Ceny transferowe

Zespół menedżerów TP

  • Podziel się

Zespół menedżerów TP


   
 

Aneta Błażejewska-Gaczyńska, Partner

Aneta Błażejewska-Gaczyńska   
 

Aneta jest partnerem EY Polska od 2010 roku, zespołem Cen Transferowych zarządza samodzielnie od 2007 r. Cenami transferowymi zajmuje się od 1999. Doradzała setkom klientów, którzy chcieli, aby ich transakcje w grupie kapitałowej w jakiej działali, odpowiadały zasadzie „arm’s length”. Często analizy, jakie realizowała ze swoim zespołem, poddawane były weryfikacji przez polskiego fiskusa w ramach kontroli i postępowań podatkowych. Wszystkie takie spory udawało się zakończyć korzystnie dla klientów. Od 2006 roku stroną stał się również Minister Finansów, którego do dziś już siedmiokrotnie osobiście udało jej się przekonać do tego, że warunki w bardzo dużych, trudnych do oceny transakcjach jakie realizowali klienci są prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi. W 2006 roku zespół Anety wynegocjował z Ministrem Finansów zawarcie pierwszego w Polsce Uprzedniego Porozumienia Cenowego (APA). Z kolei w 2010 roku udało jej się wygrać pierwsze polskie APA dotyczące metodologii wyceny opłat licencyjnych z tytułu korzystania z wartości niematerialnych.

W 2007 roku zespół Anety został wybrany przez International Tax Review najlepszym zespołem cen transferowych w Polsce. W 2011 roku była nominowana przez Euromoney Legal Media Group do nagrody najlepszej kobiety w biznesie cen transferowych. W 2014 r. znalazła się w gronie najlepszych w Polsce kobiet biznesu prawniczego w przewodniku „Women in Business Law 2014”.

Jako partner w EY, Aneta przez trzy lata odpowiedzialna była również, za sprawy ludzkie w zespole EY Tax jako People Partner, współpracując w tym obszarze bezpośrednio z szefem zespołu podatkowego oraz z zespołem HR w EY. W ramach tej działalności wdrożyła kilka nowatorskich projektów z zakresu rekrutacji i rozwoju pracowników w Tax na różnych szczeblach ich kariery.

Jednocześnie Aneta współtworzyła i dalej aktywnie działa na rzecz inicjatywy Women Leadership w ramach EY, jak również tworzyła Fundację Liderek Biznesu, działającą przy współpracy z EY.


   
 

Mariusz Kozłowski, Starszy Menedżer

Mariusz Kozłowski

Mariusz jest starszym menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Od ponad 14 lat koncentruje się na doradztwie z zakresu cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu strukturyzowania (planowanie, wycena) i dokumentowania przepływów wewnątrzgrupowych oraz ich obrony w trakcie kontroli podatkowych. Zaangażowany we współpracę z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w obszarze negocjowania porozumień cenowych (APA) oraz reprezentowania klientów w ramach tzw. procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP). Uczestniczył i/lub nadzorował kilkaset projektów, których głównym tematem były ceny transferowe. Autor publikacji książkowych i prasowych oraz prelegent na szkoleniach i konferencjach poświęconych cenom transferowym. Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.


   
 

Joanna Pachnik, Menedżer

Joanna Pachnik   
 

Joanna jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Koncentruje się na doradztwie z zakresu cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania polityk cen transferowych, planowania i wyceny przepływów transakcyjnych, restrukturyzacji biznesowych, podatkowej wyceny transferów niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentacji cen transferowych. Wspiera także klientów w dyskusjach z organami podatkowymi m.in. w trakcie postępowań podatkowych i sądowych dla międzynarodowych grup kapitałowych i polskich podmiotów, a także w trakcie negocjacji uprzednich porozumień cenowych (APA) z ministrem finansów.

Prelegentka licznych konferencji i warsztatów, a także autorka licznych artykułów publikowanych w prasie oraz internecie.

Joanna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (kierunek metody ilościowe i systemy informatyczne oraz finanse i rachunkowość), absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji), a także doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek prawo, specjalizacja ceny transferowe).

Ukończyła także program Finanse i Zarządzanie w Biznesie organizowany przez Szkołę Główną Handlową przygotowujący do zdobycia międzynarodowego tytułu zawodowego Chartered Certified Accountant. Jest członkiem organizacji ACCA oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Ukończyła również podyplomowe studia z wycen spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej.

   
 

Aneta Grzyb, Menedżer

Aneta Grzyb   
 

Aneta jest Menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY, licencjonowanym doradcą podatkowym oraz adwokatem. Posiada doświadczenie w realizacji polskich i międzynarodowych projektów podatkowych.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie planowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, restrukturyzacji biznesowych, ustalaniu polityk cen transferowych dla grup kapitałowych, po dokumentowanie rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Posiada doświadczenie w zakresie projektów dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA). Wspiera klientów w trakcie procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP). Doradza  przy kontrolach w zakresie cen transferowych.

Autorka artykułów publikowanych w prasie oraz internecie, prowadząca warsztaty w zakresie cen transferowych.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek finanse i rachunkowość). Zrealizowała także studia w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida, Levin College of Law.


   
 

Aleksandra Jackowska, Menedżer

Aleksandra Jackowska   
 

Aleksandra jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Specjalizuje się w projektach dotyczących doradztwa w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, ustalaniu polityk cen transferowych dla grup kapitałowych oraz przygotowania dokumentacji i analiz porównawczych. Brała także udział w kontrolach z zakresu TP, projektach restrukturyzacyjnych oraz przygotowywaniu wniosków o APA. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie wycen opłat restrukturyzacyjnych.


   
 

Jakub Muszytowski, Menedżer

Jakub Musztykowski   
 

Jakub jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z dziedziny cen transferowych, na rzecz podmiotów krajowych i wielonarodowych - z różnych branż gospodarki, w tym górnictwa, nieruchomości, produkcji czy usług telekomunikacyjnych.

Specjalizuje się w analizie transakcji finansowych oraz tworzeniu narzędzi służących ocenie ryzyka oraz automatyzacji procesów zarządzania cenami transferowymi w firmie. Jednocześnie posiada rozległe doświadczenie w planowaniu rozliczeń w ramach grup kapitałowych, wycenie transakcji oraz analizie konwersji. Jakub prowadzi szkolenia z zakresu cen transferowych dla klientów oraz jest autorem publikacji w prasie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.