Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

 • Podziel się

Już jest! 
Raport EY: Split payment oczami przedsiębiorców – najnowsze wyniki badania EY o stanie przygotowania podatników do używania Split payment

Czy wiesz, że mechanizm podzielonej płatności jako forma uszczelnienia systemu VAT oceniany jest na razie z dużą rezerwą? Ponad 2/3 respondentów ocenia ten instrument negatywnie. Z większym optymizmem na split payment patrzy niemal 1/3 badanych.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz najnowszy, bezpłatny raport EY:
 

1c split payment 
 

Jak mechanizm podzielonej płatności widzą dziś firmy? Raport możesz też pobrać tutaj:
 

button-pobierz-250x100


Od 1 lipca 2018 r. faktury można opłacać przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 


Do ustawy o VAT wprowadzony został dobrowolny mechanizm, w ramach którego nabywca ma możliwość uregulowania kwoty VAT na dedykowany rachunek bankowy sprzedawcy. Skorzystanie z tego rozwiązania ma pomóc w walce z wyłudzeniami VAT,
a korzystającym z niego przedsiębiorcom pozwolić na uzyskanie określonych korzyści.
 

Split payment

 

Bądź na bieżąco – zapraszamy do przeczytania naszych publikacji.


Zobacz także:

Praktyczny poradnik podatnika, w którym znajdziesz podsumowanie najczęściej pojawiających się wątpliwości, związanych z mechanizmem podzielonej płatności wraz z odpowiedziami ekspertów EY:

spli payment broszurka  

1 poradnik 250 PL        1 poradnik 250 EN

 

Masz inne wątpliwości, chcesz zadać pytanie?
 

1 zapytaj 250


Podstawowe założenia mechanizmu

 • Nabywca może dokonać jednej płatności na rzecz dostawcy towaru czy usługi, ale poprzez użycie komunikatu przelewu, bank (/SKOK) będzie automatycznie dzielił płatność
  i przekazywał kwotę netto na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, natomiast kwota VAT przelewana będzie na rachunek VAT dostawcy.
 • Split payment można wykorzystać wyłącznie w transakcjach B2B.
 • W komunikacie przelewu nabywca wskazuje numer faktury (w tym faktury zaliczkowej czy faktury korygującej), numer VAT dostawcy, wartość brutto oraz wartość VAT.
 • W przypadku gdy płatność zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usług, podatnik ten będzie solidarnie odpowiedzialny wraz dostawcą za niezapłacony podatek wynikający z tej faktury.
 • Rachunki VAT zostaną otwarte przez banki lub SKOKi automatycznie. 
 • Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT wciąż jest dostawca, który jednak nie może swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikające z przepisów VAT (w szczególności nie będzie uprawiony do regulowania kwoty netto za zakupione towary) – jednakże naczelnik urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek posiadacza rachunku, może udzielić zgody na inne wykorzystanie środków.
 • Środki zgromadzone na rachunku VAT nie mogą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego innych należności niż VAT.
 • Stosowanie split payment pozwala na uzyskanie określonych korzyści dla nabywcy stosującego ten mechanizm, poprzez:
  • brak zastosowania sankcyjnej stawki odsetek (w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, wynika z 95% faktur, które zostały zapłacone przy użyciu mechanizmu split payment) oraz sankcyjnych stawek 30% i 100% VAT,
  • brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy (przewidzianej dla nabywców kilku grup towarów),
  • możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków,
  • obniżenie wysokości podatku do zapłaty (wg ustalonego wzoru), w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem zapłaty.


Pytania dotyczące zmian

Proponowana zmiana ustawy o VAT rodzi szereg pytań, w tym: 

 • Czy zastosowanie mechnizmu podzielonej płatności opłaca się mojej firmie?
 • Jak stosowanie split payment wpłynie na moją płynność finansową?
 • Którzy z moich kontrahentów będą stosować mechanizm podzielonej płatności?
 • Czy potrzebuję dodatkowego finansowania?
 • Jak zachęcić swoich kontrahentów do stosowania korzystnego dla mnie sposobu rozliczeń?
 • Czy split payment w jakiś sposób zabezpieczy moje prawo do odliczenia?
 • Jak zmiany wpłyną na nasze relacje z kontrahentami czy bankiem?
 • Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie na wysokość przychodów firmy?
 • W jaki sposób ogranicza to w sposób istotny moje ryzyka w zakresie VAT?
 • Czy moja branża jest podatna na oszustwa w VAT? W jaki sposób mechanizm pozwoli uniknąć uwikłanie mojej firmy w taki proceder?
 • Jak zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie na treść posiadanych przeze mnie procedur zakupowych VAT? 
 • Czy urząd skarbowy będzie miał wgląd w mój rachunek VAT?

Jak podjąć decyzję?

Przed dokonaniem wyboru co do stosowania metody podzielonej płatności lub odrzuceniem tego rozwiązania, podatnik winien dokonać analizy:

 • wszelkich za i przeciw stosowania split payment, w szczególności pod kątem profilu prowadzonej działalności,
 • portfela profilu dostawców, z którymi współpracuje,
 • posiadanych umów z kontrahentami (najistotniejszych), w szczególności ustalonych terminów płatności,
 • możliwości renegocjacji warunków płatności z kontrahentami,
 • trendów w branży w zakresie zainteresowania stosowania mechanizmem,
 • swojej płynności finansowej (cashflow),
 • możliwość finansowania działalności na atrakcyjnych dla podatnika warunkach,
 • łańcuchów dostaw, w których uczestniczy,
 • stosowanych systemów informatycznych (SAP),
 • posiadanych procedur zakupowych VAT.