The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy

Raport Employer Branding Institute i EY

Polski rynek pracy jest w najlepszej kondycji od 1989 roku. Jednocześnie:

Tylko 37% Polaków jest szczęśliwych w swojej pracy – wg badania w ramach akcji www.pracujebolubie.pl.

W praktyce oznacza to, że ponad połowa Polaków spędza 1/3 swojego życia na byciu nieszczęśliwymi. To całkiem sporo. Dlatego Employer Branding Institute powołał do życia inicjatywę społeczną PracujeBoLubie.pl mającą na celu zadbanie o nasze szczęście z pracy. Obecnie:

Ponad 50% polskich pracodawców ma problem ze znalezieniem i dopasowaniem kandydatów (WorkService, 2017)

Wymusza to większą koncentrację pracodawców na optymalizacji działań i strategicznym podejściu do zarządzania.

Szczęście w pracy opłaca się wszystkim. Zadowoleni pracownicy:

  • są o 43% bardziej produktywni (Hay Group)
  • 86% bardziej kreatywni (UC Berkley)
  • korzystają ze zwolnienia chorobowego o 36% mniej (Gallup)
  • generują o od 26 do 61% mniejszą rotację (Gallup)

O szczęście pracowników trzeba dbać na każdym etapie ich kontaktu z firmą.

EY Polska

Pobierz raport

Raport: Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy

Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy
Pobierz
Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy
 

Zobacz również

Nowy trend w formule zatrudnienia. Era Freelancera

Nowy trend w formule zatrudnienia. Era Freelancera
Pobierz
Nowy trend w formule zatrudnienia. Era Freelancera
 

Ludzie to wyzwanie? Crowdsourcing to odpowiedź

Ludzie to wyzwanie? Crowdsourcing to odpowiedź
Pobierz
Ludzie to wyzwanie? Crowdsourcing to odpowiedź
 

Cztery filary szczęścia

Szczęście pracowników ma swoje źródła w 4 filarach: zdrowiu, atmosferze oraz flow i sensie pracy.

Według najnowszych badań Harvard Business Review (2017), wystarczy odpowiedzieć na cztery kluczowe potrzeby pracowników, by podnieść ich lojalność aż o 63% przy jednoczesnym podniesieniu zaangażowania o 50%.

Sprawdź poziom szczęścia swoich pracowników (https://pracujebolubie.pl/barometr-zadowolenia/) i włącz się do naszej wspólnej akcji. Pokażmy, że szczęście się opłaca! Bo przecież to cała Polska tworzy idealne miejsce pracy!

To, co jeszcze mogą zrobić firmy, by utrzymać i przyciągnąć nowe talenty, to wyznaczyć sobie cel, który jest bardziej długofalowy niż misja czy wizja – i uwzględnia również aspekty społeczne. Badania pokazują, że w długim terminie posiadanie takiej „gwiazdy polarnej”, do której się konsekwentnie, nie zważając na krótkoterminowe wahania koniunktury czy przelotne mody dąży powoduje także wzrost wartości przedsiębiorstwa.

EY Polska

Komentarz

Jak pokazują badania, poczucie szczęścia w pracy ma wpływ na szereg wyników biznesowych w organizacji. Przyczynia się do większego zaangażowania, mniejszej absencji i kreatywności pracowników. Co więcej, jak pokazują badania opłaca się także samym pracownikom –zadowoleni z pracy, żyją dłużej i zarabiają więcej!

Barbara Zych, CEO Employer Branding Institute


Ważnym krokiem w tworzeniu idealnego miejsca pracy jest znalezienie i ustalenie wspólnego celu, dla którego zarówno pracownicy, kadra zarządzająca, jak i właściciele angażują się w przedsięwzięcie, jakim jest dana firma. Celem tym nie powinny być krótko- ani długoterminowe ambicje finansowe, ale idea, myśl, która wyznaczać będzie kierunek wszelkich działań w organizacji. Takie organizacje ukierunkowane na cel (ang. purpose driven organisations) znacznie lepiej łączą - wydawałoby się z natury przeciwstawne - interesy tych różnych grup. Pracownicy takich firm są szczęśliwsi w pracy, trzy razy bardziej prawdopodobne jest, że pozostaną w niej na dłużej niż w przypadku innych organizacji. Jednocześnie ich zaangażowanie jest prawie 1,5 razy wyższe niż osób pracujących u innych pracodawców. To ma z kolei bezpośrednie przełożenie na wynik przedsiębiorstwa.

Michał Grzybowski, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services, EY

Kontakt

Michał Grzybowski
Partner
tel. +48 22 557 75 59
michal.grzybowski@pl.ey.com

 
Eliza Skotnicka
Starszy Menedżer
tel. +48 22 557 75 03
eliza.skotnicka@pl.ey.com