Kancelaria
EY Law

Prawnicy

  • Podziel się


Justyna Wilczyńska-Baraniak
Adwokat

Associate Partner w kancelarii EY Law, kierująca zespołem prawa własności intelektualnej, IT oraz nowych technologii. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa na rzecz multi-jurysdykcyjnych klientów z sektora retail, energetycznego, finansowego oraz farmaceutycznego w sprawach związanych z własnością intelektualną, a dotyczących strategii ochrony marki na terytorium UE, naruszeń praw IP, w tym w szczególności patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, zbywania praw IP i ich licencjonowania oraz procesów due dlligence. W zakresie IT oraz nowych technologii doradza przy wdrażaniu systemów informatycznych, w tym innowacyjnych systemów opartych na technologii blockchain.

Reprezentuje klientów w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej na obszarze UE, a także w sporach przed sądami powszechnymi, Sądzie Najwyższym i Urzędzie Patentowym. Justyna doradzała międzynarodowej organizacji skupiającej czołowych producentów programów komputerowych na świecie i prowadziła działania zmierzające do ochrony praw autorskich do oprogramowania komputerowego.

Justyna jest prawnikiem rankingowym, rekomendowanym za sprawne doradztwo i doskonałą reprezentacje klientów w wielojurysdykcyjnych sporach sądowych (I AM Patent 1000, 2016, 2017, 2018).Justyna jest także wyróżniana w rankingach Chambers Europe (2017, 2018), Chambers Global (2017, 2018) oraz Legal 500 (2018). Jest współautorem publikacji książkowej „Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne” (2013, Lexis Nexis) oraz autorem innych publikacji zarówno krajowych jak i zagranicznych. Brytyjski magazyn „Your Guide” opublikował jej artykuł „Polish Online Games Sector Booming.” (2012)

Jest współtwórcą i kierownikiem Akademii Biznesu i Prawa Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w ramach której koordynuje Studia Podyplomowe „Prawo w Biznesie Nowych Technologii” oraz prowadzi wykłady dotyczące rozstrzygania sporów z zakresu nowych technologii.

Justyna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), Columbus School of Law, Catholic University of America (2002) oraz International Trade and Business Summer Program – Columbus School of Law, Catholic University of America (2003).

Justyna ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Polskie i Europejskie Prawo Spółek (2004), a także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2008).

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2010 roku.

Specjalizacje: