Compliance i Przeciwdziałanie Korupcji

Grudzień 2017

  • Podziel się

Ustawa o jawności życia publicznego – podsumowanie II tury konsultacji

 

Prawdopodobny brak konieczności podpisywania kodeksów etycznych przez każdego kontrahenta, możliwość przygotowania przez CBA rekomendacji lub wytycznych dotyczących wdrażania programów antykorupcyjnych oraz data wejścia w życie ustawy zapowiadana na styczeń, a najdalej na luty, to główne punkty istotne dla przedsiębiorców, jakie pojawiły się 27 listopada podczas II tury konsultacji społecznych ustawy o jawności życia publicznego.

Minister Maciej Wąsik prowadząc dziewięciogodzinne spotkanie konsultacyjne podkreślał, że celem ustawy jest skuteczne wyeliminowanie korupcji jako sposobu na robienie biznesu. Bo niszczy ona wolny rynek.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
EY Polska

Robert Sroka
Menedżer
robert.sroka@pl.ey.com
Tel. +48 573 339 218


Jak sprawdzić, czy w mojej firmie funkcjonuje fundusz korupcyjny?

 

W projekcie ustawy o jawności życia publicznego nałożono na średnich i dużych przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie wprowadzania i funkcjonowania procedur antykorupcyjnych. Nowe zadania obejmują m.in. wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapobieganie finansowaniu łapówek z firmowych pieniędzy. Warto podkreślić, że samo wprowadzenie procedur nie jest wystarczające do spełnienia obowiązku ustawowego. Jeśli stosowane rozwiązanie okaże się tylko pozorne lub nieskuteczne to na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara w wysokości nawet 10 milionów złotych.

Czy w mojej firmie może funkcjonować fundusz korupcyjny?

Wielu przedsiębiorców na to pytanie z pewnością odpowie przecząco. W rzeczywistości biznesowej prawdopodobnie nigdy nie natkniemy się na centrum kosztów o nazwie „fundusz korupcyjny”. Jednak, należy pamiętać, że przez fundusz korupcyjny rozumiemy każde wykorzystanie pieniędzy firmowych w celach korupcyjnych.

Więcej na blogu EY

 

Masz pytania?
Skontaktuj się
EY Polska

Michał Rączy
Menedżer
michal.raczy@pl.ey.com
Tel. +48 510 201 231


Analiza ESG spółek w Polsce – relacja z konferencji

 

30 listopada 2017 roku odbyła się konferencja na temat raportowania danych niefinansowych spółek z GPW. Wydarzenie stanowiło podsumowanie kolejnej edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”, organizowanego przez EY, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firmę GES.

W ramach badania sprawdziliśmy sposób raportowania danych niefinansowych w 140 największych spółkach notowanych na warszawskim parkiecie. Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym na potrzeby analizy metodą „GES Risk Rating” były dokumenty publikowane na stronach internetowych spółek. Analizowano m.in. raporty roczne, raporty CSR, kodeksy etyki oraz polityki dotyczące środowiska, praw pracowniczych, etyki i przeciwdziałania korupcji, kwestii społecznych oraz praw człowieka.

W kontekście obecnie procedowanej ustawy o jawności życia publicznego, szczególną uwagę zwróciliśmy na wyniki badania dotyczące obszaru przeciwdziałania korupcji. Zaobserwowaliśmy, że spółki tylko w niewielkim zakresie raportują informacje w tym zakresie. Tylko niespełna 11% spółek otrzymało ocenę „a”, „a-” lub „b+”, oznaczające przedstawianie informacji na wysokim lub stosunkowo wysokim poziomie.

Więcej na blogu EY.

Masz pytania?
Skontaktuj się
EY Polska

Robert Sroka
Menedżer
robert.sroka@pl.ey.com
Tel. +48 573 339 218


Ustawa o jawności życia publicznego – najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców

 

Ustawa o jawności życia publicznego budzi duże zainteresowanie przedsiębiorców. Dla wielu firm zagadnienie wdrażania wewnętrznych programów antykorupcyjnych jest nowością, inne zastanawiają się, na ile stosowane przez nich rozwiązania spełniają obowiązki wynikające z ustawy. Przypominamy, że ustawa wymaga wdrożenia i utrzymywania skutecznego programu antykorupcyjnego, za brak którego grożą sankcje do 10 milionów złotych i 5-letni zakaz udziału w przetargach publicznych.

Dla jednej i drugiej grupy przedsiębiorców Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY zorganizował webinarium poświęcone tej ustawie. Dzięki interaktywnej formie, mogliśmy dowiedzieć się, na ile istniejące już systemy antykorupcyjne są zgodne z wymaganiami ustawy. Uczestnicy mogli również zadawać pytania.

Więcej na blogu EY

Webcast EY „Rewolucja antykorupcyjna nadchodzi – co dla firm oznacza nowa ustawa o jawności życia publicznego?” Zapraszamy do obejrzenia nagrania z transmisji z udziałem ekspertów EY.

Masz pytania?
Skontaktuj się
EY Polska

Robert Sroka
Menedżer
robert.sroka@pl.ey.com
Tel. +48 573 339 218