Webcast EY: Zamknięte systemy dystrybucyjne jako remedium na ryzyko kar do 15% rocznego przychodu firmy

 • Podziel się


Webcast EY: Zamknięte systemy dystrybucyjne jako remedium na ryzyko kar do 15% rocznego przychodu firmy

Data transmisji: 1 marca 2018 (czwartek), godzina 10.00-12.00


REJESTRACJA:

Aby wziąć udział w webcaście (bezpłatnym warsztacie online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zapisz sie na webcst ey


Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym warsztacie online (webcaście), organizowanym przez EY, Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (HIPH) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE).


Ogrom nałożonych na niezależnych operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) obowiązków i związanych z nimi ryzyk biznesowych przeczy elementarnej racjonalności. W zakresie koniecznej w tym przypadku biurokracji i kosztów większość OSD zostało praktycznie zrównanych z największymi przedsiębiorstwami energetyki zawodowej. Z drugiej strony, nad niezależnymi operatorami ciąży system kar wynoszących nawet do 15 proc. rocznego przychodu oraz ryzyko odebrania koncesji dystrybucyjnej.
Problem ten, dostrzegany od lat, został przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową skutecznie wyniesiony na poziom Rady Dialogu Społecznego i wsparty przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej. W efekcie, na bazie ustaleń Rady Dialogu Społecznego podjęte zostały z inicjatywy HIPH i OSDnEE prace koncepcyjne, na bieżąco dyskutowane z Ministerstwem Energii, w celu wprowadzenia w Polsce dopuszczalnych przez prawo unijne i skutecznie rozwiązujących powyższe problemy tzw. zamkniętych systemów dystrybucyjnych (ZSD). Efektem tych prac jest pakiet propozycji legislacyjnych HIPH i OSDnEE przygotowanych przy wsparciu merytorycznym ze strony Zespołu Prawa Energetycznego EY.

Dlatego serdecznie zapraszamy na webcast, w trakcie którego kompleksowo przedstawimy informację o procesie dotyczącym ZSD, efekty naszych prac i poprosimy o Państwa uwagi. Zależy nam, aby finalnie przygotowana i przedstawiona propozycja uwzględniała także Państwa specyfikę.


Program webcastu:

 • ustalenia Rady Dialogu Społecznego - postulaty i sposób ich realizacji
 • dolegliwe obowiązki, nadmierne ryzyko prawne OSD i możliwości ich ograniczenia
 • wprowadzenie do tematyki zamkniętych systemów dystrybucyjnych (ZSD) - uregulowania unijne i podsumowanie wyników analizy rozwiązań z innych państw UE
 • założenia proponowanego rozwiązania
 • omówienie proponowanego brzmienia przepisów prawnych
 • dalszy sposób procedowania i przedstawienia finalnej koncepcji prawodawcy

Webcast przede wszystkim kierujemy do:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw posiadających koncesje dystrybucyjne wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz kluczowych przedsiębiorstw energochłonnych
 • prawników korporacyjnych (in-house) odpowiedzialnych za kwestie energetyczne (compliance) w takich przedsiębiorstwach
 • głównych energetyków i specjalistów ds. energetyki w tego typu przedsiębiorstwach
 • izb i organizacji zrzeszających powyższe przedsiębiorstwa


Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma przed webcastem wypracowany pakiet propozycji legislacyjnych z serdeczną prośbą o przedstawienie swoich uwag i komentarzy. Możliwość zadawania pytań i dyskusji będzie możliwa także w trakcie samego webcastu.

Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:

 • Stefan Dzienniak – Prezes Zarządu HIPH
 • dr Leszek Juchniewicz – Prezes Zarządu OSDnEE
 • Katarzyna Kłaczyńska – Associate Partner, EY Law
 • Zbigniew Liptak – Partner, Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY
 • Grzegorz Pizoń – Menedżer, EY Law


REJESTRACJA:

Aby wziąć udział w webcaście (bezpłatnym warsztacie online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zapisz sie na webcst ey 

 

3 ey logo      1 HIPH logo         1 OSDn

      

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zachęcamy do zadawania naszym ekspertom pytań w trakcie. Jeżeli omawiany temat może zainteresować Państwa znajomych, prosimy o przekazanie informacji o niniejszych wydarzeniach.

Aby sprawdzić czy Twój komputer jest przygotowany do transmisji webcastu, przeprowadź krótki test.

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących tematyki webcastu w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.