Webcast: Korekty zysku dla potrzeb cen transferowych za 2015 r.

Ministerstwo ostrzega, a firmy muszą działać!

 • Podziel się

Webcast EY:

Korekty zysku dla potrzeb cen transferowych za 2015 r. Ministerstwo ostrzega, a firmy muszą działać!

28 stycznia 2016 roku

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem nagrania z webcastu poświęconego:

 • komunikatowi Ministerstwa Finansów zapowiadającemu ścisłe kontrole korekt obniżających dochody polskich spółek zależnych za 2015 r. już w 2016 r.
 • precedensowym interpretacjom dotyczącym TP adjustments na gruncie VAT i CIT

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r., fiskus zapowiada, że praktyki obniżania dochodu podatkowego za rok 2015 poprzez rozliczenia grupowe będą dokładnie sprawdzane w 2016 r. Ci podatnicy, u których nierynkowość transakcji zostanie zidentyfikowana przez fiskusa w trakcie kontroli, zapłacą oczywiście karne odsetki w pełnej wysokości. Komunikat przypominał także o zmniejszeniu karnych odsetek dla firm, które zdecydują się na dobrowolne korekty.

Zapoznaj się z pełną treścią komunikatu 

Co więcej, pojawiła się nowa linia interpretacyjna dotycząca traktowania TP adjustments na gruncie podatku VAT. Z jednej strony jest ona szansą na znaczne uproszczenie rozliczeń od strony technicznej, z drugiej zaś obala dotychczasowe podejście, a więc może być też ryzykiem, z którego niewielu dziś zdaje sobie sprawę.

Rzeczywiście, wiele firm otrzymuje faktury/noty korygujące wartość rozliczeń z grupą na koniec roku. Tematy te mogą być więc ważne w szczególności dla:

 • firm, które na koniec roku podatkowego dokonują materialnych korekt swoich dochodów w wyniku tzw. TP adjustments w związku z zakupem lub sprzedażą towarów/produktów od/do podmiotów powiązanych
 • spółek, które otrzymują wysokie obciążenia z tytułu usług wewnątrzgrupowych, szczególnie w sytuacji kiedy nastąpiło zwiększenie ich wpływu na dochód spółki
 • podatników, którzy otrzymują istotne obciążenia lub wyrównania obciążeń związanych z opłatami licencyjnymi, szczególnie gdy obciążenia te materialnie wpływają na dochód spółki

W programie webcastu m.in.:

 • jak zweryfikować wysokość otrzymywanych z grupy korekt, aby ujęcie ich w przychody lub koszty roku 2015 nie budziło wątpliwości fiskusa?
 • jakiej dokumentacji zażądać od spółki/spółek powiązanych?
 • jak bezpiecznie ujmować TP adjustments dla celów VAT? Co trzeba zrobić, aby zabezpieczyć dotychczasowe i przyszłe rozliczenia? 

Ponadto w związku z komunikatem MF, omówimy kwestię przeglądu rozliczeń cen transferowych za okres 2011-2015 i podstaw do oceny, czy istnieją przesłanki dokonania dobrowolnej korekty.

Prowadzący:

 • Aneta Błażejewska-Gaczyńska - Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Cen Transferowych, doradca podatkowy
 • Dorota Pokrop - Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Podatków Pośrednich, doradca podatkowy

REJESTRACJA

Aby wziąć udział w webcaście (konferencji przez internet) należy dokonać rejestracji.