Doradztwo podatkowe i prawne

 • Podziel się

Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa. Postępowania podatkowe i sądowe

Prowadzimy postępowania dotyczące podatków dochodowych, VAT, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, ceł, marż i cen, itp. Wypracowujemy najkorzystniejszą dla klienta strategię udziału w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej / postępowaniu podatkowym, a także wspieramy go wiedzą ekspercką i doświadczeniem w zarządzaniu kontrolą i postępowaniem podatkowym. Oferujemy:

 • Przygotowanie opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych i proceduralnych danej sprawy
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika w kontroli/postępowaniu, również jako osoby upoważnione do zastępowania podatników w trakcie kontroli
 • Opracowanie wzorów wyjaśnień, zastrzeżeń i innych pism procesowych
 • Przygotowanie, bądź wspieranie klienta w zgromadzeniu i właściwym zaprezentowaniu dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli postępowania
 • Uczestniczymy w przesłuchaniach pracowników klienta oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień
 • Kontaktujemy się z niezależnymi ekspertami i autorytetami prawa podatkowego zasięgając ich opinii w danej sprawie
 • Bierzemy udział w spotkaniach i negocjacjach z organami podatkowymi
 • Analizujemy rozstrzygnięcia sądów administracyjnych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania dla celów toczącego się postępowania podatkowego
 • Przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych pierwszej instancji i prowadzimy sprawy przed izbami administracji skarbowej
 • Przygotowujemy i składamy skargi na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz występujemy przed tymi sądami jako pełnomocnicy;
 • Przygotowujemy i składamy w naczelnym sądzie administracyjnym skargi kasacyjne na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oddalające skargi podatników oraz występujemy przed NSA jako pełnomocnicy

Wyróżnienia w prestiżowych rankingach

 • W XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej EY otrzymaliśmy tytuł lidera w kategorii spory podatkowe po raz czwarty z rzędu. Wyróżnienie indywidualne w kategorii spory podatkowe zdobył Michał Goj, Partner i lider w zespole postepowań podatkowych i sądowych EY.
 • W XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, po raz kolejny, wyróżnienie indywidualne otrzymała Agnieszka Tałasiewicz zyskując miano najlepszej ekspertki na rynku w postępowaniach podatkowych. Agnieszka jest partnerem zarządzającym Kancelarią EY Law oraz liderką zespołu postępowań podatkowych i sądowych w EY Doradztwo Podatkowe.

Zakres projektów realizowanych przez nas

 • Korygowania wysokości zadeklarowanych podatków
 • Odzyskiwania nadpłaconych podatków
 • Uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych

Stale monitorujemy zgodność polskiego prawa podatkowego z wymogami prawa Unii Europejskiej, w tym z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

 • Wszczynamy postępowania zapobiegające pobraniu podatku niezgodnego z prawem unijnym
 • Realizujemy projekty w zakresie odzyskiwania podatków pobranych lub zapłaconych niezgodnie z zasadami prawa unijnego
 • Reprezentujemy klientów przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

Opracowujemy kompleksowe procedury podatkowe służące należytemu wypełnianiu przez klienta obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej, zapewnieniu właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej, postępowania podatkowego i ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej (w tym także na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).

Organizujemy także szkolenia i warsztaty dla pracowników różnych szczebli i działów służące właściwemu przygotowaniu do uczestnictwa w kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej postępowaniu podatkowym– z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa i interesu klienta.

Dowiedz się więcej na temat naszych usług w zakresie postępowań podatkowych i sądowych.

Zobacz także

Agnieszka Tałasiewicz liderem wśród doradców

Agnieszka Tałasiewicz liderem wśród doradców w dziedzinie postępowań podatkowych

W XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej” Liderka Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych EY została uznana za najlepszego specjalistę w dziedzinie postępowań podatkowych.

Ordynacja podatkowa czeka na dalsze zmiany

Komentarz EY: Ordynacja podatkowa czeka na dalsze zmiany

Rok 2014, mimo ogromnego zamieszania wokół Ordynacji podatkowej, nie przyniósł rewolucji w tym fundamentalnym dla systemu podatkowego akcie prawnym. Ordynacja stała się przedmiotem równoczesnych prac kilku niezależnych od siebie gremiów, z których każdy prezentuje własne, zwykle bardzo ważne pomysły.

Publikacja EY

Ordynacja podatkowa 2013 z komentarzem ekspertów EY

Kompendium wiedzy na temat uprawnień i obowiązków podatników. Specjaliści EY podpowiadają jak łatwo skorzystać ze swoich uprawnień, od których obowiązków wobec fiskusa można uciec i, co najważniejsze, jak radzić sobie podczas kontroli organów podatkowych.

Kontakt

Agnieszka Tałasiewicz
Partner
agnieszka.talasiewicz@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 75

Michał Goj
Partner
michal.goj@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 53

EY Polska najlepszą firmą w sporach podatkowych

EY Polska najlepszą firmą w sporach podatkowych

Dowiedz się więcej

Blog podatkowy

EY TaxWeb

Zobacz najnowsze komentarze naszych ekspertów na blogu podatkowym EY.


Co nas wyróżnia

 • Wygrywamy ponad 80% spraw, jeszcze zanim trafią one do sądu
 • Rzetelnie oceniamy szanse klienta na wygranie postępowania
 • Nie rekomendujemy sporu, gdy szanse na wygranie są nikłe, a istnieją inne rozwiązania
 • Konsekwentnie budujemy relacje z organami kontroli w oparciu o wzajemne zaufanie

Dowiedz się więcej

EY Kontrole skarbowe

Dowiedz się więcej na temat naszych usług w zakresie postępowań podatkowych i sądowych. Odwiedź stronę.


Webcasty podatkowe

EY Archiwum webcastów

Spotkania z ekspertami EY przez internet.