The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Generator e-Sprawozdań Finansowych

Wygeneruj e-sprawozdanie finansowe w 3 prostych krokach

Nie masz jeszcze e-Sprawozdania Finansowego?

Stwórz e-sprawozdanie finansowe w 3 prostych krokach. Pakiet Standard już od 2000 PLN:

Zamów

Czym jest Generator e-Sprawozdań Finansowych?

Nasze narzędzie to generator e-sprawozdania finansowego w formacie .xml. Konwerter do sprawozdań finansowych jest odpowiedzią na wymogi legislacyjne stawiane przez Ministerstwo Finansów. Został on zaprojektowany przez zespół doświadczonych specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości we współpracy z zespołem deweloperów.

Jakie są wymogi dotyczące formatu składanych e‐sprawozdań finansowych?

Od 1 października 2018 roku zgodnie z art. 45 Ustawy o Rachunkowości spółki mają obowiązek przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych w odpowiednim formacie i rozszerzeniu, tj. według struktur logicznych (.xml) opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Jak działa Generator e-Sprawozdań Finansowych?

Program do sprawozdań tworzy kompleksowe e-sprawozdanie finansowe (tj. obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). E-sprawozdanie finansowe konwertowane jest na podstawie kilku nieskomplikowanych plików wsadowych, np. zestawienia obrotów i sald.

EY - JPK e-sprawozdanie finansowe

Funkcjonalności Programu do generowania e-sprawozdań finansowych

 • Generowanie elektronicznego sprawozdania finansowego w formacie w pełni zgodnym wymaganym przez Ministerstwo Finansów (.xml)

 • Obsługa schematów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dla jednostkowych e-sprawozdań finansowych jednostek innych oraz zakładów ubezpieczeniowych

 • Generowanie oraz możliwość odczytu elektronicznego sprawozdania finansowego w tradycyjnym formacie elektronicznym (.pdf)

 • Możliwość wizualizacji danych oraz opisów bezpośrednio w konwerterze e-sprawozdania (bez konieczności edytowania plików wsadowych)

 • Wersjonowanie – możliwość pracy na kilku wersjach elektronicznego sprawozdania finansowego (e-sf) jak i zachowywanie pełnej historii tworzenia e-sprawozdania

 • Automatyczna weryfikacja spójności wewnętrznej wprowadzonych danych (ponad 350 testów logicznych wykonywanych na danych wsadowych)

 • Walidacja techniczna poprawności danych pod kątem struktury logicznej .xml

 • Korekta formatowania danych (np. układ danych w tabelach, korekta błędów interpunkcyjnych)

 • Możliwość konfiguracji programu do sprawozdań finansowych (e-sf) w oparciu o indywidualne potrzeby

 • Możliwość automatycznego generowania kluczowych elementów e-sprawozdania finansowego w oparciu o zaczytanie zestawienie obrotów i sald do narzędzia

 • Bezpośredni dostęp do szablonów e-sprawozdań finansowych w języku polskim i angielskim

Planowane wdrożenie nowych funkcjonalności w Generatorze e-Sprawozdań Finansowych, w tym:

 • Obsługa schematów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dla:
  a) skonsolidowanych elektronicznych sprawozdań finansowych jednostek innych oraz zakładów ubezpieczeniowych - I kwartał 2019
  b) jednostkowych elektronicznych sprawozdań finansowych jednostek małych – I kwartał 2019
 • Automatyczna weryfikacja spójności wewnętrznej wprowadzonych danych (350 testów logicznych wykonywanych w narzędziu) – II kwartał 2019
 • Możliwość podpisywania e-sprawozdań finansowych w narzędziu (przy użyciu zewnętrznych aplikacji), a także bezpośrednia wysyłka do KRS – II kwartał 2019
 • Dodatek w postaci dostępu do Repozytorium Dokumentów (w tym wzorów uchwał) – II kwartał 2019
 • Automatyzacja konwertowania e-sprawozdań finansowych w kolejnych latach (automatyczny interfejs danych porównawczych) – II kwartał 2019

 

Co wyróżnia nasz Program do elektronicznych sprawozdań finansowych?

 • Bieżąca aktualizacja narzędzie zgodnie z wymogami narzucanymi przez Ministerstwo Finansów oraz szeroki zakres testów sprawdzających spójność danych
 • Jednoczesne przygotowanie sprawozdania finansowego w wymaganym formacie oraz w tradycyjnym formacie elektronicznym (np. dla audytora, na cele archiwizacyjne)
 • Możliwość wyboru formy dostępu do Programu do e-sprawozdań finansowych poprzez przeglądarkę internetową (szybsze, mniej pracochłonne wdrożenie) lub jej instalacji na serwerze Klienta (rozwiązanie szyte na miarę)
 • Bezpieczeństwo danych
 • Intuicyjny interfejs odzwierciedlający proces przygotowania sprawozdania finansowego (w tym możliwość dostępu przez kilku użytkowników pozwalający na podział prac w procesie przygotowania sprawozdania finansowego, możliwość tworzenia kilku wersji sprawozdania finansowego dla jednego podmiotu)
 • Funkcjonalności dodatkowe usprawniające proces raportowania finansowego (np. repozytorium dokumentów)

Co zawiera pakiet samoobsługowy Programu do e-sprawozdań ?

EY - Co zawiera pakiet samoobsługowy?
EY - Co zawiera pakiet samoobsługowy?

Chcesz wiedzieć więcej na temat Generatora do e-Sprawozdań Finansowych? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Zobacz także:

Webcast:
E-Sprawozdania Finansowe. Jak poprawnie sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Zobacz nagranie

EY Tax Express
wypowiedź naszych ekspertów komentujących najważniejsze kwestie dotyczące e-Sprawozdania Finansowego

Zobacz nagranie

Najważniejsze informacje podatkowe prosto na maila.

Dołącz do newslettera EY

Kontakt

EY - Radosław Krupa
Radosław Krupa

Partner

radoslaw.krupa@pl.ey.com
tel. +48 660 440 161

EY - Aleksandra Sewerynek
Aleksandra Sewerynek

Starszy Menedżer

aleksandra.sewerynek@pl.ey.com
tel. +48 510 201 222

EY - Ewelina Kotlarek
Ewelina Kotlarek

Starszy Konsultant

ewelina.kotalarek@pl.ey.com
tel. +48 573 339 262

EY - Robert Łuszczyna
Robert Łuszczyna

Menedżer

robert.luszczyna@pl.ey.com
tel. +48 789 407 614

EY - Sławomir Buszko
Sławomir Buszko

Starszy Menedżer

slawomir.buszko@pl.ey.com
tel. +48 510 201 318