I kto tu kogo kontroluje?

Teraz Ty skontroluj składki ZUS i odzyskaj swoje pieniądze

  • Podziel się


Zależy Ci na oszczędnościach w Twojej firmie?

Czy wiesz, że możesz odnaleźć je w prosty i szybki sposób? Spojrzymy na Twoje koszty składki wypadkowej. Tam bardzo często odnajdujemy duże nadpłaty.

Fachowy przegląd zdarzeń i dokumentacji środowiska pracy  pozwoli Ci na uzyskanie oszczędności. Z naszych statystyk wynika, że aż 65% przedsiębiorców posiada rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a przekazywaną do ZUS dokumentacją. Oznacza to, że łatwo mogą odzyskać nadpłaconą gotówkę nawet do 10 lat wstecz.

Prawidłowa składka wypadkowa = bezpieczeństwo prawne + racjonalne podejście do kosztów – obciążenia dodatkową pracą


wypelnj_formularz 
 

Sprawdzimy, jaki masz potencjał na oszczędności 

Pamiętaj: Gwarantujemy pełną poufność. Możesz czuć się bezpiecznie.
 

Dzięki analizie dokumentacji dotyczącej sposobu wyliczania składki, stanów zatrudnienia oraz dokumentów źródłowych z obszarów BHP, kadr i płac, a także dokumentacji zdarzeń wypadkowych oraz samych deklaracji ZUS IWA, możliwe jest wniesienie wniosku o zwrot nadpłaconych składek lub zaliczeniu ich na poczet przyszłych płatności.

Analizy dokumentacji i rejestru zdarzeń warto dokonać, jeśli:

  • Składka wypadkowa w ostatnich latach była wyższa od minimalnej dla wskazanej branży
  • Poziom składki wypadkowej w spółce w ostatnich latach ulegał zmianom
  • W przedsiębiorstwie miały miejsce wypadki ciężkie
  • W firmie są prowadzone pomiary środowiska pracy

Analiza i optymalizacja dokumentacji wraz z procesem wnioskodawczym do ZUS pozwala:

  • Odzyskać potencjalnie nadpłacone składki
  • Obniżyć koszty ZUS w bieżącym okresie i przyszłości
  • Uzyskać potwierdzone przez ZUS najniższe dopuszczalne przez przepisy składki
  • Zabezpieczyć się przed kontrolą ze strony PIP lub ZUS 

Realizacja projektu jest maksymalnie prosta po stronie Twojego przedsiębiorstwa i wymaga jedynie zgromadzenia podstawowej dokumentacji. Wstępną analizę można przeprowadzić już na poziomie deklaracji ZUS IWA. Projekt oparty jest na dogodnym dla klienta modelu success fee, gdzie koszty zależne są wyłącznie od wysokości uzyskanych oszczędności. Analiza wstępna i kwalifikacja projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami. Krótki czas realizacji pozwala w przeciągu maksymalnie 3 miesięcy uzyskać potwierdzenie uprawnienia do korekt w deklaracjach. 

Jak dokonać wstępnej analizy dokumentacji?
 

dowiedz się więcej 250x100