Ceny transferowe

Konsekwencje zmian w przepisach dla przedsiębiorstw powiązanych

  • Podziel się

 

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorstw powiązanych niosą ze sobą planowane zmiany do przepisów w zakresie cen transferowych?

11 września 2015 r. odbyło się w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej dotychczasowy zakres obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Najprawdopodobniej proces legislacyjny w przypadku tej nowelizacji zostanie zakończony jeszcze za obecnej kadencji parlamentu i nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2017 roku.

Nowelizacja wprowadza fundamentalne zmiany w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych. Nie tyko modyfikuje znacząco format dokumentacji, wprowadzając dwustopniowe podejście do dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych (tzw. dokumentację Master File, opracowywaną na poziomie grupowym oraz dokumentację Local File, opracowywaną przez lokalne spółki zależne), ale przede wszystkim zmienia jakość informacji, która ma być prezentowana w dokumentacji.

Nowe regulacje mają zapewnić większą transparentność transakcji wewnątrzgrupowych dla polskiego fiskusa, a tym samym pomóc w bardziej trafnym typowaniu podmiotów gospodarczych do kontroli TP. Celem regulacji jest także przesunięcie odpowiedzialności za rynkowość rozliczeń wewnątrzgrupowych z poziomu grupy kapitałowej na spółki lokalne, w czym ma pomóc wprowadzenie oświadczenia podatnika o kompletności dokumentacji cen transferowych, które będzie składane razem z deklaracją CIT.

Projekt zmian do ustawy CIT: Druk 3874 (pdf, 253kb) i Druk 3874A (pdf, 81kb).

Co to oznacza w praktyce?

Zakładane zmiany wprowadzają konieczność przedstawienia w dokumentacji cen transferowych  szeregu informacji na temat transakcji wewnątrzgrupowych, zapewniając organom podatkowym transparentne informacje na temat relacji wewnątrzgrupowych. Informacje te mogą w dalszej kolejności być podstawą dla fiskusa do oceny ryzyka cen transferowych, a także typowania podmiotów do kontroli. 

Nie tylko zakres informacji koniecznych do przedstawienia w dokumentacji jest znacząco rozszerzony. Także jakość tylko informacji powinna się zmienić - od obecnego bardzo skrótowego i często odtwórczego podejścia do bardziej kalkulacyjnego, które oprócz większej głębokości informacji, będzie również miało na celu przedstawienie transakcji w kontekście rynku, na tle grupy  i otoczenia biznesowego (poprzez przedstawienie analiz porównawczych, czy analizy zgodności warunków transakcji z warunkami, które ustaliłyby podmioty niezależne). Będzie to w praktyce oznaczać dla podatników konieczność szerszego spojrzenia przy planowaniu transakcji na potencjalne ryzyka cen transferowych i ich odpowiednie zaadresowanie na podstawie nowych przepisów.

Proponowane zmiany wprowadzają również obowiązek potwierdzenia przygotowania dokumentacji cen transferowych przez podatnika, który będzie zobligowany do złożenia każdego roku  pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego o przygotowaniu dokumentacji podatkowej (w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego).  Więcej informacji na ten temat: Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia wewnątrzgrupowe.

Zakres informacji, które będą przedstawiane w dokumentacji cen transferowych nie pozwoli podatnikom na odłożenie tego obowiązku na moment otrzymania wezwania od fiskusa do przedłożenia dokumentacji cen transferowych w ciągu 7 dni. Tylko bieżące sporządzanie dokumentacji cen transferowych pozwoli na bezpieczne wypełnienie znowelizowanego obowiązku. Nowe przepisy będą wymagały od podatników większej systematyczności i terminowości w zbieraniu materiałów i informacji  (konieczność sporządzenia dokumentacji podatkowej w terminie do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego, aktualizacja coroczna dokumentacji, aktualizacja analiz porównawczych nie rzadziej niż co 3 lata) niż w przypadku obecnych przepisów.

Co ważne, istotne będzie także odpowiednie wypracowanie wewnętrznych procedur komunikacji z grupą kapitałową w zakresie realizowanych transakcji wewnątrzgrupowych, dające dostęp do szczegółowych kalkulacji, które będą elementem znowelizowanej dokumentacji. Będzie to na pewno dużym wyzwaniem dla zarządów, czy innych osób odpowiedzialnych w spółkach za kwestie cen transferowych.

Sprawdź już dzisiaj czy jesteś gotowy na te zmiany.

Są i tacy którzy skorzystają z nowych zmian przepisów. Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych został wyłączony w stosunku do mikro przedsiębiorców, których obroty lub koszty nie przekraczają 2 milionów EUR,  przedsiębiorców realizujących transakcje, w których ceny  ustalane są poprzez regulacje wyrażone w aktach normatywnych (np. firmy farmaceutyczne), czy podatników, którzy uzyskają pozytywne decyzje APA.

Kluczowe obszary zmian.