Webcast EY: Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego i ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Nowe zagrożenia dla podatników i sposoby ograniczenia wiążącego się z nimi ryzyka

 • Podziel się

NAGRANIE Z WEBCASTU:

Aby obejrzeć nagranie (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zobacz webcast  

 Data transmisji: 5 marca 2019 r.

 

Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych spowoduje, że jeszcze w 2019 r. dojdzie do radykalnego zaostrzenia zasad odpowiedzialności osób fizycznych oraz spółek, wynikających m.in. z nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych oraz nadużyć gospodarczych. Zmiany będą obejmować m.in.:

 • radykalne ograniczenie możliwości skorzystania z czynnego żalu,
 • istotne ograniczenie prawa do skorzystania z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (skorzystanie z instytucji będzie dopuszczalne tylko w przypadkach, w których wartość zaniżonego podatku nie przekracza 225 tys. zł., podczas gdy obecnie jest to 450 tys. zł.) oraz obniżenie progu pozwalającego na nadzwyczajne obostrzenie kary (z 1,125 mln zł. do 675 tys. zł.),
 • uniezależnienie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej od przedawnienia zobowiązania podatkowego (przedawnienie zobowiązania nie uchroni przed karą) i nowe zasady przedłużania przedawnienia karalności przestępstw karnoskarbowych,
 • zaostrzenie kar i środków karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

W zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nowelizacja zakłada m.in.:

 • rezygnację z wymogu uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego,
 • możliwość orzeczenia rozwiązania lub likwidacji firmy,
 • podwyższenie górnej granicy kary pieniężnej nawet do 60 mln zł.

Z uwagi na charakter zmian, zwiększających w bezprecedensowy sposób ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa osobistego członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu, podczas którego eksperci EY:

 • omówili szczegółowo zakres i znaczenie zmian dla podatników,
 • wskazali metody, pozwalające na ograniczenie ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności osobistej członków zarządu oraz osób odpowiadających za rozliczenia podatkowe,
 • wyjaśnili, w jaki sposób przygotować organizację do nadchodzących zmian i uniknąć zastosowania nowych sankcji.

 

Prowadzący – eksperci EY:

 • Tomasz Rolewicz – Associate Partner w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
 • Marcin Węgrzyński – Starszy Konsultant w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY


 

NAGRANIE Z WEBCASTU:

Aby obejrzeć nagranie (bezpłatny warsztat online), wypełnij formularz zgłoszeniowy:

zobacz webcast