Ludzie Cię pokochają. Za wyższe zarobki czy za umowę o pracę?

A mogą mieć dwa w jednym. Twoi pracownicy mogą zwiększyć zarobki korzystając z umowy o pracę z przeniesieniem praw autorskich.

 • Podziel się

 

 

Kalkulator

Jak to działa?

 • Pracownik w ramach stosunku pracy wykonuje zadania kreatywne i innowacyjne, a tym samym tworzy utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Utworem może być każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (np. raport, artykuł, program komputerowy).
 • Utwór musi powstać w wyniku wykonywania przez pracownika określonej działalności wskazanej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. działalności twórczej w programów komputerowych, badawczo-rozwojowej, publicystycznej).
 • Warunkiem otrzymania honorarium autorskiego jest przeniesienie praw autorskich do utworu na pracodawcę.
 • Utwory powinny być oryginalne, unikalne, indywidualne oraz uzewnętrznione i zarchiwizowane.
 • Jeśli korzystasz z ulgi B+R, najprawdopodobniej zatrudniasz osoby wykonujące prace twórcze!

EY Copyrights

* w zależności od poziomu wynagrodzeń - maksymalne wykorzystanie korzyści z praw autorskich

 

Korzyści

 • Praktyka rynkowa - odzwierciedlenie faktu, iż pracownicy tworzą utwory i mają prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu;
 • Zapewnienie wyższego wynagrodzenia netto dla pracowników oraz niższego kosztu dla pracodawcy;
 • Zmotywowanie pracowników do podnoszenia produktywność poprzez ocenę zorientowaną na rezultaty;
 • Zwiększenie innowacyjności pracowników poprzez wykorzystanie pozytywnych bodźców;
 • Minimalizacja ryzyka związanego z nową strukturą poprzez jej potwierdzenie przez odpowiednie władze;
 • Możliwość zwiększenia oszczędności również w zakresie składek ZUS – przy spełnieniu określonych warunków.

 

Kroki niezbędne do wdrożenia projektu

 • Analiza zakresu czynności oraz specyfiki pracy osób zatrudnionych w firmie.
 • Identyfikacja pracowników, którzy tworzą utwory w ramach określonej w prawie działalności kreatywnej (np. programy komputerowe, analizy, utwory publicystyczne).
 • Dostosowanie obecnie obowiązujących umów o pracę (oraz/lub regulacji wewnętrznych spółki) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa własności intelektualnej w firmie.
 • Podjęcie czynności niezbędnych do funkcjonowania omawianego systemu dla określonych stanowisk, m.in. stworzenie procedur administrujących wynagradzanie w firmie, w tym wycena honorarium autorskiego i archiwizacja dzieł.
 • Opcjonalnie: przygotowanie wniosku do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość zastosowania 50% KUP w odniesieniu do działalności pracowników.