Polska Strefa Inwestycji

Ulga podatkowa dla inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce

 • Podziel się

 

Polska Strefa Inwestycji stała się faktem

Od 30 czerwca 2018 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, a 5 września weszło w życie Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które reguluje wszystkie szczegółowe zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PSI.


Zapamiętaj!

 • Ulga podatkowa będzie dostępna dla inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce
 • Okres korzystania z ulgi podatkowej wynosi nawet 15 lat
 • Nowy system wsparcia obowiązuje już od września 2018 r.
 • Warunkiem uzyskania ulgi podatkowej jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych umożliwiających uzyskanie zwolnienia, uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji projektu oraz typu inwestycji
   

Według nowych zasad inwestorzy mają możliwość uzyskania zwolnienie z podatku CIT/PIT w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie całej Polski, czyli praktycznie cały kraj jest jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy mają prawo do zwolnienia dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w rezultacie realizacji nowej inwestycji.

Pula ulgi podatkowej, czyli wysokość niezapłaconego podatku CIT/PIT, jest kalkulowana jako iloczyn intensywności pomocy (wysokość zależy od lokalizacji i wielkości przedsiębiorcy) oraz kosztów kwalifikowanych (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowych pracowników zatrudnionych w związku z realizacją inwestycji).

Mapa intensywności pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:
 

mapa psi    

Jakie kryteria nowej ulgi podatkowej?
 

Uzyskanie decyzji o wsparciu w formie ulgi podatkowej poprzedzone będzie ewaluacją inwestycji pod kątem kryteriów ilościowych i jakościowych, które zostały zdefiniowane w przepisach wykonawczych – w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach.

Zarówno kryteria ilościowe oraz jakościowe muszą być spełnione, aby ulga podatkowa została przyznana na nową inwestycję.

Kryteria ilościowe są to minimalne koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy), których wysokość uzależniona jest:

 • stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju),
 • wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo), oraz
 • rodzaju inwestycji (przemysłowa czy w sektorze usług nowoczesnych lub prac B+R)
   

Przedziały minimalnych koszty inwestycji zostały podsumowane poniżej.

 psi minimalne koszty inwestycji


Kryteria jakościowe pozwalają na uzyskanie maksymalnie 10 pkt, ale poziom minimalny wymagany, aby uzyskać decyzję o wsparciu wynosi od 4 do 6 pkt w zależności od lokalizacji inwestycji. Kryteria zostały podzielone na dwie grupy:

 • Zrównoważony rozwój gospodarczy
 • Zrównoważony rozwój społeczny

Oprócz spełnienia powyższego sumarycznego progu minimalnego każda inwestycja musi uzyskać przynajmniej 1 punkt w każdej z obu grup kryteriów.

Kryteria jakościowe dla projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu

 

kryteria psi

 

Kryteria jakościowe dla projektów inwestycyjnych z sektora przetwórstwa przemysłowego

 

kryteria psi

Jeżeli chcesz poznać czy planowana inwestycja spełni powyższe wymagania oraz czy może mieć szansę na nową ulgę podatkową – skontaktuj się z ekspertami EY.

 

Ulga podatkowa - jak uzyskać?

Ulgę podatkową będzie można otrzymać pod warunkiem zrealizowania nowej inwestycji, która jest definiowana w następujący sposób*:

2 2018 02 07 przedsiebiorstwo 2

*W przypadku inwestycji na terenie woj. mazowieckiego, nowa inwestycja może dotyczyć tylko nowej działalności.

 

Zwolnienie z podatku możliwe nawet na okres 15 lat!

 

Ze zwolnienia podatkowego można skorzystać przez okres od 10 do 15 lat od momentu wydania decyzji o przyznaniu wsparcia, w zależności od lokalizacji inwestycji.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają obecnie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE będą mogli korzystać z ulgi podatkowej na dotychczasowych zasadach do końca 2026 r.