Webcast: Jednolity Plik Kontrolny – jak wdrożyć i jak testować pliki?

Doświadczenia z Polski i z innych krajów

 • Podziel się

Webcast EY: Jednolity Plik Kontrolny – jak wdrożyć i jak testować pliki?

Doświadczenia z Polski i z innych krajów

 EY Webcast

28 kwietnia 2016 roku

 

 • Jak podejść do wdrożenia JPK w świetle dotychczasowych – polskich i europejskich doświadczeń związanych z wdrożeniem
 • Jak sprawdzić czy wymagania dotyczące struktury i formatu JPK są spełnione? 
 • W jaki sposób upewnić się że zawartość JPK jest zgodna z przepisami prawa? Kiedy ograniczyć się do analizy danych a kiedy potrzebne są szersze działania?

Polska jest piątym po Austrii, Luksemburgu, Francji i Portugalii krajem, w którym wdrażany jest Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązek generowania JPK na żądanie organów podatkowych począwszy od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorstw.

W trakcie webcastu (bezpłatnej, internetowej konferencji) mówimy m. in. o:

 • Dotychczasowych realnych i praktycznych doświadczeniach we wdrażaniu JPK w Polsce
 • Praktycznych międzynarodowych doświadczeniach związanych z wdrożeniem i późniejszym funkcjonowaniem JPK i podobnych wymogów
 • Systemie EY Guard - narzędziu do weryfikacji poprawności i zgodności JPK z wymaganiami oraz do identyfikacji ryzyka podatkowego w oparciu o analizę zawartości JPK
 • Podejściu organów podatkowych do JPK i jego wpływie na kształt i przebieg kontroli podatkowej opartej o zaraportowane dane
 • Możliwości symulacji kontroli elektronicznej rozliczeń podatkowych spółki w oparciu o wygenerowany JPK

Prowadzący - eksperci Działu Doradztwa Podatkowego i Biznesowego EY:

 • Frank Cambie – Partner w Zespole Tax Performance Advisory, ekspert ds. wdrożeń JPK w Europie, EY Belgia
 • Radosław Krupa – Partner w Zespole Podatków Korporacyjnych, EY Polska
 • Mateusz Pociask – Partner w Zespole Podatków Korporacyjnych, EY Polska
 • Marcin Bizoń – Starszy Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska
 • Tomasz Rolewicz – Starszy Menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych, EY Polska
 • SiewYong Ong – Starszy Konsultant w Zespole Tax Performance Advisory, ekspertds. wdrożeń JPK w Europie, EY Wielka Brytania
 • Aleksandra Sewerynek – Starszy Konsultant w Zespole Podatków Korporacyjnych, EY Polska
 • Filip Szymański - Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa IT, EY Polska

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących tematyki webcastu w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.