Doradztwo HR oraz systemy wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych

 • Podziel się

Wzrasta znaczenie kapitału ludzkiego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, a jednocześnie organizacje dążą do poprawienia własnej efektywności procesowej i kosztowej. Pomagamy klientom w tworzeniu i rozwijaniu procesów, systemów i narzędzi HR, które zwiększają zwrot z inwestycji w kapitał ludzki.

Oferujemy doradztwo HR w następujących obszarach:

 • Wsparcie w tworzeniu strategii HR, Employee value proposition oraz działań Employer Branding
 • Programy zarządzania talentami w ramach strategii HR
 • Wynagradzanie top menedżerów i tworzenie długookresowych planów motywacyjnych LTI (long term incentive)
 • Wynagradzanie członków zarządu – alternatywne formy wynagradzania, struktura wynagradzania ograniczająca obciążenia z tytułu PIT i ZUS
 • Systemy wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych – wdrażanie najkorzystniejszych dla pracowników i firmy sposobów rozliczeń
 • Audyt systemów premiowych, MBO (management by objectives) i prowizyjnych, tworzenie nowych systemów wynagrodzeń zmiennych
 • Projektowanie systemów motywacji i zaangażowania pracowników
 • Tworzenie i zmiany systemów ocen okresowych pracowników
 • Przeprowadzanie assessment center/ development center i tworzenie profili kompetencji behawioralnych
 • Wynagradzanie pracowników oddelegowanych/mobilnych międzynarodowo i analizy porównawcze wynagrodzeń
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych w kształtowaniu pakietów wynagrodzeń
 • M&A HR due diligence, w tym audyt dopasowania kultur organizacyjnych
 • Prowadzenie i doradztwo w zakresie dialogu z przedstawicielami strony społecznej
 • Doradztwo HR w zakresie zgodności z prawem pracy, w tym m.in. optymalizacja systemu czasu pracy, spory pracownicze, proces zatrudniania