Kancelaria
EY Law

Restrukturyzacje/upadłości

  • Podziel się

Identyfikuj i zapobiegaj

Prawo pracy

Doradcy z Kancelarii EY Law pomagają przedsiębiorcom zagrożonym utratą płynności finansowej.

W ramach akcji „Identyfikuj i zapobiegaj” nasi doradcy restrukturyzacyjni zapraszają na spotkanie/konsultacje telefoniczne, podczas których pomogą w zidentyfikowaniu sygnałów ostrzegawczych i nakreśleniu wstępnego planu działania.

 

Dla kogo:

Akcją objęci są przedsiębiorcy, którzy przewidują nadchodzące trudności finansowe m.in. w związku z:

  • Pogorszeniem wyników finansowych (presja na marże, zmiany rynkowe, zdarzenia jednorazowe)
  • Wysokim zadłużeniem lub kowenantami blisko poziomu naruszenia
  • Niepewnością co do możliwości pokrycia spłat zadłużenia oraz innych wydatków
  • Niepewnością co do dopasowania strategii do obecnej sytuacji spółki i rynku
  • Materialnym sporem z kluczowym kontrahentem lub niewypłacalnością kluczowego kontrahenta
  • Spodziewanym negatywnym wynikiem istotnego postępowania sądowego, podatkowego lub administracyjnego

 

Jak pomagamy:

  • Analizujemy sytuację finansową i prawną
  • Identyfikujemy ryzyka i główne obszary do restrukturyzacji
  • Proponujemy najbardziej optymalny plan działania

Nasz Zespół może także wesprzeć Państwa w opracowaniu szczegółowego planu naprawczego i jego wdrożeniu, a także w rozmowach z kluczowymi partnerami biznesowymi i wierzycielami, aby umożliwić zapobiegnięcie kryzysowi.

Kontakt

Beata Wojak
Brand, Marketing & Communications
Beata.wojak@pl.ey.com