Compliance i Przeciwdziałanie Korupcji

Maj 2018

  • Podziel się

Nowe szkolenia EY z cyklu „Prawnik w cyfrowej rzeczywistości – dowody elektroniczne, cyberprzestępcy oraz nowe wymogi antykorupcyjne”

 

Zapraszamy na serię trzech szkoleń przygotowanych przez EY FIDS w ramach cyklu „Prawnik w cyfrowej rzeczywistości – dowody elektroniczne, cyberprzestępcy oraz nowe wymogi antykorupcyjne.” Najbliższy wykład „Prawnik w cyfrowej rzeczywistości – jak zebrać elektroniczne dowody nieprawidłowości” odbędzie się w Warszawie, 17 maja 2018r. (czwartek) i będzie poświęcony zagadnieniom związanym z dowodami elektronicznymi.

Więcej na blogu EY

 
 

 

Webcast EY:Wdrażanie praktycznych rozwiązań z zarządzania zgodnością (compliance) i przeciwdziałania korupcji

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim, bezpłatnym szkoleniu online (webcaście), dotyczącym wniosków dla firm płynących z badania przeprowadzonego wśród 2550 przedstawicieli kadry zarządzającej z 55 krajów – w tym Polski.

Dowiedz się więcej

 
 

 

Reforma kodeksu karnego – zapowiedzi ministra sprawiedliwości

 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedzieli nowelizację kodeksu karnego, która miałaby na celu znaczne zaostrzenie kar dla przestępców. Przedstawiony program „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” objąć ma m.in. zaostrzenie kar za korupcję oraz walkę z „aferzystami gospodarczymi”.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Wojciech Ziółkowski
Starszy Konsultant
wojciech.ziolkowski@pl.ey.com
Tel. +48 519 511 623


Badanie EY: O uczciwość biznesu ma dbać zarząd, pracownicy się nie poczuwają?

 

20% ankietowanych spośród kadry zarządzającej w Polsce uważa, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym – wynika z 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych „Uczciwość pod lupą. Przyszłość zarządzania zgodnością”. To blisko o połowę mniej niż wynosi średnia dla 55 badanych krajów i regionów. Prawie wszyscy ankietowani (96%) zgadzają się co do tego, że uczciwość w biznesie jest kluczowa, jednak w celu ratowania biznesu aż 30% polskich ankietowanych byłaby gotowa postępować nieetycznie.

Więcej na blogu EY

 

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Marcin Ostaszewski
Konsultant
marcin.ostaszewski@pl.ey.com
Tel. +48 510 059 188


RODO – dane osobowe po partnersku?

 

RODO ma za zadanie dać obywatelom możliwość zapanowania nad własnymi danymi osobowymi.  Mamy wiedzieć, kto nimi dysponuje, po co, jak je przetwarza. Mają przestać do nas dzwonić, tajemnicze firmy, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Wojciech Ziółkowski
Starszy Konsultant
wojciech.ziolkowski@pl.ey.com
Tel. +48 519 511 623


Implementacja IV dyrektywy AML: nowa ustawa i spore zmiany dla przedsiębiorców

 

Wejście w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty obowiązane dodatkowe obowiązki kontrolne i sprawozdawcze.

W dniu 12 kwietnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana treść nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „ustawa”). Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r., czyli tzw. IV Dyrektywy AML.

Dowiedz się więcej

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Marcin Kolus
Radca Prawny
marcin.kolus@pl.ey.com
tel. +48 789 407 497


Sygnalista pod ochroną Unii – co może przynieść nowa dyrektywa?

 

23 kwietnia Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie ochrony osób sygnalizujących naruszenia. Komisja proponuje nową dyrektywę mającą wzmocnić ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa.

Wszyscy byliśmy świadkami niedawnych skandali, które przetoczyły się przez Europę w ciągu ostatnich lat. Wiele z nich pokazało jak istotną rolę w wykrywaniu nielegalnych działań mogą odegrać sygnaliści, czyli osoby zgłaszające zachowania nieetyczne i nieprawidłowości.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Michał Piekarczyk
Konsultant
michal.piekarczyk@pl.ey.com
tel. +48 22 573 339 243


Ustawa antykorupcyjna: zapraszamy do obejrzenia webcastu

 

Kiedy ustawa wchodzi w życie, jaki jest jej zakres, kim są sygnaliści? – na te pytania odpowiadaliśmy podczas internetowej transmisji wideo.

Ustawa o jawności życia publicznego, nad którą pracuje rząd, może upowszechnić wprowadzanie procedur antykorupcyjnych w firmach.

7 marca w ramach kampanii „Bezpieczny Podatnik 2018” przeprowadziliśmy webcast Ustawa antykorupcyjna: „Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców”, omawiający szczegóły planowanych zmian związanych z wprowadzeniem ustawy antykorupcyjnej.

Dowiedz się więcej

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Mariusz Witalis
Partner
mariusz.witalis@pl.ey.com
tel. +48 22 557 83 55


Sygnalista wreszcie dostrzeżony?

 

Nowe wymogi dotyczące ochrony sygnalistów wynikają miedzy innymi z uchwalonej 1 marca 2018 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa została podpisana przez prezydenta 28 marca 2018 r. Nakłada ona na wszystkie instytucje obowiązane wymóg opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Dung Anh Tran
Menedżer
dung.anh.tran@pl.ey.com
tel. +48 660  440 015


Whistleblowing w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

 

Dziewiątego kwietnia na stronie rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML). Chodzi o whistleblowing. Projekt ten, wspólne z ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku wynika z dostosowania do tzw. IV Dyrektywy AML określającej wymogi, dotyczące przyjmowania i obsługi zgłoszeń.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Katarzyna Łukasik Gogol
Konsultant
katarzyna.lukasik-gogol@pl.ey.com
tel. +48 511  859 280


Fundacja Batorego: kamery w lokalach wyborczych niosą zagrożenie

 

Nowe wymogi dotyczące ochrony sygnalistów wynikają miedzy innymi z uchwalonej 1 marca 2018 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa została podpisana przez prezydenta 28 marca 2018 r. Nakłada ona na wszystkie instytucje obowiązane wymóg opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Dung Anh Tran
Menedżer
dung.anh.tran@pl.ey.com
tel. +48 660  440 015


2018 ACFE Report to the nations – wyniki zgodne z oczekiwaniem, czy duże zaskoczenie?

 

17 kwietnia Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało wyniki dziesiątej edycji globalnego badania nadużyć pracowniczych – Report to the nations. Prezentujemy wybrane wyniki badania i płynące z nich wnioski.

Więcej na blogu EY

Masz pytania?
Skontaktuj się
 

Dung Anh Tran
Menedżer
dung.anh.tran@pl.ey.com
tel. +48 660  440 015