Zaproszenie na śniadanie prawno-biznesowe EY

Biznes pod kontrolą – jak bezpiecznie prowadzić firmę w świetle ciągłych zmian w przepisach

 • Podziel się


10 października 2017 r. (wtorek)
Godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9.30)
 
Biuro EY w Warszawie, Rondo ONZ 1, 14. piętro

Zapraszamy na śniadanie prawno-biznesowe EY: Biznes pod kontrolą – jak bezpiecznie prowadzić firmę w świetle ciągłych zmian w przepisach.

Spotkanie poświęcone będzie aktualnym wyzwaniom w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym, podatkowym oraz braku zgodności („compliance risk”) w biznesie, związanym z ostatnimi zmianami legislacyjnymi oraz aktualnymi działaniami organów państwowych mającymi wpływ na zakres i materialność tego ryzyka.

Program

1. Inwentaryzacja kluczowych zmian legislacyjnych z ostatnich 2 lat mających wpływ na zwiększenie ryzyka prawnego istniejącego w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie:

 • Odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej
 • Prawa podatkowego – w zakresie zmian mających na celu uszczelnianie rozliczeń podatkowych
 • Danych osobowych
 • Prawa ochrony konkurencji i konsumentów
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Nadużyć gospodarczych

 2. Przedstawienie aktualnej sytuacji oraz trendów w zakresie kontroli przedsiębiorców przez organy kontroli, w szczególności:

 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Organów Krajowej Administracji Skarbowej

 3. Omówienie nadchodzących oraz planowanych zmian, w szczególności w zakresie:

 • Raportowania niefinansowego
 • Należytej staranności kupieckiej (w kontekście VAT)
 • Danych osobowych

4. Przedstawienie rozwiązań, które mogą pomóc zarządzić wskazanym ryzykiem, zminimalizować je lub ograniczyć.

Rejestracja

Rejestracja na spotkanie została zamknięta.

Prowadzący

Jarosław Grzegorz - Starszy Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Aleksandra Mazur-Zych - Radca prawny, Menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY

Zbigniew Pindel - Starszy Menedżer, Radca Prawny w Kancelarii EY Law