Webcast EY: Prawne aspekty inwestycji. Transakcje nabycia składników majątkowych (asset deal), nabycia spółki (share deal) oraz ich finansowanie

  • Podziel się

REJESTRACJA:

Aby zapisać się na webcast (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zapisz sie na webcst ey

 

Webcast EY: Prawne aspekty inwestycji. Transakcje nabycia składników majątkowych (asset deal), nabycia spółki (share deal) oraz ich finansowanie

Data transmisji: 12 lutego 2019 r., godz. 10:00

Zapraszamy do udziału w warsztacie online, podczas którego eksperci EY skupią się na kluczowych – z punktu widzenia inwestora – prawnych aspektach przeprowadzania w Polsce inwestycji polegających na nabyciu składników majątkowych, czyli transakcji typu asset deal (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania nieruchomości) oraz transakcji polegających na nabyciu udziałów albo akcji spółki, czyli transakcji typu share deal oraz specyfiki ich finansowania.
 
Transakcje fuzji i przejęć (M&A, Mergers and Acquisitions) bez względu na to, czy prowadzone jako nabycie aktywów (asset deal) np. konkretnej nieruchomości lub składników majątkowych przedsiębiorstwa, czy jako nabycie udziałów/akcji spółki (share deal) zawsze wiążą się z ryzykiem dla każdej ze stron transakcji. Jednocześnie inwestycja często finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, co rodzi dodatkowe komplikacje i ryzyka dla obydwu stron transakcji.
 
O prawnych aspektach transakcji i praktycznych wyzwaniach związanych z finansowaniem inwestycji ze źródeł zewnętrznych opowiedzą eksperci EY.
 

  • Małgorzata Chruściak (of Counsel, Adwokat) opowie o specyfice zewnętrznego finansowania inwestycji, skupiając się na finansowaniu project finance w formie kredytu syndykowanego.
  • Piotr Woźniak (Senior Associate, Radca Prawny) przedstawi główne aspekty transakcji typu asset deal, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji obejmujących nieruchomości oraz ryzyka związane z tym typem transakcji.
  • Daniel Kida (Senior Associate, Radca Prawny) omówi prawne aspekty transakcji typu share deal skupiając się na praktycznych zagadnieniach transakcji o tym charakterze, typowych ryzykach transakcyjnych z perspektywy nabywcy i sprzedającego oraz sposobach zabezpieczenia interesów stron transakcji.

 

REJESTRACJA:

Aby zapisać się na webcast (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zapisz sie na webcst ey

 

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zachęcamy do zadawania naszym ekspertom pytań w trakcie warsztatu. Jeżeli omawiany temat może zainteresować Państwa znajomych, prosimy o przekazanie informacji o niniejszym wydarzeniu.
Aby sprawdzić czy Twój komputer jest przygotowany do transmisji webcastu, przeprowadź krótki test.
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących tematyki webcastu w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.