Webcast EY: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – nowe wymogi już od 2019 r.

 • Podziel się

NAGRANIE Z WEBCASTU:

Aby obejrzeć nagranie (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zobacz webcast  

 

Webcast EY: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – nowe wymogi już od 2019 r.

Data transmisji: 27 listopada 2018 r.

14 listopada Prezydent podpisał nowelizację ustawy Ordynacja Podatkowa. Nowa ustawa przewiduje zmiany wprowadzające nową instytucję – obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych (tj. o działaniach mających lub mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe).

Dotychczas, polski system podatkowy nie przewidywał regulacji umożliwiających administracji podatkowej pozyskiwanie informacji przekazywanych przez podmioty opracowujące czy stosujące takie schematy.

Na mocy nowych przepisów, w pierwszej kolejności zobowiązane do raportowania będą podmioty, które zawodowo zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swoim klientom tych schematów. W określonych przypadkach (lecz nie tak rzadkich) obowiązek ten przejdzie na samych podatników. Projekt przewiduje szeroki zakres informacji będący przedmiotem raportowania do organów. Przewiduje także surowe kary za uchybienia w tym zakresie.

Dodatkowo, podatnicy (z udziałem wszystkich członków zarządu) w terminie złożenia deklaracji podatkowej obowiązani będą informować organy o jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego oraz o wysokości uzyskanych korzyściach podatkowych.
 

Ważne!

Przepisy przewidują wsteczne raportowanie:

 • w przypadku schematów transgranicznych, obejmować to będzie schematy gdzie pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 roku
 • w przypadku schematów krajowych gdzie pierwszej czynności dokonano po 1 listopada 2018 roku.

Od 1 stycznia 2019 co do zasady termin raportowania wynosić będzie 30 dni.

Sankcją za brak raportowania lub raportowanie po terminie są nawet wielomilionowe kary finansowe oraz odpowiedzialność karno-skarbowa i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Aby pomóc Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu, podczas którego eksperci EY omówili najważniejsze konsekwencje wynikające z proponowanych zmian, m.in.:

 • na czym polegają i kogo dotkną zmiany
 • jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa
 • co zmiany oznaczają dla członków zarządu i osób odpowiedzialnych za podatki
 • jak ograniczyć ryzyko dla polskich spółek i zarządów
 • jakie kroki należy podjąć aby przygotować się do zmiany i przygotować struktury wewnętrzne do nowych obowiązków raportowych
   

Prowadzący:

 • Tomasz Rolewicz - Associate Partner w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
 • Paula Przybielska – Menedżer w Dziale Podatków Międzynarodowych EY

 

NAGRANIE Z WEBCASTU:

Aby obejrzeć nagranie (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zobacz webcast