopujący postęp technologiczny, wyzwanie to staje się coraz trudniejsze.

Jak praktycznie wykorzystywać informacje gromadzone w organizacji?

Dane dostępne w systemach informatycznych pozwalają na automatyczną weryfikację, czy prowadzone działania są zgodne z procedurami, a procesy efektywne. Systemy wzbogacone m.in. o testy analityczne i machine learning, skutecznie wykrywają czerwone flagi i wskaźniki ryzyka, wykorzystując narzędzia interaktywnej wizualizacji, tzw. dashboardy. Dzięki temu organizacje mogą usprawnić prowadzoną politykę compliance i bezpośrednio identyfikować nieefektywności lub nadużycia.

Integrity Agenda Graph2

Dlaczego warto położyć nacisk na uczciwość w organizacji?

Integrity Agenda - Chart

96% respondentów w Polsce deklaruje, że uczciwe postępowanie jest ważne.

Integrity Agenda - Chart

Jednocześnie, aż 30% respondentów dopuszcza działania nieetyczne, jeśli to mogłoby pomóc firmie w kryzysie.

15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą, przyszłość zarządzania zgodnością”

Integrity Agenda stanowi fundament dla szeroko rozumianego sukcesu spółki. Organizacje, które budują swój biznes w oparciu o jasny przekaz etyczny, stawiają na zrównoważony rozwój i inwestują w swoich pracowników, nie tylko unikają często kosztownych sankcji i zyskują na rynku lepszą percepcję społeczną.

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i czytaj Bloga audytorów śledczych prowadzonego przez ekspertów EY

Nasi Eksperci

EY - Mariusz Witalis

Mariusz Witalis

Partner

Mariusz.Witalis@pl.ey.com

+48 508 018 345

EY - Jarosław Grzegorz

Jarosław Grzegorz

Associate Partner

Jaroslaw.Grzegorz@pl.ey.com

+48 508 018 455

EY - Jakub Kraszkiewicz

Jakub Kraszkiewicz

Director

Jakub.Kraszkiewicz@pl.ey.com

+48 660 440 039

EY - Wojciech Niezgodziński

Wojciech Niezgodziński

Manager

Wojciech.Niezgodzinski@pl.ey.com

+48 660 440 149