Ceny transferowe

Narzędzia wspomagające procesy zarządzania cenami transferowymi

  • Podziel się

 

Skaner dokumentacji cen transferowych

Skaner dokumentacji cen transferowych (Transfer Pricing Documentation Gap Analysis Tool) to umożliwiające szybką identyfikację podstawowych rodzajów ryzyka związanych z dokumentacją podatkową autorskie narzędzie zespołu cen transferowych EY.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło przełożyć praktyczną wiedzę na serię pytań typu „tak/nie” oraz zwięzłych i zrozumiałych komentarzy, dzięki czemu powstała aplikacja, która w ciągu zaledwie kilkunastu minut może wskazać główne luki w dokumentacji cen transferowych, ale też obszary zainteresowania władz podatkowych.

Pozwala to odpowiednio ukierunkować dalsze wysiłki w zakresie uzupełnienia dokumentacji, co przekłada się na jej lepszą jakość, a przez to minimalizację ryzyka nałożenia kar na spółkę i osoby nią zarządzające, przy maksymalizacji efektywności kosztowej takich działań.

Stosując narzędzie należy pamiętać, że uzyskany raport:

  • oparty jest o dane niezweryfikowane przez EY i nie stanowi naszej opinii odnośnie dokumentacji cen transferowych Klienta ani nie gwarantuje jednakowej interpretacji dostarczonych informacji przez organy podatkowe i pełnej ochrony przed ewentualnymi sankcjami;
  • jako dokument ogólny i powstały na bazie odpowiedzi na uniwersalne pytania, wymaga pogłębienia analizy i dalszych kroków, w celu długotrwałego ograniczenia różnorodnych typów ryzyka związanych z niekompletnością dokumentacji cen transferowych.
  • Narzędzie nie analizuje powiązań oraz powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych ze względu na wielkość działalności i wartość transakcji.

Przykładowy raport

Regulamin serwisu internetowego www.ey-sprawdzsam.pl

Ogólne warunki świadczenia usług

 


Barometr Cen Transferowych

Barometr Cen Transferowych (Transfer Pricing Barometer) to autorskie narzędzie zespołu cen transferowych EY pozwalające na szybką diagnozę rozliczeń wewnątrzgrupowych poprzez analizę ilościową / wskaźnikową wyników spółki oraz transakcji na tle rynku oraz grupy kapitałowej.

Barometr Cen Transferowych wskazuje na konkretne obszary ryzyka cen transferowych dla polskiego podatnika, którymi może zainteresować się fiskus. Narzędzie bada 3 obszary:

  • pokazuje wyniki spółki na tle grupy, w której działa na bazie informacji jakie otrzyma polski fiskus w raporcie CbCR
  • wskazuje transakcje wewnątrzgrupowe Spółki szczególnie narażone na audyt
  • identyfikuje wpływ transakcji wewnątrzgrupowych na P&L spółki

Barometr Cen Transferowych służy do szybkiej oceny i prezentacji danych finansowych spółki i jej grupy kapitałowej w formie przystępnej dla zarządu, pozwalającej na wyznaczenie priorytetów w zakresie cen transferowych, a także optymalizację nakładów.

Przykładowy raport