Doradztwo podatkowe i prawne

  • Podziel się

Podatki międzynarodowe

W firmach działających na skalę globalną, interesy nigdy nie idą "po staremu". Prawda ta ma szczególne znaczenie na rynku polskim, gdzie konkurencja i klimat gospodarczy ulegają ciągłym zmianom, tworząc wciąż nowe możliwości. Sukces firmy zależy od jej zdolności do szybkiego zidentyfikowania i maksymalnego wykorzystania tych możliwości.

Specjaliści EY z zakresu podatków międzynarodowych pomagają wielu firmom w dostosowaniu strategii podatkowych do warunków panujących na konkurencyjnym rynku. Pomagamy bezpieczne rozwiązywać problemy podatkowe tym polskich firmom, które pragną skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych.

Nasze usługi z zakresu podatków międzynarodowych obejmują m.in. następujące propozycje:

  • Integracja działalności spółki polskiej z działalnością międzynarodową grupy
  • Doradztwo i pomoc w tworzeniu i wdrażaniu na skalę globalną bezpiecznych podatkowo strategii
  • Doradztwo i pomoc przy polskich inwestycjach za granicą (zakładanie spółek i oddziałów, nabywanie nieruchomości itp.)
  • Doradztwo w zakresie podatkowych konsekwencji transakcji w obrocie zagranicznym, w tym kwestie związane z opłatami licencyjnymi, odsetkami i dywidendami
  • Pomoc przy aspektach podatkowych międzynarodowych transakcjach łączenia spółek
  • Doradztwo w zakresie regulacji dewizowych
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi
  • Doradztwo w zakresie ulg i pomocy dla inwestorów w Polsce

Pomagamy zarządzać wymogami podatkowymi, korzystając z naszej zintegrowanej globalnej sieci specjalistów podatkowych – pracujących wspólnie na rzecz odkrywania nowych możliwości, zarządzania globalnym ryzykiem podatkowym oraz wypełniania transgranicznych zobowiązań sprawozdawczych i rozwiązywania kwestii związanych z cenami transferowymi.

 

Zobacz także

Rewolucja w podatku dochodowym

Komentarz EY: Rewolucja w podatku dochodowym od osób prawnych

Od 2015 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną wprowadzone daleko idące zmiany dotyczą­ce opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. controlled foreign company – CFC) oraz nowe zasady w zakresie tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji.

Publikacja EY

25 lat systemu podatkowego w Polsce

Raport "System stworzony od podstaw. Prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków" podsumowuje minione ćwierćwiecze i pozwala zastanowić się, gdzie możemy być za kolejne 25 lat w sferze podatkowej.

Kontakt

Andrzej Broda
Partner
tel. +48 22 557 72 90

 

Blog podatkowy

EY TaxWeb

Zobacz najnowsze komentarze naszych ekspertów na blogu podatkowym EY.

 

Archiwum webcastów

EY Archiwum webcastów

Spotkania z ekspertami EY przez internet.