Doradztwo podatkowe i prawne

 • Podziel się

Cło, akcyza i opłaty ekologiczne - doradztwo

Cło, akcyza, czy opłaty ekologiczne wpływają na łańcuch dostaw, system finansowy i przepływy pieniężne w organizacji. Są też istotnym elementem zarządzania ryzykiem.

Zespół Podatków Pośrednich EY to wysokiej klasy eksperci zorientowani w przepisach celnych i akcyzowych obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej. Zajmujemy się również opłatami ekologicznymi, takimi jak opłata produktowa, utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych, opłaty wynikające z ustawy o odpadach, opłata recyklingowa. Aby skutecznie wspierać klientów w efektywnym zarządzaniu międzynarodowym łańcuchem dostaw, zdobywamy wszechstronną wiedzę i gruntowne przygotowanie, także odnośnie do praktyki stosowania przepisów we wszystkich krajach UE.

Nasze podstawowe usługi doradcze w obszarze cła obejmują w szczególności:

 • Przeglądy optymalizacyjne w zakresie możliwości stosowania procedur celnych i ich wpływu na obniżenie lub wyeliminowanie obciążeń w zakresie cła, akcyzy i VAT z tytułu importu

 • Bieżące doradztwo dotyczące stosowania przepisów celnych

 • Przeglądy prawidłowości stosowania gospodarczych oraz uproszczonych procedur celnych pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń i ułatwień określonych przepisami prawa celnego (AEO, procedury uproszczone itd.)

 • Pomoc przy określaniu prawidłowej taryfikacji towarów oraz uzyskiwanie Wiążących Informacji Taryfowych (WIT)

 • Pomoc przy określaniu pochodzenia towarów oraz uzyskiwanie Wiążących Informacji o Pochodzeniu (WIP) towarów

 • Doradztwo w związku z postępującą informatyzacją procesów celnych

 • Reprezentację w sporach z organami celnymi oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi

Nasze podstawowe usługi w obszarze akcyzy obejmują w szczególności:

 • Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące konsekwencji podatkowych w zakresie akcyzy dla konkretnych transakcji krajowych oraz międzynarodowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego oraz możliwych oszczędności

 • Przeglądy prawidłowości rozliczania podatku akcyzowego oraz wypełniania innych obowiązków administracyjnych związanych z produkcją, obrotem oraz wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz samochodów osobowych

 • Przygotowanie i wdrożenie skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego (m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie efektywnych procedur wewnętrznych)

 • Analizę konfiguracji systemów księgowo-informatycznych celem zapewnienia prawidłowości raportowania i rozliczania podatku akcyzowego

 • Pomoc w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji społecznych

 • Analizę konsekwencji podatkowych w zakresie akcyzy wynikających z przepisów innych państw członkowskich UE oraz państw trzecich w przypadku obrotu międzynarodowego,

 • Pomoc w tworzeniu struktur obrotu wyrobami akcyzowymi umożliwiających istotne oraz bezpieczne obniżenie obciążeń akcyzowych

 • Pomoc przy zakładaniu składów podatkowych i uzyskiwaniu wszelkich zezwoleń

 • Kompleksową asystę lub reprezentację podatników przed urzędami i izbami celnymi, a także w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi

Jeśli chodzi o opłaty ekologiczne, nasze podstawowe usługi obejmują w szczególności:

 • Bieżące doradztwo w ramach przepisów o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, o opłacie produktowej, o odpadach oraz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

 • Identyfikację produktów podlegających podatkom i opłatom ekologicznym, w tym m.in. analiza przyjętej klasyfikacji

 • Identyfikację obszarów optymalizacji w zakresie podatków i opłat ekologicznych

 • Analizę przepływów towarów w celu prawidłowej identyfikacji obowiązków oraz możliwości zastosowania korzystniejszych rozwiązań

 • Identyfikację obszarów pozwalających na wprowadzenie oszczędności w zakresie podatków i opłat ekologicznych

 • Przeglądy prawidłowości realizacji obowiązków oraz rozliczania podatków i opłat ekologicznych

 • Pomoc przy wykonywaniu obowiązków administracyjnych, w tym asysta przy procedurach rejestracyjnych, wsparcie przy wdrożeniu obowiązkowych procedur związanych ze sprzedażą szczególnych typów produktów, a także przy dokonywaniu płatności podatków i opłat ekologicznych

 • Analizę prawidłowości konfiguracji systemów księgowo-informatycznych celem zapewnienia prawidłowości raportowania i rozliczania podatków i opłat ekologicznych

 • Reprezentację w sporach z właściwymi organami oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi

W razie potrzeby reprezentujemy również naszych Klientów w kontaktach z władzami skarbowymi lub kontrahentami.

 

Zobacz także

Akcyza

Zmiany w akcyzie

W drugiej połowie 2015 roku uchwalone zostaną nowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Przedsiębiorcy już dziś powinni przygotować się na istotne zmiany.

Indirect Tax in 2015

Raport „Indirect Tax in 2015”

To już szósta edycja publikacji prezentującej zmiany zachodzące w VAT, akcyzie, cłach i podatkach ekologicznych na świecie. Analiza obejmuje ponad 100 jurysdykcji (w tym Polskę) i zawiera najnowsze trendy i zmiany, mające obowiązywać w roku 2015 i w latach kolejnych.

Komentarz EY

Komentarz EY: W 2015 roku kolejne zmiany w akcyzie

W drugiej połowie 2015 roku uchwalone zostaną nowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Przedsiębiorcy już dziś powinni przygotować się na istotne zmiany.

Publikacja EY

25 lat systemu podatkowego w Polsce

Raport "System stworzony od podstaw. Prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków" podsumowuje minione ćwierćwiecze i pozwala zastanowić się, gdzie możemy być za kolejne 25 lat w sferze podatkowej.

Kontakt

Zbigniew Liptak
Partner
Tel: +48 22 557 70 25

Archiwum webcastów

EY Archiwum webcastów

Spotkania z ekspertami EY przez internet.


Zmiany w akcyzie

Publikacje 

W drugiej połowie 2015 roku uchwalone zostaną nowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Przedsiębiorcy już dziś powinni przygotować się na istotne zmiany.

Blog podatkowy

EY TaxWeb

Zobacz najnowsze komentarze naszych ekspertów na blogu podatkowym EY.