JPK okEY generator

Poznaj możliwości innowacyjnego programu EY do generowania plików JPK

 • Podziel się

 

Czym jest program?

JPK okEY generator to elastyczny i bezpieczny program, pozwalający na wygenerowanie i sprawdzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. Program został stworzony przez ekspertów EY, a korzystanie z niego daje przedsiębiorcy gwarancję sprawnego i poprawnego generowania plików JPK.

 

Zalety rozwiązania JPK okEY generator

 • Dostosowanie do potrzeb i systemów klienta - integracja z dowolną liczbą systemów księgowych firmy, współpraca z każdym dostępnym na rynku systemem.
 • Krótki czas implementacji - JPK okEY generator instalowany jest  w środowisku IT klienta w przeciągu od kilku do kilkunastu dni, w zależności od ilości systemów i stopnia skomplikowania procesów księgowych firmy.
 • Łatwość użytkowania - po wstępnej konfiguracji wystarczy jedno kliknięcie, aby otworzyć i korzystać z programu.
 • Bezpieczeństwo danych - dzięki instalacji programu w środowisku IT klienta, nie ma obawy o wyciek danych i wgląd do nich przez osoby trzecie.
 • Sprawne i szybkie tworzenie JPK - wystarczy kilka minut, aby wygenerować kompletny i prawidłowy plik JPK.
 • Pełna kontrola nad danymi - możliwość przeglądania, edycji i wprowadzania zmian do wszystkich transakcji firmy zawartych w pliku JPK.
 • Testowanie wygenerowanych plików JPK - program nie tylko pozwala na stworzenie JPK, ale również i przeprowadzanie testów ogólnych jednolitego pliku kontrolnego.
 • Dodatkowe udogodnienia i funkcjonalności - możliwość przygotowania deklaracji podatkowych na odpowiednich formularzach, na podstawie plików JPK.
 • Elastyczność cenowa - opłata uzależniona od stopnia skomplikowania systemów księgowych klienta.

 

Jak działa JPK okEY generator?

 • Widok z danymi podatnika

W widoku okna z danymi możesz uzupełnić wszystkie niezbędne dane takie jak: nazwę podatnika, NIP, REGON,dane adresowe. Część danych możesz wczytać automatycznie z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.

 jak działa jpk okey generator

 

 • Generator JPK VAT

W module generator JPK VAT łatwo i szybko możesz utworzyć nawet kilka plików JPK. Za pomocą jednego kliknięcia możesz też zmienić typ pliku JPK z pierwotnego na korektę.

 

 jak działa jpk okey generator

 

 • Przegląd danych z JPK VAT

Przeglądasz swobodnie wczytane dane. Masz wgląd do:
a. podziału transakcji ze względu na różne rodzaje podatków VAT
b. podziału na sprzedaż (VAT należny) i zakupy (VAT naliczony)
c. wizualizacji danych zawartych w JPK (w celu sprawdzenia poprawności danych przed wysyłką JPK do władz skarbowych).
 

jak działa jpk okey generator

 

 • Testy JPK VAT

Możesz przeprowadzić wiele testów – zarówno techniczną weryfikację kompletności jak i wewnętrzne spójności plików JPK. Ponadto, program analizuje pliki JPK z punktu widzenia prawa podatkowego w celu wskazania, czy konieczne są ręczne korekty pliku. Lista potencjalnych nieprawidłowości, które wymagają analizy lub dostosowania/zmiany, wyświetli Ci się w formie tabelarycznej.

jak działa jpk okey generator

 

  

 Zapytaj o JPK okEY generator