Webcast EY: Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  • Podziel się


Webcast EY: Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Nagranie z transmisji: 7 marca 2018 r.

REJESTRACJA:

Aby obejrzeć nagranie (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:
 

zobacz webcast


Projekt ustawy o jawności życia publicznego ma na celu wzmocnienie transparentności i obowiązku wdrożenia praktyk antykorupcyjnych. Oznacza to w praktyce nałożenie wielu obowiązków na średnie i duże firmy oraz spółki, których bezpośrednim czy pośrednim udziałowcem lub akcjonariuszem jest skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna (o ile posiadają one co najmniej 20 proc. akcji lub udziałów w spółce).
 
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z  webcastu (bezpłatnego  warsztatu online), dotyczącego nowych obowiązków dla przedsiębiorców.

Prowadzący zwrócili uwagę na zakres planowanych zmian oraz praktyczne podejście do zabezpieczenia poprawności działania firmy po wejściu ustawy w życie.
 

W programie webcastu omówione zostały.:

  • stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych
  • opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki przedsiębiorstwa
  • podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełniania przez osoby działające w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy przestępstw korupcyjnych
  • stosowanie przez przedsiębiorcę wewnętrznych procedur antykorupcyjnych dotyczących otrzymywania prezentów i innych korzyści przez pracowników
  • stosowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych


Zgodnie z projektowaną ustawą, w przypadku braku wdrożenia i stosowania przez przedsiębiorcę wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, przedsiębiorca podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Projektodawca przewidział także, że przedsiębiorca podlegać będzie tej samej karze w sytuacji, gdy wdrożone procedury okażą się pozorne lub nieskuteczne.


Prowadzący:
 

  • Justyna Olszowy – Menedżer, radca prawny, Kancelaria EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k.)
  • Robert Sroka – Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania.


REJESTRACJA:

Aby obejrzeć nagranie (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zobacz webcast