• Podziel się
EY - Najbardziej innowacyjne rozwiazania

Sprawdź czy dostrzegasz największe zagrożenia

W biznesie, jak i w życiu, bez odpowiednich narzędzi nie dostrzegamy wszystkich zagrożeń. Zobacz czy możesz być spokojny o dokumentację transakcji wewnątrzgrupowych.

 

 

Aktualności

Mobilny zarząd może wywołać spór z fiskusem

Mobilność nabiera znaczenia z perspektywy cen transferowych

Właśnie weszła w życie część wymogów dla firm zagranicznych dotyczących delegowania pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Podobne obowiązki mogą mieć firmy krajowe wysyłające swoich pracowników do krajów UE, co jest wynikiem dyrektywy unijnej.

Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych

Pobierz publikację EY

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi od niedawna stanowią przedmiot coraz większego zainteresowania polskich organów podatkowych, a ceny transferowe zostały wskazane w wytycznych Ministerstwa Finansów jako jeden ze szczególnych obszarów kontroli. Pobierz broszurę, dowiedz się więcej.

Nowelizacja w zakresie cen transferowych wkrótce wchodzi w życie

Już od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nakłada na podatników obowiązek sporządzania dokładniejszej niż dotychczas dokumentacji cen transferowych.

Webcast: Zmierzch optymalizacji podatkowej?

Co wynika z najnowszych raportów BEPS

Podsumowanie rezultatów prac OECD w zakresie przeciwdziałania nadużyciom podatkowym oraz ich wpływie na podmioty działające w Polsce.

Jak przygotować firmę na kontrole transakcji z podmiotami powiązanymi

Zgłoś się na Warsztaty EY

Doradzimy, jak optymalnie przygotować się do kontroli cen transferowych i jak ją sprawnie poprowadzić.

Dowiedz się więcej

Komentarze ekspertów


Joanna Pachnik, EY - Odpowiedzialność członków zarządu za politykę cen transferowych. Ustawa podpisana przez Prezydenta 27 października 2015 r. nakłada obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Taki dokument powinien podpisać członek zarządu.Justyna Jóźwiak, EY - Jak przygotować się na zmiany w zakresie cen transferowych. Zmiany w przepisach o PIT i CIT wprowadzają nowe wymogi w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W dużej mierze zmienia się znaczenie konkretnych informacji zawieranych w dokumentacji cen transferowych, takich jak np. uzasadnienie rynkowości cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.Aleksandra Jackowska, EY - Skuteczność kontroli podatkowych w Polsce i Europie. Obecnie zmiany w praktyce i przepisach dotyczących cen transferowych zachodzą niezwykle szybko. Wzrost zainteresowania tą tematyką wiąże się z rosnącą liczbą i skutecznością kontroli w zakresie cen transferowych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich.

Zespół menedżerów TP

Aneta Błażejewska-Gaczyńska

Partner

Aneta jest Partnerem EY Polska od 2010 roku. Zespołem Cen Transferowych zarządza samodzielnie od 2007 r. Doradzałam setkom klientów, którzy chcieli, aby ich transakcje w grupie kapitałowej w jakiej działali, odpowiadały zasadzie „arm’s length”.

Mariusz Kozłowski

Starszy Menedżer

Mariusz jest starszym menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od ponad 14 lat koncentruje się na doradztwie z zakresu cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw.

Joanna Pachnik

Menedżer

Joanna jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.Koncentruje się na doradztwie z zakresu cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw.

Aneta Grzyb

Menedżer

Aneta jest Menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY, licencjonowanym doradcą podatkowym oraz adwokatem. Posiada doświadczenie w realizacji polskich i międzynarodowych projektów podatkowych.

Aleksandra Jackowska

Menedżer

Aleksandra jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w projektach dotyczących doradztwa w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, ustalaniu polityk cen transferowych dla grup kapitałowych oraz przygotowania dokumentacji i analiz porównawczych.

Jakub Muszytowski

Menedżer

Jakub jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z dziedziny cen transferowych, na rzecz podmiotów krajowych i wielonarodowych - z różnych branż gospodarki, w tym górnictwa, nieruchomości, produkcji czy usług telekomunikacyjnych.

Kontakt

 

Aneta Błażejewska-Gaczyńska
Partner
aneta.blazejewska-gaczynska@pl.ey.com
tel. +48 22 557 89 96

Mariusz Kozłowski
Starszy Menedżer
mariusz.kozlowski.tp@pl.ey.com
tel. +48 22 557 63 94

Sławomir Buszko
Starszy Menedżer
slawomir.buszko@pl.ey.com
tel. +48 22 557 75 93

Joanna Pachnik
Menedżer
joanna.pachnik@pl.ey.com
tel. +48 22 557 60 60

Justyna Jóźwiak
Menedżer
justyna.jozwiak@pl.ey.com
tel. +48 22 557 65 49

Aleksandra Jackowska
Menedżer
aleksandra.jackowska@pl.ey.com
tel. +48 22 557 70 72

Jakub Muszytowski
Menedżer
jakub.muszytowski@pl.ey.com
tel. +48 22 557 71 28


Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami zawodowymi oraz zachowamy poufność informacji, które są tajemnicą przedsiębiorstwa. Zapoznaj się z polityką poufności EY.

X

Kogo kontrolują i czego szukają?

Dowiedz się, w jakich obszarach prowadzone są kontrole. Kliknij, aby przejść na odpowiednią podstronę:

X

Jesteś kontrolowany przez:

 

Wybierz odpowiedni urząd, aby dowiedzieć się więcej o etapach postępowania.

Skontaktuj się z nami

 

Agnieszka Tałasiewicz

Partner
agnieszka.talasiewicz@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 75

Michał Goj

Dyrektor
michal.goj@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 53

X

Dlaczego EY?

Reprezentując naszych klientów w toku kontroli podatkowych oraz postępowań kontrolnych opieramy nasze działania na następujących założeniach:

 • stosujemy indywidualną strategię przygotowaną wcześniej przez nasz zespół w konsultacji z klientem
 • aktywnie działamy w celu korzystnego dla klienta i możliwie najszybszego zakończenia postępowania
 • na bieżąco monitorujemy przebieg toczących się postępowań oraz systematycznie informujemy o wpływie postępowania na sytuację biznesową klienta
 • dynamicznie reagujemy na działania podejmowane przez organy tak, aby osiągnąć zamierzony skutek szybkiego i pozytywnego zakończenia postępowania
 • reprezentujemy klientów zgodnie z filozofią, że inicjatywa w postępowaniu leży po naszej stronie, a nie organów podatkowych
 • szukamy niestandardowych rozwiązań proceduralnych zwiększających szanse na sukces klienta
 • nigdy się nie poddajemy
X

This is popin 4

X

This is popin 5

X

This is popin 6

EY - Najbardziej innowacyjne rozwiazania

Sprawdź czy dostrzegasz największe zagrożenia

W biznesie, jak i w życiu, bez odpowiednich narzędzi nie dostrzegamy wszystkich zagrożeń. Zobacz czy możesz być spokojny o dokumentację transakcji wewnątrzgrupowych.

 

 

Aktualności

Mobilny zarząd może wywołać spór z fiskusem

Mobilność nabiera znaczenia z perspektywy cen transferowych

Właśnie weszła w życie część wymogów dla firm zagranicznych dotyczących delegowania pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Podobne obowiązki mogą mieć firmy krajowe wysyłające swoich pracowników do krajów UE, co jest wynikiem dyrektywy unijnej.

Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych

Pobierz publikację EY

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi od niedawna stanowią przedmiot coraz większego zainteresowania polskich organów podatkowych, a ceny transferowe zostały wskazane w wytycznych Ministerstwa Finansów jako jeden ze szczególnych obszarów kontroli. Pobierz broszurę, dowiedz się więcej.

Nowelizacja w zakresie cen transferowych wkrótce wchodzi w życie

Już od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nakłada na podatników obowiązek sporządzania dokładniejszej niż dotychczas dokumentacji cen transferowych.

Webcast: Zmierzch optymalizacji podatkowej?

Co wynika z najnowszych raportów BEPS

Podsumowanie rezultatów prac OECD w zakresie przeciwdziałania nadużyciom podatkowym oraz ich wpływie na podmioty działające w Polsce.

Jak przygotować firmę na kontrole transakcji z podmiotami powiązanymi

Zgłoś się na Warsztaty EY

Doradzimy, jak optymalnie przygotować się do kontroli cen transferowych i jak ją sprawnie poprowadzić.

Dowiedz się więcej

Komentarze ekspertów


Joanna Pachnik, EY - Odpowiedzialność członków zarządu za politykę cen transferowych. Ustawa podpisana przez Prezydenta 27 października 2015 r. nakłada obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Taki dokument powinien podpisać członek zarządu.Justyna Jóźwiak, EY - Jak przygotować się na zmiany w zakresie cen transferowych. Zmiany w przepisach o PIT i CIT wprowadzają nowe wymogi w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W dużej mierze zmienia się znaczenie konkretnych informacji zawieranych w dokumentacji cen transferowych, takich jak np. uzasadnienie rynkowości cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.Aleksandra Jackowska, EY - Skuteczność kontroli podatkowych w Polsce i Europie. Obecnie zmiany w praktyce i przepisach dotyczących cen transferowych zachodzą niezwykle szybko. Wzrost zainteresowania tą tematyką wiąże się z rosnącą liczbą i skutecznością kontroli w zakresie cen transferowych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich.

Zespół menedżerów TP

Aneta Błażejewska-Gaczyńska

Partner

Aneta jest Partnerem EY Polska od 2010 roku. Zespołem Cen Transferowych zarządza samodzielnie od 2007 r. Doradzałam setkom klientów, którzy chcieli, aby ich transakcje w grupie kapitałowej w jakiej działali, odpowiadały zasadzie „arm’s length”.

Mariusz Kozłowski

Starszy Menedżer

Mariusz jest starszym menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Od ponad 14 lat koncentruje się na doradztwie z zakresu cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw.

Joanna Pachnik

Menedżer

Joanna jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.Koncentruje się na doradztwie z zakresu cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw.

Aneta Grzyb

Menedżer

Aneta jest Menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY, licencjonowanym doradcą podatkowym oraz adwokatem. Posiada doświadczenie w realizacji polskich i międzynarodowych projektów podatkowych.

Aleksandra Jackowska

Menedżer

Aleksandra jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w projektach dotyczących doradztwa w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, ustalaniu polityk cen transferowych dla grup kapitałowych oraz przygotowania dokumentacji i analiz porównawczych.

Jakub Muszytowski

Menedżer

Jakub jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z dziedziny cen transferowych, na rzecz podmiotów krajowych i wielonarodowych - z różnych branż gospodarki, w tym górnictwa, nieruchomości, produkcji czy usług telekomunikacyjnych.

Kontakt

 

Aneta Błażejewska-Gaczyńska
Partner
aneta.blazejewska-gaczynska@pl.ey.com
tel. +48 22 557 89 96

Mariusz Kozłowski
Starszy Menedżer
mariusz.kozlowski.tp@pl.ey.com
tel. +48 22 557 63 94

Sławomir Buszko
Starszy Menedżer
slawomir.buszko@pl.ey.com
tel. +48 22 557 75 93

Joanna Pachnik
Menedżer
joanna.pachnik@pl.ey.com
tel. +48 22 557 60 60

Justyna Jóźwiak
Menedżer
justyna.jozwiak@pl.ey.com
tel. +48 22 557 65 49

Aleksandra Jackowska
Menedżer
aleksandra.jackowska@pl.ey.com
tel. +48 22 557 70 72

Jakub Muszytowski
Menedżer
jakub.muszytowski@pl.ey.com
tel. +48 22 557 71 28


Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami zawodowymi oraz zachowamy poufność informacji, które są tajemnicą przedsiębiorstwa. Zapoznaj się z polityką poufności EY.

X

Kogo kontrolują i czego szukają?

Dowiedz się, w jakich obszarach prowadzone są kontrole. Kliknij, aby przejść na odpowiednią podstronę:

X

Jesteś kontrolowany przez:

 

Wybierz odpowiedni urząd, aby dowiedzieć się więcej o etapach postępowania.

Skontaktuj się z nami

 

Agnieszka Tałasiewicz

Partner
agnieszka.talasiewicz@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 75

Michał Goj

Dyrektor
michal.goj@pl.ey.com
tel. +48 22 557 72 53

X

Dlaczego EY?

Reprezentując naszych klientów w toku kontroli podatkowych oraz postępowań kontrolnych opieramy nasze działania na następujących założeniach:

 • stosujemy indywidualną strategię przygotowaną wcześniej przez nasz zespół w konsultacji z klientem
 • aktywnie działamy w celu korzystnego dla klienta i możliwie najszybszego zakończenia postępowania
 • na bieżąco monitorujemy przebieg toczących się postępowań oraz systematycznie informujemy o wpływie postępowania na sytuację biznesową klienta
 • dynamicznie reagujemy na działania podejmowane przez organy tak, aby osiągnąć zamierzony skutek szybkiego i pozytywnego zakończenia postępowania
 • reprezentujemy klientów zgodnie z filozofią, że inicjatywa w postępowaniu leży po naszej stronie, a nie organów podatkowych
 • szukamy niestandardowych rozwiązań proceduralnych zwiększających szanse na sukces klienta
 • nigdy się nie poddajemy
X

This is popin 4

X

This is popin 5

X

This is popin 6