• Podziel się
 • Share

Masz kontrole pod kontrolą?

Czeka Cię kontrola podatkowa lub obawiasz się kontroli celno - skarbowej? Możesz kontrolować sytuację. Odpręż się, doradcy EY wszystkim się zajmą. Zespół EY częściej niż raz w tygodniu wygrywa sprawę sądową w imieniu swojego klienta.

 

 X Ranking Firm Doradztwa Podatkowego "Rzeczpospolitej"
EY wyróżniony za prestiżowe sukcesy w kategorii wygrane wyroki sądowe

XI Ranking Firm i Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej"
EY zwycięzcą w kategorii "Spory podatkowe"

W EY rozumiemy Twój biznes i Twoje potrzeby. Dlatego oferujemy Ci nasze profesjonalne wsparcie, abyś mógł się odprężyć i spokojnie robić to, na czym najbardziej Ci zależy – prowadzić Twoją firmę.

Możemy zaoferować Twojej firmie profesjonalne i kompleksowe wsparcie w obszarze kontroli. Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych EY pomógł już setkom przedsiębiorców, a przynajmniej raz w tygodniu wygrywamy kolejną sprawę.

Dowiedz się więcej

Komentarze ekspertów


Michał Goj, EY - Jak wygląda dziś kontrola prowadzona przez organy podatkowe? - bądź przygotowany.

Nasz zespół

Agnieszka Tałasiewicz

Partner

Agnieszka Tałasiewicz jest partnerem zarządzającym kancelarią prawną EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy). Kieruje również pracami Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od listopada 2014 r. jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, wiceprzewodniczącą Rady ds. Podatków Lokalnych. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku.

Michał Goj

Partner

Michał jest Partnerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku ekonomia oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2007 r.

Aleksandra Rutkowska

Radca prawny, Menedżer

Aleksandra Rutkowska jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 r., w firmie EY od 2010 r. Aleksandra jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Marcin Kaleta

Menedżer

Marcin Kaleta jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od początku swojej kariery zawodowej w 2007 r. zajmuje się postępowaniami podatkowymi oraz sądowymi. Dzięki temu posiada bogate doświadczenie w różnych formach wsparcia klientów w trakcie sporów z władzami podatkowymi.

Izabela Rymanowska

Menedżer

Izabela Rymanowska jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 r. i od tego czasu pracuje w biurze EY we Wrocławiu.

Piotr Kołodziejczyk

Menedżer

Piotr Kołodziejczyk jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12032) i aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Natalia Kowalska (Nowicka)

Menedżer

Natalia Kowalska (Nowicka) jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada czteroletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z procedurą podatkową (postępowanie podatkowe i sądowo-administracyjne), a także doradztwem z zakresu podatków dochodowych i struktur międzynarodowych.

Renata Miązek

Menedżer

Renata posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z sektora finansowego. Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących opodatkowania działalności instytucji finansowej w kontekście CIT, VAT, PIT oraz PCC.

Bartosz Czerwiński

Starszy Konsultant

Bartosz Czerwiński jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada doświadczenie zawodowe w reprezentacji podatników w sporach z władzami podatkowymi – w czasie kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Monika Ruzik

Adwokat, Starszy Konsultant

Monika Ruzik jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w reprezentacji podatników w sporach z władzami podatkowymi – w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Marcin Moskal

Starszy Konsultant

Marcin Moskal jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Piotr Lewandowski

Starszy Konsultant

Piotr Lewandowski jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada ponad trzyletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim problematyką postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Aleksandra Wilkołek

Starszy Konsultant

Aleksandra Wilkołek jest starszym konsultantem w dziale Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Aleksandra zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z procedurą podatkową (postępowanie podatkowe i sądowoadministracyjne) a także bieżącym doradztwem z zakresu CIT i VAT.

Anna Wojciechowska

Starszy Konsultant

Anna posiada bogate doświadczenie we wszystkich formach wsparcia klientów, w tym w zakresie sporów z władzami skarbowymi, bieżącego doradztwa podatkowego, jak również przeprowadzania kompleksowych przeglądów podatkowych.

Małgorzata Sękul

Starszy Konsultant

Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia klientów w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych i kontrolnych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi.

Joanna Karczewska

Starszy Konsultant

Joanna bierze udział w projektach z zakresu postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych, zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz bieżącym doradztwem podatkowym.

Aleksander Brzozowski

Starszy Konsultant

Wspiera klientów w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych i kontrolnych, jak również postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Nagrody

 

Agnieszka Tałasiewicz

 • II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - XI Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2017
 • Agnieszka Tałasiewicz została wyróżniona przez prestiżowy magazyn "International Tax Review" w rankingu „Women in Tax Leaders”, 2017
 • Tytuł lidera w dziedzinie postępowań podatkowych - IX Ranking Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej”, 2015
 • I miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2014
 • I miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2013
 • II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii podatki i opłaty lokalne - IX Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2015
 • Agnieszka Tałasiewicz została także wyróżniona przez prestiżowy magazyn "International Tax Review" w rankingu „Tax Controversy Leaders Guide”, publikujący sylwetki najciekawszych postaci doradztwa podatkowego w dziedzinie postępowań podatkowych i sądowych na świecie.

Michał Goj

 • II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - XI Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2017
 • II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - IX Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2015

Aleksandra Rutkowska

 • II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii akcyza - X Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2016
 • Finalistka konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra, „Dziennik Gazeta Prawna” i "Wolters Kluwer" 2015

Kontakt

 

Agnieszka Tałasiewicz

Partner
agnieszka.talasiewicz@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 75

Michał Goj

Partner
michal.goj@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 53


Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami zawodowymi oraz zachowamy poufność informacji, które są tajemnicą przedsiębiorstwa. Zapoznaj się z polityką poufności EY.

X

Jak się przygotować?

 • Aspekty proceduralne: wyznaczenie osób odpowiedzialnych w czasie ewentualnej kontroli; zgłoszenie Naczelnikowi US osoby reprezentującej podatnika w czasie kontroli (fakultatywne), wybór pomieszczenia dla kontrolujących, prowadzenie książki kontroli
 • Zminimalizowanie ryzyka - przeprowadzanie przeglądu rozliczeń podatkowych w celu identyfikacji potencjalnego ryzyka podatkowego w różnych obszarach
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów podatkowych - opracowanie o wdrożenie procedur pozwalających na efektywny nadzór nad bieżącymi procesami podatkowymi oraz czytelne przypisanie zadań związanych z prawidłowością rozliczen.
 • Zabezpieczenie tzw. „należytej staranności” na potrzeby VAT - opracowanie / weryfikacja wewnętrznej procedury dot. badania kontrahentów stanowiącej spójny i usystematyzowany ciąg następujących po sobie działań, służących uzyskaniu rzetelnego profilu potencjalnego partnera handlowego oraz dokonaniu jego oceny
X

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Tałasiewicz

Partner
agnieszka.talasiewicz@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 75

Michał Goj

Partner
michal.goj@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 53

X

Dlaczego EY?

Reprezentując naszych klientów w toku kontroli podatkowych oraz postępowań kontrolnych opieramy nasze działania na następujących założeniach:

 • stosujemy indywidualną strategię przygotowaną wcześniej przez nasz zespół w konsultacji z klientem
 • aktywnie działamy w celu korzystnego dla klienta i możliwie najszybszego zakończenia postępowania
 • na bieżąco monitorujemy przebieg toczących się postępowań oraz systematycznie informujemy o wpływie postępowania na sytuację biznesową klienta
 • dynamicznie reagujemy na działania podejmowane przez organy tak, aby osiągnąć zamierzony skutek szybkiego i pozytywnego zakończenia postępowania
 • reprezentujemy klientów zgodnie z filozofią, że inicjatywa w postępowaniu leży po naszej stronie, a nie organów podatkowych
 • szukamy niestandardowych rozwiązań proceduralnych zwiększających szanse na sukces klienta
 • nigdy się nie poddajemy
X

Kogo kontrolują i czego szukają?

Dowiedz się, w jakich obszarach prowadzone są kontrole. Kliknij, aby przejść na odpowiednią podstronę:

X

Nagrody i wyróżnienia

Agnieszka Tałasiewicz

 • Tytuł lidera w dziedzinie postępowań podatkowych - IX Ranking Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej”, 2015
 • I miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2014
 • I miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2013
 • II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii podatki i opłaty lokalne - IX Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2015
 • Agnieszka Tałasiewicz została także wyróżniona przez prestiżowy magazyn "International Tax Review" w rankingu „Tax Controversy Leaders Guide”, publikujący sylwetki najciekawszych postaci doradztwa podatkowego w dziedzinie postępowań podatkowych i sądowych na świecie.

Michał Goj

 • II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2015

Tomasz Rolewicz

 • III miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami - VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2013
X

Rekomendacje

Nasi doradcy są cenieni przez klientów ze wzgledu na profesjonalism, doświadczenie i skuteczność. Potrafimy w prostu sposób mówić o skomplikowanych kwestiach. Przedstawiamy wybrane rekomendacje od klientów:

Kreatywność, niestandardowe podejście ‎i dostosowanie strategii do specyficznych okoliczności Klienta dają szansę na sukces w sytuacjach początkowo beznadziejnych.

Ekspert to nie ten kto potrafi prowadzić merytoryczne dyskusje z „kolegami po fachu”. Prawdziwy ekspert to ten, który potrafi wyjaśnić w prosty sposób najbardziej zagmatwane kwestie. W tak prosty aby nawet laik zrozumiał.

Nasze sprawy były prowadzone zawsze rzeczowo, terminowo, bez zbędnego formalizmu i ze zrozumieniem specyfiki działalności naszej firmy.

Always an absolute pleasure to work with.

Współpraca przebiega w sposób wyjątkowo harmonijny.

Odpowiedzi, które otrzymujemy zawsze są w pełni satysfakcjonujące, fachowe i poparte najnowszymi interpretacjami podatkowymi.

Proaktywne podejście do stawianych problemów, dostępność i szybkość odpowiedzi.

X

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem na wypadek kontroli


Skontaktuj się z doradcą:

Agnieszka Tałasiewicz

Partner
agnieszka.talasiewicz@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 75

Tomasz Rolewicz

Dyrektor
tomasz.rolewicz@pl.ey.com
tel. +48 22 557 89 13