Warsztat EY:

Zmiany w CIT i VAT w 2018 r.

Jak przygotować na nie firmę?

 • Podziel się

 

Termin:

27 marca 2018 r. (wtorek)
Biuro EY, Rondo ONZ 1, Warszawa (14. piętro)

W styczniu 2018 r. weszły w życie istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw zmiany w podatku CIT i VAT. Co czeka podatników i jak odpowiednio przygotować firmę na kolejne nowości w przepisach?


Do kogo skierowane są warsztaty?

Do osób: na co dzień zajmujących się tematyką podatkową, finansami i księgowością w firmach oraz członków zarządu spółek


Program

9:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 - Podatek CIT:

Dochód ze źródła, zyski kapitałowe vs dochody z innych źródeł

a) analiza przepisów
b) problemy praktyczne w tym m.in.:

 • omówienie katalogu przychodów zaliczanych do źródła zysków kapitałowych oraz pozostałych źródeł przychodów
 • rozliczanie strat podatkowych
 • alokacja kosztów pośrednich pomiędzy poszczególne źródła przychodów 

Zmiany zasad dotyczących rozpoznawania kosztów finansowania (odsetek) jako kosztów uzyskania przychodu

a) analiza przepisów
b) problemy praktyczne w tym m.in.:

 • rozbieżności interpretacyjne pojęcia „koszty finansowania dłużnego"
 • wyliczenie EBITDA, sposób kalkulacji z podaniem praktycznych przykładów
 • zdolność kredytowa a limit odsetek
 • wyłączenia

11:30 – 11:40 - Przerwa kawowa

11:40 – 12:40 - Podatek CIT:

Limit kosztów związanych z nabyciem usług niematerialnych (np. usługi doradcze, reklamowe, zarządzania i kontroli, licencyjne, księgowe, itp.) zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

a) analiza przepisów
b) problemy praktyczne w tym m.in.:

 • rozbieżności interpretacyjne definicji poszczególnych usług
 • wyliczenie EBITDA, sposób kalkulacji z podaniem praktycznych przykładów
 • propozycje rozwiązań

Podatek od nieruchomości komercyjnych i biur

12:40 – 13:20 - Lunch

13:20 – 14:50 - Podatek VAT:

Zmiany w VAT na rok 2018 - podzielona płatność (split payment)

 • rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy
 • fakultatywność zastosowania a konieczność przygotowania wdrożenia
 • mechanizm działania split payment
 • zachęty do stosowania split payment

14:50 – 15:00 - Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 - Podatek VAT:

Zmiany w VAT na rok 2018 - podzielona płatność (split payment)

 • skutki zastosowania split payment dla sprzedawcy i nabywcy
 • wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
 • konsekwencje otrzymania podzielonej płatności przez podmiot niebędący sprzedawcą
 • wątpliwości i zagrożenia związane ze stosowaniem podzielonej płatności
 • kroki niezbędne do podjęcia przed wejściem w życie nowelizacji

Rejestracja

Udział w warsztacie EY jest płatny (700 PLN + VAT). Aby zapisać się na warsztat, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zorganizowania warsztatu jest zgłoszenie się minimalnej ilości uczestników.

Wydarzenie skierowane jest wyłącznie do podmiotów niebędących klientami audytowymi żadnego z podmiotów Grupy EY.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem: magdalena.kowalewska@pl.ey.com

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości udziału w warsztacie w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.