Webcast EY: Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kontekście ostatnich nowelizacji

Jak skutecznie kwestionować podwyższenie opłaty rocznej?

  • Podziel się

NAGRANIE WEBCASTU

Webcast EY: Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kontekście ostatnich nowelizacji. Jak skutecznie kwestionować podwyższenie opłaty rocznej?

30 października 2017 r.

Aby obejrzeć nagranie z webcastu wystarczy kliknąć poniżej:

x_obejrzyj nagranie 321x100

Na przełomie sierpnia i września br. weszły w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w tym mające znaczenie z punktu widzenia użytkowników wieczystych oraz wpływające na proces aktualizacji (podwyższania) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nagranie z webcastu pozwoli Państwu poznać:

  • najnowsze zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ich wpływ na sytuację prawną użytkownika wieczystego nieruchomości
  • specyfikę posiadania gruntów w użytkowaniu wieczystym
  • aktualizację (podwyższenie) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – procedurę, kwestionowanie podwyższenia w kontekście starych oraz nowych przepisów, a także nowe uprawnienia użytkownika wieczystego
  • czas i sposób kwestionowania podwyższenia opłaty rocznej.

Prowadzący:

x_obejrzyj nagranie 321x100