Procesy antymonopolowe i pomoc publiczna

  • Podziel się

Regulacje UE w zakresie konkurencji mają rosnące znaczenie dla polskich przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego. Dynamiczny rozwój metodologii oceny spraw z zakresu konkurencji, stosowanych przez Komisję Europejską, a także coraz bogatsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE sprawiają, że procesy antymonopolowe i z zakresu pomocy publicznej stają się coraz bardziej złożone.

Zespół ekspertów EY z zakresu procesów antymonopolowych i pomocy publicznej tworzą ekonomiści i prawnicy z doświadczeniem we wspieraniu klientów w sprawach dotyczących konkurencji na poziomie UE.

Świadczymy takie usługi jak:

  • przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby postępowań antymonopolowych
  • przeprowadzanie kompleksowych testów prywatnego inwestora i testów prywatnego wierzyciela
  • opracowanie planów restrukturyzacji przeznaczonych do notyfikacji w Komisji Europejskiej
  • reprezentacja klientów przed organami ochrony konkurencji w zakresie zarzucanych praktyk monopolistycznych i w zakresie pomocy publicznej
  • doradztwo prawne w zakresie europejskiego i lokalnego prawa konkurencji