Doradztwo podatkowe i prawne

  • Podziel się

Podatek VAT - doradztwo

W EY pomagamy naszym klientom zidentyfikować i wykorzystać możliwości zrównoważonego planowania obciążeń z tytułu VAT i innych podatków pośrednich. Pomagamy prawidłowo rozliczać te podatki, zapewnić ich finansową efektywność, wyeliminować błędy, ograniczyć koszty i ryzyka.

Eksperci Zespołu Podatków Pośrednich oferują kompleksowe doradztwo w zakresie podatku VAT. Regularna i wnikliwa analiza obowiązujących przepisów, polskiego oraz unijnego orzecznictwa sądowego, wsparta bogatym doświadczeniem naszych konsultantów w Polsce i na świecie, pozwala adekwatnie odpowiadać na potrzeby klientów i skutecznie rozwiązywać ich problemy podatkowe. Nasze podstawowe usługi w obszarze podatku VAT obejmują w szczególności:

  • ocenę skutków przeprowadzonych transakcji w świetle podatku VAT
  • analizę i podatkową optymalizację transakcji krajowych i międzynarodowych
  • identyfikację, analizę możliwych wariantów oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających płynność finansową
  • opracowywanie rozwiązań oraz pomoc we wdrożeniu struktur zmniejszających ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych przez aparat skarbowy
  • pomoc w prowadzeniu postępowania administracyjnego
  • kompleksowe przeglądy wskazujące potencjalne oszczędności podatkowe
  • bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT
  • pomoc przy rozliczaniu podatku VAT
  • ocenę zależności i efektywności pomiędzy podatkiem VAT, a innymi obciążeniami podatkowymi

W razie potrzeby reprezentujemy również naszych klientów w kontaktach z władzami skarbowymi lub kontrahentami.

Zespół Podatków Pośrednich zajmuje się także doradztwem w zakresie cła, akcyzy i opłat ekologicznych.

 

Zobacz także

Publikacja EY

25 lat systemu podatkowego w Polsce

Raport "System stworzony od podstaw. Prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków" podsumowuje minione ćwierćwiecze i pozwala zastanowić się, gdzie możemy być za kolejne 25 lat w sferze podatkowej.

Kontakt

Radosław Szczęch
Partner
tel. +48 22 557 72 93

Dorota Pokrop
Partner 
tel. +48 22 557 73 39

e-Sprawozdanie Finansowe

JPK okEY tester

Generator e-Sprawozdanie Finansowe tworzy kompleksowe e-sprawozdanie finansowe (tj. obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Poznaj możliwości nowej aplikacji z rodziny okEY. Sprawdź

Blog podatkowy

EY TaxWeb

Zobacz najnowsze komentarze naszych ekspertów na blogu podatkowym EY.

Archiwum webcastów

EY Archiwum webcastów

Spotkania z ekspertami EY przez internet.